< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ребра і груднина

Кістки грудної клітки представлені грудниною і 12 парами ребер, які з'єднані позаду з хребтом (рис. 61).

Груднина (sternum) – це плоска кістка, яка розташована спереду у лобовій площині, складається з трьох частин (див. рис. 61). Верхня її частина – ручка груднини, середня частина – тіло груднини, і нижня – мечоподібний відросток. У дорослих людей ці три частини зростаються в єдину кістку. Ручка груднини (manubrium stem) широка і товста, на верхньому краї має яремну вирізку (incisura jugularis). З боків від неї помітні ключичні вирізки (incisurae claviculares) для зчленування з ключицями. На правом}' і лівому краях ручки груднини нижче ключичної вирізки розташована реброва вирізка (incisura costalis) для хряща 1 ребра. Ще нижче є половина ребрової вирізки, яка разом з такою ж піввирізкою на тілі груднини утворює повну реброву вирізку для з'єднання з хрящем II ребра.

На місці з'єднання ручки з тілом груднини утворюється невеликий відкритий всередину кут груднини (angulus sterni), що відповідає рівню II ребра і є орієнтиром для визначення меж органів грудної порожнини. Тіло груднини (corpus sterni) у середньому і нижньому відділах ширше, ніж у верхньому. На передній поверхні тіла чітко виражені поперечні лінії (місця зрощення кісткових сегментів), на краях є реброві вирізки (incisurae costales) для зчленування з хрящами справжніх ребер. Реброва вирізка для VII ребра розташована на межі між тілом грудними і мечоподібним відростком. Мечоподібний відросток (processus xiphoideus) має різну форму, він часто роздвоєний, інколи в ньому є отвір.

Ребра (costae). Скелет людини налічує 12 пар ребер. Кожне ребро (costa) має вигляд довгої плоскої

Скелет грудної клітки (skeleton thoracis). А – вигляд спереду, Б – вигляд ззаду

Рис. 61. Скелет грудної клітки (skeleton thoracis). А – вигляд спереду, Б – вигляд ззаду

дугоподібно вигнутої пластинки (рис. 62), що складається з ребрової кістки (os costale) і передньої коротшої частини – ребрового хряща (cartilago costalis). Сім пар верхніх ребер (I–VII), які ребровими хрящами з'єднуються з грудниною, називаються справжніми ребрами (costae verae). Нижні 5 пар ребер (VIII– XII) називаються несправжніми ребрами (costae spuriae). Причому VIII, IX, X пари ребер з'єднуються не з грудниною, а з хрящем вище розміщеного ребра. XI і XII ребра мають короткі реброві хрящі, що закінчуються в товщі м'язів черевної стінки. Ці ребра відрізняються від інших більшою рухливістю, тому їх ще називають коливними ребрами (costae fluctuantes).

Задній кінець кожної ребрової кістки закінчується головкою ребра (caput costae), на якій є суглобова поверхня головки ребра (facies articularis capitis costae). Головки зчленовуються з ребровими ямками на тілах грудних хребців. На головках II–X ребер, які з'єднуються з верхньою і нижньою ребровими ямками двох суміжних грудних хребців, розташований гребінь головки ребра (crista capitis costae). Цей гребінь поділяє суглобову поверхню головки на дві частини. Від нього починається зв'язка, що прикріплює головку ребра до відповідного міжхребцевого диска. Головки I, XI і XII ребер гребеня не мають, бо вони зчленовуються тільки з повного ямкою на тілі однойменного хребця. Головка ребра переходить у вужчу частину – шийку ребра (collum costae), на якій є гребінь шийки ребра (crista colli costae). На межі шийки і тіла ребра розташований горбок ребра (tuberculum costae). На горбку десяти верхніх ребер є суглобова поверхня горбка ребра (facies articularis tuberculi costae) для зчленування з ребровою ямкою поперечного відростка відповідного хребця. Горбок на XI і XII ребрах майже непомітний, на ньому відсутня суглобова поверхня для поперечного відростка. Найдовша і широка передня частина ребрової кістки називається тілом ребра (corpus costae), яке дещо скручене навколо власної поздовжньої осі і біля горбка різко вигнуте вперед. Це місце називається кутом ребра (angulus costae). Тіло ребер плоске, має зовнішню і внутрішню поверхні, верхній закруглений і нижній гострий краї. Внутрішня поверхня ребра гладка, вздовж нижнього краю тіла проходить борозна ребра (sulcus costae), у якій залягають міжреброві судини і нерви. Передня стовщена частина тіла ребра на кінці має ямку для з'єднання з ребровим хрящем.

І ребро (costa prima), на відміну від інших, розташоване горизонтально, має верхню і нижню поверхні, внутрішній і зовнішній краї. На його верхній поверхні є горбок переднього драбинчастого м'яза (tuberculum musculi scaleni anterioris). Позаду горбка проходить борозна підключичної артерії (sulcus arteriae subclaviae), спереду – борозна підключичної вени (sulcus venae subclaviae). На І ребрі його кут збігається з горбком.

Ребра (costae). А – перше ребро (costaprima [I]), Б – друге ребро (costasecunda [II]), В – восьме (VIII) ребро

Рис. 62. Ребра (costae). А – перше ребро (costaprima [I]), Б – друге ребро (costasecunda [II]), В – восьме (VIII) ребро

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >