< Попер   ЗМІСТ   Наст >

М'язи, що оточують ніздрі

Носовий м'яз (т. nasalis) має поперечну і крилову частини:

- поперечна частина (pars tmnsiwsa) розташована в ділянці крила та хрящової частини спинки носа;

початок: від коміркових підвищень ікла і різців на передній поверхні верхньої щелепи;

прикріплення:м'язові пучки направляються догори і присередньо, переходять у тонкий апоневроз, що перекидається через хрящову частину спинки носа і продовжується в однойменний м'яз протилежного боку;

функція: поперечна частина правого і лівого носових м'язів звужує отвори ніздрів, притискаючи їх до носової перегородки.

- крилова частина (pars alaris) дещо прикрита коловим м'язом рота і м'язом-підіймачем верхньої губи;

початок: від коміркових поверхонь верхньої щелепи трохи нижче і присередньо від поперечної частини;

прикріплення: м'язові пучки прямують догори і присередньо, вплітаються в шкіру крила носа;

функція: крилова частина носового м'яза відтягає крило носа вниз і вбік, розширюючи ніздрю.

Кровопостачання: носовий м'яз кровопостачається гілками верхньої губної і кутової артерій.

М'яз-опускач носової перегородки (т. depressor septi nasi).

Початок: від коміркового випину присереднього різця верхньої щелепи.

Прикріплення: до хрящової частини носової перегородки.

Функція: опускає носову перегородку.

Кровопостачання: верхня губна артерія.

М'язи, що оточують ротову щілину

Навколо ротової щілини розташовані такі м'язи; коловий м'яз рота, що є замикачем, і кілька м'язів, що мають радіальний напрямок і є розширювачами ротової щілини.

Коловий м'яз рота (т. orbicularis oris) залягає в товщі губ і формує їх. Він утворений коловими м'язовими пучками, а також волокнами, що підходять до ротового отвору від сусідніх м'язів лиця; щічного, м'яза – підіймача верхньої губи, м'яза підіймача кута рота, м'яза – опускача нижньої губи, м'яза – опускача кута рота тощо. їх м'язові пучки вплітаються також у шкіру і слизову оболонку верхньої і нижньої губ. Частина м'язових пучків колового м'яза рота переходить з однієї губи в іншу. Відповідно до розташування м'язових пучків, у коловому м'язі рота виділяють крайову і губну частини:

  • крайова частина (pars marginalis) розташована в периферійних відділах м'яза. Вона сформована як коловими м'язовими пучками, так і пучками прилеглих сусідніх м'язів лиця, особливо тих, що розміщені поблизу кутів рота; тому у ділянках кутів рота розташовані м'язові пучки, що йдуть радіально стосовно ротової щілини й у передньозадньому напрямку.
  • губна частина (pars labialis) залягає в товщі губ, її м'язові пучки проходять від одного кута рота до протилежного, вплітаються в шкіру і слизову оболонку верхньої і нижньої губ. М'язові пучки губної частини оточують ротову щілину.

Початок і прикріплення: шкіра кутів рота.

Функція: круговий м'яз рота звужує і закриває ротову щілину, висуває губи вперед і підгортає їх всередину; бере участь в актах смоктання, жування і артикуляції.

Кровопостачання: верхня і нижня губні, а також підборідна артерії.

М'яз-опускач кута рота (т. depressor anguli oris) парний, має форму трикутної пластинки.

Початок: м'язові волокна починаються широкою основою від нижнього краю передньої третини тіла нижньої щелепи збоку від підборідного отвору.

Прикріплення: м'язові пучки, звужуючись догори, вплітаються в шкіру ділянки кута рота і верхньої губи.

Функція: опускає кут рота і тягне його дещо вбік. Обличчя при цьому має незадоволений вигляд.

Кровопостачання: нижня губна і підборідна артерії.

М'яз-опускач нижньої губи (т. depressor labii inferioris) парний, має вигляд широкої тонкої чотирикутної пластинки.

Початок: від нижнього краю передньої частини основи нижньої щелепи, нижче підборідного отвору.

Прикріплення: пучки м'яза прямують догори і присередньо, прикріплюються до шкіри і слизової оболонки нижньої губи, а також вплітаються в коловий м'яз рота. Бічна частина м'яза покрита пучками м'яза-опускача кута рота.

Функція: опускає нижню губу і тягне її дещо вбік. При двобічному скороченні вивертає губу, надає обличчю вигляд іронії, суму, відрази.

Кровопостачання: нижня губна і підборідна артерії.

Підборідний м'яз (т. mentalis) парний, короткий, має конусоподібну форму, розташований за м'язом – опускачем нижньої губи в підборідній ділянці.

Початок: від коміркових підвищень нижніх різців та ікла.

Прикріплення: м'язові пучки прямують вниз і присередиьо, вплітаються в шкіру підборіддя.

Функція: піднімає шкіру підборіддя догори, при цьому утворюються на ній ямочки. Сприяє випинанню нижньої губи вперед.

Кровопостачання: нижня губна і підборідна артерії.

М'яз-підіймач кута рота (т. levator anguli oris) має трикутну форму.

Початок: від іклової ямки верхньої щелепи.

Прикріплення: пучки м'яза прямують зверху вниз і вперед, вплітаються в шкіру кута рота і в коловий м'яз рота.

Функція: тягне кут рота догори і вбік.

Кровопостачання: підочноямкова артерія.

М'яз-підіймач верхньої губи (т. levator labii superioris) має стрічкоподібну форму.

Початок: від підочноямкового краю тіла верхньої щелепи.

Прикріплення: пучки м'яза прямують вниз і присередньо, вплітаються в шкіру кута рота, верхньої губи, крила носа і носо-губної складки.

Функція: піднімає верхню губу і крило носа, формує носо-губну борозну.

Кровопостачання: підочноямкова і верхня губна артерії.

М'яз-підіймач верхньої губи і крила носа (т. levator labii superioris et alaeque nasi) має вигляд вузької смужки, пучки м'яза розташовані вертикально.

Початок: від лобового відростка верхньої щелепи.

Прикріплення: м'язові пучки вплітаються в шкіру верхньої губи і крила носа.

Функція: підіймає губу і крило носа.

Кровопостачання: підочноямкова і верхня губна артерії.

Малий виличний м'яз (т. zygomaticus minor) має стрічкоподібну форму, розташований у виличній і щічній ділянках.

Початок: від передньої поверхні виличної кістки і бічного краю м'яза-підіймача верхньої губи.

Прикріплення: м'язові пучки прямують вниз і присередньо, вплітаються в шкіру кута рота і верхньої губи.

Функція: підіймає кут рота і тягне його вбік; поглиблює носо-губну складку, є допоміжним м'язом сміху.

Кровопостачання: підочноямкова і щічна артерії.

Великий виличний м'яз (т. zygomaticus major) має стрічкоподібну форму, розташований у виличній і щічній ділянках збоку від малого виличного м'яза.

Початок: від виличної кістки.

Прикріплення: м'язові пучки прямують зверху вниз і вперед, прикріплюються до кута рота і верхньої губи.

Функція: тягне кут рота догори і вбік, є головним м'язом сміху.

Кровопостачання: підочноямкова і щічна артерії.

Щічний м'яз (т. buccinator) представлений широкою, тонкою, чотирикутною пластинкою, що залягає в товщі щоки між верхньою і нижньою щелепами; утворює м'язову основу щоки. З внутрішнього боку м'яз покритий слизовою оболонкою, утворює бічну стінку присінка рота.

Початок: від косої лінії нижньої щелепи, коміркових підвищень великих кутніх зубів верхньої і нижньої щелеп, переднього краю крилоподібно- нижньощелепного шва, що з'єднує нижню щелепу з крилоподібним гачком клиноподібної кістки.

Прикріплення: м'язові пучки направляються вперед і присередиьо до кута рота, частково перехрещуються і продовжуються в коловий м'яз рота.

Задня і бічна частини щічного м'яза прикриті жувальним м'язом. На рівні верхнього великого кутнього зуба крізь щічний м'яз проходить привушна протока привушної слинної залози.

Функція: тягне кут рота назад і назовні; напружує щоку (“м'яз сурмачів”), притискає щоку до зубів; виштовхує назовні вміст ротової порожнини і повітря.

Кровопостачання: щічна артерія.

М'яз сміху (т. risorius) непостійний, має вигляд тонкої трикутної пластинки, розташований у передньому відділі щічної ділянки.

Початок: від жувальної і привушної фасції.

Прикріплення: пучки м'яза проходять вперед і присередньо, вплітаються в шкіру кута рота і коловий м'яз рота.

Функція: тягне кут рота вбік, утворюючи ямочку на щоці; формує “усмішку”.

Кровопостачання: лицева і щічна артерії, поперечна артерія лиця.

Варіанти й аномалії м'язів лиця

Для м'язів лиця характерна значна мінливість, що надає людині індивідуальні вирази обличчя – міміку.

Потилично-лобовий м'яз іноді розщеплюється в ділянці потиличного черевця на кілька частин, часом це черевце відсутнє. Деколи потиличне черевце зростається із заднім вушним м'язом або прикріплюється до вушної раковини. Описаний випадок, коли існував поперечний м'яз потилиці (поперечний парковий м'яз), що починався від зовнішнього потиличного гребеня і прикріплювався до соскоподібного відростка скроневої кістки.

Вушні м'язи: часто відсутній передній вушний м'яз чи кілька вушних м'язів з одного або двох боків; вушні м'язи можуть зростатися в одну м'язову пластинку.

Каповий м'яз ока іноді слабо розвинутий, особливо його очноямкова і глибока частини. Часом значно збільшується очноямкова частина цього м'яза, тоді його пучки переходять на щоку.

Каповий м'яз рота варіює в широких межах, часто зрошений із сусідніми м'язами лиця.

М'яз-опускач кута рота: іноді обидва м'язи зближуються і навіть об'єднуються в один м'яз. Тоді такі м'язові пучки розташовуються зверху від підшкірного м'яза шиї й вже називаються поперечним м'язом підборіддя. Скорочення цих поперечних м'язових пучків обумовлює утворення подвійного підборіддя.

М'яз-опускач нижньої губи нерідко роздвоєний чи зростається з прилеглими м'язами лиця, зокрема, з підшкірним м'язом шиї.

Підборідний м'яз часто роздвоєний, іноді зрощений із сусідніми м'язами лиця.

М'яз-підіймач верхньої губи часто зрощений із сусідніми м'язами лиця.

Виличні м'язи можуть бути зрощені між собою або розщеплені на окремі пучки. Мінливими є місця початку і прикріплення обох чи одного м'яза.

Щічний м'яз варіює за розмірами і формою, а також за місцями початку і прикріплення. Іноді м'яз має додаткові пучки, навіть два шари.

М'яз сміху часто відсутній з одного чи з обох боків, мінливими є місце його початку. Іноді він зрощений з великим виличним м'язом чи з підшкірним м'язом шиї.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >