< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Типи консультування

Існує декілька класифікацій типів консультування.

За термінами проведення розрізняють консультування короткотермінове та довготривале. Короткотермінове консультування – те, що відбувається упродовж нетривалого періоду та потребує проведення одного або декількох консультаційних сеансів. Довготривале консультування – те, що потребує системної та кропіткої роботи упродовж значного періоду, передбачає проведення великої кількості консультаційних сеансів.

За ступенем релігійності розрізняють консультування релігійне та світське, позаконфесійне. Релігійне консультування здійснюють проповідники, священики, пастирі, які за допомогою Слова Божого роз'яснюють життєві та моральні принципи, формують загальнолюдські та культурні цінності, надихають на пошук смислу життя, активізують потребу самоудосконалення, націлюють на свідоме та терпляче ставлення до труднощів, додають віри в себе, віри в існування кращого та вічного життя, через відпущення гріхів знімають деструктивне відчуття провини, врешті-решт, вислуховують та дають мудрі поради, перевірені тривалим досвідом священослужительства.

Світське, позаконфесійне консультування – те, яке не відбиває погляди певного релігійного напряму, течії або конфесії, а більшою мірою зорієнтоване на вироблені пересічними людьми (частіше вченими) принципи, позиції, методики та способи надання допомоги. Часто ці позиції спираються на існуючі релігійні, але вони можуть бути у чомусь більш широкими, аніж позиції та способи дій одного релігійного напрямку, а у чомусь і більш вузькими, інколи навіть обмеженими, що зумовлюється поглядами одного або декількох вчених – засновників певного наукового напрямку.

За ступенем науковості виділяють консультування парапсихологічне і психологічне.

Парапсихологічним консультуванням вважають те, що здійснюють спеціалісти із "надзвичайними", паранормальними можливостями (маги, екстрасенси, чаклуни, ворожки, астрологи, інші). У цьому разі рушійною силою змін особистісного, емоційного, психофізіологічного характеру, які відбуваються з клієнтом, перш за все виступає навіювання. Віра клієнта у ті явища, носієм яких є консультант-парапсихолог, в його надзвичайні можливості щодо залучення допомоги вищих або потаємних (паралельних) сил стає основою подальших неусвідомлюваних або малоусвідомлюваних людиною дій, поведінкових проявів, висловлювань. Віра в обов'язкове розв'язання ситуації на користь замовника унаслідок впливу "таємничих", "незалежних", незрозумілих малоосвіченій людині (але обов'язково допомагаючих!), чинників, суттєво впливає на систему ставлень, оцінних суджень, ціннісних орієнтацій клієнта, підвищує його впевненість, заспокоює та відволікає. Саме ці механізми і стають визначальною спонукою для виникнення більш радикальних сутнісних змін у стосунках з іншими людьми, відображуються у суб'єктивних характеристиках самопочуття, стані нервової системи, призводять до нормалізації сну, підвищення настрою, покращення апетиту, що сукупно і сприймається людиною як позитивні наслідки парапсихологічного, нібито незалежного від самої людини, консультування.

На відміну від парапсихологічного, психологічне консультування – те, що здійснюється фахівцями-психологами із застосуванням науково обгрунтованих та експериментально перевірених методик і технологій. Психологічне консультування є особливо організованим спілкуванням між фахівцем і його клієнтом, спрямоване на підтримку клієнта, на роботу з його емоційними станами, переживаннями, взаєминами, проблемами, конфліктами (Т.М. Титаренко).

Різновидом психологічного консультування вважається кризове консультування. Кризове консультування – це забезпечення підтримки та психологічної допомоги здоровим людям у складних, кризових життєвих ситуаціях. Специфікою кризового консультування є те, що потреба у ньому виникає унаслідок виникнення у людини стрімких, надзвичайно важких, глибоких та неочікуваних проблем. Тому і допомога, що надається, має бути швидкою, розрахованою на стрімкі дії, використання термінових, але надійних засобів, залучення усіх можливих ресурсів. Кризове консультування – це найчастіше індивідуальне та особистісне консультування, оскільки йдеться про гострі, несподівані колізії в житті клієнта.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >