< Попер   ЗМІСТ   Наст >

З'єднання кісток нижньої кінцівки

Кістки нижньої кінцівки сполучаються за допомогою з'єднань, будова яких відповідає функції опори і пересування (табл. 27). Суглоби нижньої кінцівки значно більші за розмірами, ніж суглоби верхньої кінцівки, але обсяг рухів у більшості з них менший. З'єднання кісток стопи виконують ще й “ресорну” функцію.

З'єднання кісток тазового пояса

Тазовий пояс (cingulum pelvicum) утворюють парні кульшові кістки, що попереду з'єднуються між собою лобковим симфізом, а позаду вони зчленовуються з крижовою кісткою за допомогою крижово-клубового суглоба. Окрім того, кістки тазового пояса з'єднуються між собою потужними зв'язками – синдесмозами (рис. 111).

Кульшова кістка складається з клубової, лобкової і сідничої кісток, які сполучаються між собою тілами в ділянці кульшової западини. У людини до 17-22-річного віку ці кістки з'єднані синхондрозом, який після скостеніння (20-25 років) перетворюється на синостоз.

Крижово-клубовий суглоб (articulatio sacroiliaca) парний, за формою плоский, багатоосьовий, але майже нерухомий. Суглоб утворений вушкоподібними поверхнями клубової і крижової кісток. Суглобовий хрящ найтовщий на вушкоподібній поверхні крижової кістки. Суглобова капсула дуже міцна, сильно натягнута, прикріплюється до країв суглобових поверхонь і зростається з окістям та зв'язками. Цей суглоб укріплений трьома міцними позакапсульни- ми зв'язками. Попереду розташована тонка передня крижово-клубова зв'язка (lig. sacroiliacum anterius), волокна якої йдуть поперечно і косо від тазової поверхні крижової кістки до клубової кістки. Міжкісткова крижово-клубова зв'язка (lig. sacroiliacum interosseum) найміциіша, вона зростається з задньою поверхнею капсули суглоба і заповнює щілину між горбистостями крижової і клубової кісток. Задня крижово-клубова зв'язка (lig. sacroiliacum posterius) починається від верхньої і нижньої задніх клубових остей і прикріплюється до бічного крижового гребеня. Вона прикриває позаду міжкісткову крижово-клубову зв'язку (див. рис. 92).

Укріплює крижово-клубовий суглоб ще й міцна клубово-поперекова зв'язка (lig. iliolumbale), яка но-

Назва суглобів

Суглобові поверхні

Суглобові зв'язки

Вид суглоба

Функція

1

2

3

4

5

Суглоби тазового пояса

Крижово-клубовий

суглоб

Вушкоподібні поверхні клубової і крижової кісток

Передня і задня крижово-клубові, міжкісткова крижово-клубова і клубово-поперекова зв'язки

Плоский, багатоосьо- вий, малорухомий

Незначні ковзання (у жінок до 8-14") у різних напрямках

Суглоби вільної нижньої кінцівки

Кульшовий суглоб

Півмісяцева поверхня і губа кульшової западини кульшової кістки, суглобова поверхня головки стегнової кістки

Зв'язка головки стегна, коловий пояс; клубово-стегнова, лобково-стегнова і сідничо-стегнова зв'язки; поперечна зв'язка кульшової западини

Чашоподібний (різновид кулястого), багато- осьовий (лобова, стрілова і вертикальна осі)

Навколо: лобової осі - згинання стегна до 85-90° і його розгинання до 12-13°; стрілової осі - відведення стегна до 40° і його приведення до 20°; вертикальної осі - обертання стегна досередини до 35° і обертання його назовні до 15°. Колове обертання

Колінний суглоб

Виростки і наколінникова поверхня стегнової кістки, верхня суглобова поверхня великогомілкової кістки, суглобова поверхня наколінка. Бічний і присередній меніски

Внутрішньокапсульні зв'язки: поперечна зв'язка коліна; передня і задня ме- ніско-стегнові зв'язки; передня і задня схрещені зв'язки. Позакапсульні зв'язки: обхідні малогомілкова і великогомілкова зв'язки; присередній і бічний тримачі наколінка; коса і дугоподібна підколінні зв'язки

Двовиростковий, складний, комплексний, двохосьовий (лобова і вертикальна осі)

Навколо лобової осі - згинання гомілки до 130° та її розгинання до 180°; при зігнутій гомілці під кутом 80-90° - її обертання навколо вертикальної осі - досередини до 10° і назовні до 40°

Велико-малогомілковий суглоб

Малогомілкова суглобова поверхня на бічному виростку великогомілкової кістки, суглобова поверхня головки малогомілкової кістки

Передня і задня зв'язки головки малогомілкової кістки

Плоский, багатоосьовий, малорухомий

Незначні ковзання у різних напрямках

Велико-малогомілковий синдесмоз

Малогомілкова вирізка великогомілкової кістки, бічна кісточка малогомілкової кістки

Передня і задня велико-малогомілкові зв'язки

Рухи відсутні

Надп'ятково- гомілковий суглоб

Суглобові поверхні присеред- ньої і бічної кісточок обох кісток гомілки, нижня суглобова поверхня великогомілкової кістки, суглобові поверхні блока надп'яткової кістки

Присередня обхідна (дельтоподібна) зв'язка; бічна обхідна зв'язка: передня і задня надп'ятково-гомілкові зв'язки, п'ятково-малогомілкова зв'язка

Блокоподібний, складний, одноосьвий (лобова вісь)

Розгинання (тильне згинання) і підошвове згинання стопи (загальний обсяг 60-70°).

Міжплеснові суглоби

Піднадп'ятковий (надп'ятково- п'ятковий) суглоб

Задня п'яткова суглобова поверхня надп'яткової кістки, задня надп'яткова суглобова поверхня п'яткової кістки

Задня, бічна і присередня надп'ятково- п'яткові зв'язки

Циліндричний, одноосьвий (стрілова вісь), малорухомий

Незначне обертання

Надп'ятково-

п'ятково-

човноподібний

суглоб

Передня і середня п'яткові суглобові поверхні надп'яткової кістки, передня і середня надп'яткові суглобові поверхні п'яткової кістки, човноподібна суглобова поверхня головки надп'яткової кістки, суглобова ямка на задній поверхні човноподібної кістки

Підошвова човноподібна зв'язка, надп'ятково-човноподібна зв'язка, між кісткова надп'ятково-п'яткова зв'язка

Кулястий, складний, але одноосьвий (стрілова вісь), малорухомий

Піднадп'ятковий (надп'ятково-п'ятковий) і підп'ятково-п'ятково-човноподібний суглоби гворюють єдиний комбінований суглоб, у якої можливе обертання навколо стрілової осі з бсягом руху до 55° – привертання (пронація) і ідвертання (супінація)

П'ятково-

кубоподібний

суглоб

Кубоподібна суглобова поверхня п'яткової кістки і задня суглобова поверхня кубоподібної кістки

Підошвова п'ятково-кубоподібна зв'язка, довга підошвова зв'язка

Сідлоподібний, малорухомий

Дей суглоб разом з піднадп'ятковим і чадп'ятково-п'ятково-човноподібним суглобами бере участь в обертанні п'яткової кістки га переднього кінця стопи навколо стрілової осі – привертання (пронація) і відвертання (супінація)

П'ятково-кубоподібний і надп'ятково-човноподібний (частина надп'ятково-п'ятково-кубоподібного суглоба) суглоби утворюють єдиний поперечний суглоб заплесне (суглоб Шапара). "Ключем" цього суглоба є роздвоєна зв'язка, що складається з п'ятково-човноподібної і п'ятково-кубоподібної зв'язок

Клино-човноподібний суглоб

Задні суглобові поверхні трьох клиноподібних кісток і передня суглобова поверхня човноподібної кістки

Тильні: клино-човноподібна, клино- кубоподібна і міжклиноподібні зв'язки; підошвові: кубо-човноподібна, кли- но-кубоподібна, клино-човноподібні і міжклиноподібні зв'язки; міжкісткові: клино-кубоподібна і міжклиноподібні зв'язки

Плоский, складний, багатоосьовий, малорухомий

Незначні ковзання у різних напрямках. У між- заплеснових суглобах усі рухи поєднані: відбувається обертання п'яткової кістки разом з човноподібною кісткою і переднім кінцем стопи навколо стрілової осі з обсягом руху до 55° – привертання (пронація) і відвертання (супінація)

Міжклиноподібні

суглоби

Суглобові поверхні між суміжними клиноподібними кістками

Плоскі, багатоосьові, малорухомі

Заплесно-плеснові суглоби, що складаються з трьох окремих суглобів, називають суглобом Лісфранка

Зчленування: присередня клиноподібна кістка з основою І плеснової кістки; проміжна і бічні клиноподібні кістки з основами II і III плеснових кісток; кубоподібна кістка з основами IV і V плеснових кісток

Тильні заплесно-плеснові зв'язки, підошвові заплесно-плеснові зв'язки, міжкісткові клино-плеснові зв'язки

Плоскі, багатоосьові, малорухомі

Незначні ковзання і обертання

Міжплеснові суглоби

Прилеглі суглобові поверхні основ плеснових кісток

Тильні і підошвові плеснові зв'язки, міжкісткові плеснові зв'язки

Плоскі, багатоосьові, малорухомі

Незначні ковзання

Плесно-фалангові

суглоби

Суглобові поверхні головок усіх плеснових кісток і основ проксимальних фаланг

Присередні і бічні обхідні зв'язки, підошвові зв'язки, глибока поперечна плеснова зв'язка

Еліпсоподібні, двохосьові (лобова і вертикальна осі)

Вгинання і розгинання пальців стопи навколо лобової осі (обсяг до 90°); незначне приведення і відведення пальців стопи навколо вертикальної осі

Міжфалангові суглоби стопи

Суглобові поверхні головок і основ сусідніх фаланг

Обхідні зв'язки з обох боків фаланг, підошвові зв'язки

Блокоподібні, одно- осьві (лобова вісь)

Згинання і розгинання фаланг навколо лобової осі

Рентгенограма кісток і суглобів правої кисті 12-річної дитини. На трубчастих кістках передпліччя і кисті чітко видно

Рис. 110. Рентгенограма кісток і суглобів правої кисті 12-річної дитини. На трубчастих кістках передпліччя і кисті чітко видно "прозорі" лінії метафізів (метафізарного хряща)

читається від поперечних відростків IV-V поперекових хребців і прикріплюється до задньої частини гребеня клубової кістки та її горбистості.

Крижово-клубовий суглоб малорухомий і дуже міцний. Вклинюючись між двома кульшовими кістками, крижова кістка, за висловом Π. Ф. Лесгафта, є “ключем тазового кільця”. Навіть маса тулуба не може змістити крижову кістку вниз і вперед у крижово-клубових суглобах, що міцно укріплені зв'язками. Цей суглоб виконує ще й функцію “амортизатора” при ходінні і стрибках. У жінок у цьому суглобі обсяг рухів більший, ніж у чоловіків, можливі ізольовані рухи, в основному різноманітні ковзання крижової кістки у крижово- клубових суглобах в межах 8-14°.

Крижово-клубовий суглоб кровопостачається гілками від поперекової, клубово-поперекової і бічної крижової артерій. Венозна кров відтікає в однойменні вени. Відтік лімфи здійснюється по глибоких лімфатичних судинах у крижові і поперекові лімфатичні вузли. Суглоб іннервують гілки поперекового і крижового нервових сплетень.

Лобковий симфіз (symphysis pubica) з'єднує прилеглі симфізні поверхні двох лобкових кісток, що покриті хрящем і зрощені між собою за допомогою волокнистого хряща – міжлобкового диска (discus interpubicus), усередині якого розташована в стріловій площині щілина (див. рис. 95 В, 111 А). Лобковий симфіз укріплений двома зв'язками. Товста верхня лобкова зв'язка (lig. pubicum superius) розташована поперечно над симфізом і з'єднує дві лобкові кістки. Нижня лобкова зв'язка (lig. pubicum inferius) – широка (до 1 см) волокниста пластинка, що прикріплюється до симфізу знизу і заповнює підлобковий кут (angulus subpubicus), утворений нижніми гілками правої і лівої лобкових кісток.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >