< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інтенсивна технологія вирощування нуту

Біологічні особливості нуту наведені в таблиці 50.

Нут – дуже жаро- та посухостійка культура. Навіть при 40 °С жари впродовж 7-9 днів листки його не поникають і не втрачають тургору. У посушливих умовах за врожайністю переважає всі інші зернобобові культури.

Надмірні опади в будь-якій фазі росту і розвитку рослин нуту можуть сприяти захворюванню на аскохітоз. Тривала волога під час цвітіння зменшує зав'язування насіння, сприяє утворенню бокових пагонів.

Біологічні особливості нуту

з/п

Абіотичні фактори і біологічні особливості

Показники

Тепло:

– мінімальна температура проростання насіння, °С

+2+4

- оптимальна температура проростання насіння, °С

+10+12

1.

- мінімальна температура з'явлення сходів

+4+8

- температура, що спричиняє пошкодження сходів, °С

-8-10

- оптимальна температура росту і розвитку, °С

+5

- сума активних температур за вегетаційний період (вище +5 °С), °С

1200-1600

Волога:

– оптимальна вологість грунту, %

60-70

2.

- кількість вологи в орному шарі грунту для отримання дружніх сходів, мм

15-20

- потрібно для набухання і проростання насіння, %

120-140

- транспіраційний коефіцієнт

350

- критичний період за вологістю

бутонізація

3.

Винос елементів живлення, кг/ц основної та побічної продукції:

– N

5,3-6,0

– Р2О5

1,5-1,8

– К2O

2,5-3,2

4.

Вимоги до реакції ґрунтового розчину

pH 5,6-7,4

5.

Відношення до світла (довжина дня)

довгого дня

6.

Оптимальна щільність ґрунту, г/см3

1,1-1,25

7

Індекс листкової поверхні

4,0-5,0

Оптимальна площа листкової поверхні на 1 га, тис. м2

40-50

8.

Тип кореневої системи

стрижневий

9.

Заглиблення коренів у ґрунт, м

2,0

Горизонтальне розростання кореневої системи, м

1,0

10.

Використання ФАР, %

1,0-1,5

11.

Спосіб запилення

самозапильний

12.

Тривалість вегетаційного періоду, днів

80-110

Нут вимогливий до умов освітлення. Довгий день подовжує проходження всіх фаз росту, а короткий скорочує вегетаційний період.

Нут – маловимогливий до грунтів, найкращі для нього – чорноземні та каштанові грунти. Позитивною особливістю нуту, як і чини, є те, що він не пошкоджується брухусом.

Технологія вирощування

Сучасні сорти Антей, Буджак, Добробут, Колорит, Олександрит, Орнамент, Пам'ять, Пегас, Розанна, Смачний, Слобожанський, Стоїк, Тріумф. Всі вони належать до групи середньостиглих.

Місце культури в сівозміні. У південних районах нут здебільшого висівають після озимих культур. Добрими попередниками для нього є кукурудза та картопля. За даними Херсонської, Одеської та Кримської дослідних станцій, нут – цінний попередник для озимої пшениці і кукурудзи.

Обробіток ґрунту. Після стерньових попередників поле лущать на глибину 6-8 см. Через 10-14 днів проводять друге лущення на глибину 10-12 см. Оранку проводять наприкінці вересня на глибину 20-22 см на чистих полях і 25-27 см на забур'янених.

Удобрення. Нут добре реагує на післядію добрив внесених під попередник. Тому, при розміщенні його після просапних, мінеральні добрива можна не вносити. Якщо нут вирощують після зернових – під зяблеву оранку рекомендується вносити Р60К60. Азотні добрива не вносять, оскільки вони пригнічують симбіотичну азотфіксацію.

Підготовка насіння до сівби. Сівба (строки і норми). Ефективним агрозаходом є обробка насіння бактеріальним добривом (нутовим ризоторфіном) безпосередньо перед сівбою. Сіяти нут починають у перші дні сівби ранніх зернових культур. На чистих від бур'янів полях нут сіють звичайним рядковим способом. Широкорядний (45 см) спосіб застосовують лише на забур'янених полях і при розмноженні насіння.

Норма висіву насіння нуту при звичайному рядковому способі становить 0,5-0,9 млн./га (120-180 кг/га), при широкорядному до 0,3 – 0,5 млн./га (80-120 кг/га). Насіння загортають на глибину 6-8 см, при недостатній вологості грунту її збільшують до 10 см. Оскільки нут, як і горох, при проростанні не виносить сім'ядоль на поверхню грунту, то глибоке загортання його при сівбі не позначається негативно на врожаях.

Догляд за посівами. Після сівби поле коткують важкими зубчастими котками з наступним боронуванням легкими боронами.

Кірку знищують звичайними боронами, а під час з'явлення сходів – ротаційними мотиками. На широкорядних посівах додатково проводять 2-3 культивації в міжряддях.

На сильно забур'янених полях застосовують гербіциди. За даними Селекційно-генетичного інституту НААН на посівах нуту можна застосовувати такі гербіциди як Харнес, Трофі, Півот, Селект, Тарга Супер, Пантера та ін. Незважаючи на те, що ці препарати не включені до списку дозволених препаратів для використання на нуті вони забезпечували високу ефективність. Дня захисту посівів від різних видів совки застосовують Бі – 58, Ф'юрі та ін.

Збирання врожаю. Достигає нут досить дружно. Збирання врожаю починають у період пожовтіння більшості бобів.

Сорти нуту, в яких плоди розміщені високо, можна збирати прямим комбайнуванням. Обмолот проводять зерновими комбайнами, зменшивши кількість обертів барабана до 400-500 на хвилину та опустивши підбарабання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >