< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Кістки кінцівок

Функції кінцівоку людини чітко розмежовані – верхні є органом праці, а нижні служать для опори і пересування. Верхні і нижні кінцівки мають однаковий план будови. Кожна кінцівка складається з пояса і вільної частини, що включає три сегменти. Проксимальний сегмент має одну кістку, середній – дві кістки, а дистальний – кілька кісток, включаючи фаланги пальців.

Кістки верхніх кінцівок

Кістки верхньої кінцівки (ossa membri superioris) поділяють на кістки пояса і кістки вільної частини верхньої кінцівки (рис. 84.1). Пояс верхньої кінцівки (cingulum membri superioris) або грудний пояс (cingulum pectorale) представлений з кожного боку двома кістками – лопаткою і ключицею, які прикріплені до грудної клітки за допомогою м'язів і зв'язок, а попереду і присередньо ключиця з'єднується з грудниною за допомогою суглоба. Таке сполучення кісток пояса з кістками тулуба дозволяє верхній кінцівці виконувати рухи у великому обсязі. Вільна верхня кін-

Кістки правої верхньої кінцівки (початок): І – кістки верхньої кінцівки (вигляд спереду)

Рис. 84. Кістки правої верхньої кінцівки (початок): І – кістки верхньої кінцівки (вигляд спереду)

цівка складається з плеча, передпліччя та кисті. Скелет вільної верхньої кінцівки (skeleton membri superioris liberi) складається з плечової кістки, ліктьової і променевої кісток, кісток кисті. Усі кістки рухливо з'єднані між собою, особливо в ділянках передпліччя і кисті, що забезпечує трудову діяльності" людини.

Кістки пояса верхніх кінцівок

Ключиця (clavicula) – це довга S-подібиа вигнута кістка, яка розташована між ключичною вирізкою груднини і надплечовим відростком лопатки (див. рис. 84.11). Ключиця має видовжене круглої форми тіло (coipus claviculae) і два кінці: стовщений груднінний кінець (extremitas sternalis) і розширений сплощений надплечовий кінець (extremitas acromialis), до якого прикріплюється частина волокон трапецієподібного м'яза і підключичний м'яз. На груднинному кінці ключиці міститься сідлоподібної форми груднинпа суглобова поверхня (facies articularis sternalis) для з'єднання з грудниною. На надплечовому кінці ключиці є плоска падплечова суглобова поверхня (facies articularis acromialis) для сполучення з відповідною суглобовою поверхнею надплечового відростка лопатки. На нижній поверхні ключиці помітні два підвищення: конусоподібний горбок (tuberculum conoideum) і трапецієподібна лінія (linea trapezoidea) – місця прикріплення однойменних зв'язок, що натягнуті між ключицею і дзьобоподібним відростком лопатки.

Лопатка (scapula) – це плоска кістка трикутної форми, що прилягає ззаду до грудної клітки на рівні II–VII ребер (рис. 85). Лопатка має три кути: нижній кут (angulus inferior), бічний кут (angulus lateralis) і верхній кут (angulus superior), а також три краї: присередній край (margo medialis), обернений до хребта, бічний край (margo lateralis), спрямований вбік і донизу, і верхній край (margo superior), на якому є ви-

Кістки правої верхньої кінцівки (продовження): II – ключиця (clavicula): А – вігляд зверху, Б – вигляд знизу

Рис. 84. Кістки правої верхньої кінцівки (продовження): II – ключиця (clavicula): А – вігляд зверху, Б – вигляд знизу

Лопатка (scapula), права. А – вигляд ззаду, Б – вигляд спереду

Рис. 85. Лопатка (scapula), права. А – вигляд ззаду, Б – вигляд спереду

різка лопатки (incisura scapulae) для проходження надлопаткових судин і нерва.

Реброва поверхня (facies costalis), або передня поверхня (facies anterior) лопатки утворює увігнуту підлопаткову ямку (fossa subscapularis), в якій розташовується однойменний м'яз. Задня поверхня (facies posterior) опукла, на ній виступає поперечно орієнтована ость лопатки (spina scapulae). Над нею видно надостьову ямку (fossa supraspinata), у якій розташовується на- достьовий м'яз. Під остю лопатки є велика підостьова ямка (fossa infraspinata), де починається підостьовий м'яз. У ділянці бічного кута лопатки кінець ості розширюється і утворює надплечовий відросток, або акроміон (acromion), до якого, а також до ості лопатки, прикріплюється частина трапецієподібного м'яза. На кінці надплечового відростка видно плоску ключичну суглобову поверхню (facies articularis clavicularis), що зчленовується з иадплечовим кінцем ключиці. На бічному куті лопатки помітне звуження – шийка лопатки (collum scapulae), а на потовщеній частині цього кута розміщується сплощена суглобова западина (cavitas glenoidalis), з якою з'єднується головка плечової кістки.

Над суглобовою западиною є надсуглобовий горбок (tuberculum supraglenoidale), від якого починається довга головка двоголового м'яза плеча. Під суглобовою западиною розташований підсуглобовий горбок (tuberculum infraglenoidale), від якого починається довга головка триголового м'яза плеча. Від верхнього краю лопатки, біля Ті шийки, відходить вигнутий догори і вперед дзьобоподібний відросток (processus coracoideus), до якого прикріплюються дзьобо-надплечова і дзьобо-ключична зв'язки, а також від нього бере початок дзьобо-плечовий м'яз, коротка головка двоголового м'яза плеча та прикріплюється малий грудний м'яз.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >