< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Поверхневі м'язи сечово-статевої ділянки

Поверхневий поперечний м'яз промежини (т. transversus perinei superficialis) – парний тонкий, залягає під поверхневою обгортальною фасцією промежини, м'язові пучки розташовані поперечно.

Початок: від гілки сідничої кістки біля сідничого горба.

Прикріплення: м'яз прямує присередньо назустріч однойменному м'язу іншого боку і прикріплюється до промежинного тіла. Частина волокон цього м'яза вплітається в зовнішній м'яз-замикач відхідника і цибулинно-губчастий м'яз протилежного боку.

Функція: натягує промежинне тіло і зміцнює його.

Сідничо-печеристий м'яз (т. ischiocavernosus) – парний тонкий, веретеноподібної форми.

Початок: від гілки сідничої кістки. У чоловіків прилягає збоку до кореня статевого члена, у жінок – до ніжки клітора, прямує вперед і присередньо.

Прикріплення: до білкової оболонки печеристого тіла статевого члена або клітора у жінок. Перехрещені сухожилкові волокна обох м'язів утворюють петлю.

Функція: стискаючи вени статевого члена (клітора) в ділянці кореня, сприяє його ерекції. У жінок цей м'яз менш розвинутий.

Цибулинно-губчастий м'яз (т. bulbospongiosus) – парний, тонкий і плоский. Має суттєві статеві відмінності.

У чоловіків цибулинно-губчастий м'яз має такі характерні ознаки:

початок: від шва на нижній поверхні цибулини статевого члена і промежинного тіла;

прикріплення: обидва м'язи, охоплюючи з боків цибулину і печеристі тіла статевого члена, прикріплюються на його тильній поверхні до білкової оболонки печеристих тіл і поверхневої фасції.

Функція: стискаючи цибулину і печеристі тіла статевого члена, а також його тильну вену, цей парний м'яз забезпечує ерекцію статевого члена. Окрім того, при стисненні цибулини статевого члена виштовхується з сечівника сеча і сперма.

У жінок цибулинно-губчастий м'яз має такі характерні ознаки:

початок: від промежинного тіла і зовнішнього м'яза-замикача відхідника;

прикріплення: обидва м'язи, охоплюючи початковий відділ піхви, велику пристінкову залозу, цибулину присінка, прикріплюється на тильній поверхні тіла клітора до його печеристого тіла;

Функція: звужує отвір піхви; стискує великі залози присінка піхви, сприяючи виділенню з них секрету, і стискає вени цибулини присінка, що викликає наповнення кров'ю її венозних сплетень; сприяє ерекції клітора.

Глибокі м'язи сечово-статевої ділянки

До глибоких м'язів сечово-статевої ділянки належать глибокий поперечний м'яз промежини і зовнішній м'яз – замикач сечівника.

Назва м'яза

Початок

Прикріплення

Функція

Іннервація

М'язи тазової діафрагми

Глибокі м'язи тазової діафрагми

М'яз-підіймач

відхідника

Внутрішня поверхня нижньої гілки лобкової кістки, сухожилкова дуга тазової фасції, тазова поверхня сідничої кістки

Відхідниково-куприкова зв'язка, верхівка та бічні краї куприка, кінцевий відділ прямої кишки

Зміцнює і піднімає дно таза, піднімає відхідникову частину прямої кишки

Гілки соромітного нерва крижового сплетення (S1-S4)

Сідничо-куприковий м'яз (куприковий м'яз)

Сіднича ость, крижово-остьова зв'язка

Бічний край куприка, верхівка крижової кістки

Зміцнює тазову діафрагму

Гілки соромітного нерва крижового сплетення (S1-S4)

Поверхневі м'язи тазової діафрагми

Зовнішній

м'яз-замикач

відхідника

Відхідниково-куприкова зв'язка, верхівка куприка, промежинне тіло

Кільцеподібно оточує відхідник

Замикає відхідник (вольовий м'яз), розслаблюється при акті дефекації

Гілки соромітного нерва крижового сплетення (S1-S4)

М'язи сечово-статевої ділянки Глибокі м'язи сечово-статевої ділянки

Глибокий поперечний м'яз промежини

Гілка сідничої і нижня гілка лобкової кісток

Пучки обох м'язів вплітаються у промежинне тіло

Обидва м'язи зміцнюють сечостатеву ділянку, стискають сечівник, а у жінок – піхву

Гілки соромітного нерва крижового сплетення (S1-S4)

Зовнішній

м'яз-замикач

сечівника

Коловий м'яз, радіальні пучки починаються від нижніх гілок лобкових кісток, у чоловіків – від капсули передміхурової залози, у жінок – від стінки піхви

Оточує проміжну частину чоловічого сечівника, а у жінок – весь сечівник і частково піхву

Вольовий замикач сечівника, а у жінок – ще й піхви. При розслабленні м'яза виділяється сеча, а у чоловіків – ще й сперма

Гілки соромітного нерва крижового сплетення (S1-S4)

Поверхневі м'язи сечостатевої ділянки

Поверхневий поперечний м'яз промежини

Сідничий горб

Промежинне тіло; частково – зовнішній м'яз-замикач відхідника і протилежний цибулинно-губчастий м'яз

Натягує промежинне тіло і зміцнює його

Гілки соромітного нерва крижового сплетення (S1-S4)

Сідничо-печеристий

м'яз

Гілка сідничої кістки

Білкова оболонка печеристого тіла статевого члена (клітора)

Сприяє ерекції статевого члена (клітора)

Гілки соромітного нерва крижового сплетення (S1-S4)

Цибулинно-губчастий

м'яз

У чоловіків: нижня поверхня цибулини статевого члена, промежинне тіло. У жінок: промежинне тіло і зовнішній м'яз-замикач відхідника

У чоловіків: охоплює цибулину статевого члена і прикріплюються до печеристих тіл. У жінок: охоплюює піхву і прикріплюються до тіла клітора

Обидва м'язи у чоловіків: забезпечують ерекцію статевого члена, виштовхують із сечівника сечу і сперму; у жінок: звужують отвір піхви, сприяють ерекції клітора

Гілки соромітного нерва крижового сплетення (S1-S4)

Глибокий поперечний м'яз промежини (т. transversus perinei profundus) – парний, має вигляд топкої пластинки, що розташована у передньоверхній частині сечово-статевої ділянки.

Початок: від гілки сідничої і нижньої гілки лобкової кісток.

Прикріпленая: прямуючи присерсдньо в поперечному напрямку назустріч аналогічному м'язу іншого боку, м'яз сухожилковими волокнами вплітається в промежинне тіло.

Функція: зміцнює сечово-статеву ділянку, стискає цибулиино-сечівникові залози, сприяючи виділенню з них секрета; обидва м'язи стискають сечівник, а у жінок стискають також піхву.

Зовнішній м'яз-замикач сечівника (т. sphincter urethrae externus) – непарний коловий м'яз, що оточує проміжну частину чоловічого сечівника. У жінок цей м'яз оточує весь сечівник, а також частково піхву. У м'язі переважають колові пучки, але він ще має радіальні пучки, що починаються від нижніх гілок лобкових кісток: у чоловіків вони вплітаються в капсулу передміхурової залози, у жінок – у стінку піхви.

Функція: м'яз є довільним замикачем сечівника, а у жінок – ще й піхви. При розслабленні м'яза відбувається виділення сечі, а у чоловіків – ще й сперми. Радіальні волокна при їхньому скороченні сприяють розширенню звуженого перед цим сечівника.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >