< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вплив швидкості руху на знос робочої рідини

Швидкість руху, км/год

Знос препарату, %

4

100

8

151

16

241

Із даних таблиці 10 видно, що найбільшу рівномірність внесення досягають при швидкості руху обприскувача 4 км/год, при збільшенні швидкості у два рази зростає знос препаратів на 51%, а при швидкості 16 км/год знос становить 241%.

Отже, за інтенсивної технології вирощування для рівномірного внесення пестицидів швидкість руху обприскувача не повинна перевищувати 4-6 км/год.

На якість та рівномірність внесення препаратів суттєво впливає і швидкість вітру (табл. 11).

Найбільш, якісним внесення пестицидів та агрохімікатів буде при швидкості вітру 1 м/с, суттєва нерівномірність внесення спостерігається при силі вітру 2 м/с

Вплив швидкості вітру на знос препарату

Швидкість вітру, м/с

Знос препарату, %

1 (легке шелестіння)

100

1,5

146

2 (листя рухається)

225

Крім того, на якість обробітку препаратами впливає і величина капель при внесенні (табл. 12).

Швидкість падіння краплин та знос препарату

Розмір краплин в мікронах (1)

Швидкість падіння см/с

Час до цільової поверхні з 70 см в с (2)

Знос в метрах при 5 м/с (3)

50

7,2

12,6

50

100

25,0

3,6

14

150

46,0

2,0

8

200

70,0

1,3

5

300

115,0

0,8

3

500

200,0

0,5

2

(1): мікрон = 0,001 мм; відповідно до цього тут: 0,050 до 0,50 мм

(2): середній склад рослин, а також вплив швидкості руху

(3) : 5 м/с = границя для заходів із захисту рослин, відповідно "добрій професійній практиці"

Примітка: 7,2 км/год, відповідає 2 м/с

При їзді проти вітру при швидкості вітру 5 м/с рух повітря досягає 7м/с, при їзді за вітрам-лише 3 м/с

Розпилювачі класифікують за принципом дії та призначенням. За принципом дії розпилювачі розподіляють на чотири типи: відцентрові, струменеві, пневматичні та такі, що обертаються. Вони можуть давати розпил у вигляді суцільного порожнистого конуса, віяла, суцільного та відбивного струменя. Особливу увагу при виборі польових обприскувачів необхідно звертати на конструкцію штанги та її механізму копіювання поверхні поля, наявність автоматичної системи узгодження норми внесення препарату з поступальною швидкістю руху агрегату тощо. Найвищу продуктивність забезпечують самохідні машини.

Часто при застосуванні пестицидів використовують бакові суміші. Комплексне застосування пестицидів на посівах сільськогосподарських культур здійснюється як використанням сумішей препаратів, які готують перед обробкою посівів або роздільним послідовним внесенням компонентів комплексу, так і шляхом застосування спеціальних комбінованих препаратів, що випускаються промисловістю.

Розширення масштабів застосування хімічних засобів захисту рослин виявило ряд серйозних негативних наслідків: забруднення токсикантами грунту, нагромадження залишків препаратів та їх метаболітів у рослинницькій продукції; мутагенна дія на рослини, виникнення стійких форм бур'янів, забруднення підгрунтових вод і водойм тощо. Забруднення навколишнього середовища пестицидами, у тому числі й гербіцидами, є однією з найбільш серйозних проблем. Особливо велику тривогу вчених і широкої громадськості викликає вплив засобів хімізації на забруднення токсикантами продукції сільського господарства. У зв'язку з цим, у багатьох наукових установах нашої країни і за кордоном, протягом багатьох років, проводять ґрунтовні дослідження з вивчення впливу пестицидів на грунт, культурні рослини і бур'яни, виявлення змін у біохімічному складі рослинницької продукції та наявності залишків токсикантів і їх метаболітів.

Витрату пестици дів можна зменшити щонайменше в 2 рази, обробляючи посіви кукурудзи, соняшнику та інших культур лише вздовж рядків стрічками завширшки 30-35 см. Велике значення в одержанні чистої продукції рослинництва має забезпечення господарств апаратурою для внесення хімічних засобів (зокрема, бортовими комп'ютерами, датчиками GPRS тощо). Тільки рівномірне внесення правильно встановленої дози препарату в добре розроблений ґрунт або на вегетуючих рослинах у відповідні фази їх росту, забезпечує ефективне знищення шкодочинних об'єктів і зводить до мінімуму можливість нагромадження залишків токсикантів в урожаї.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >