< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інтенсивна технологія вирощування картоплі

Біологічні особливості. Для нормального росту і розвитку картопля потребує помірного і вологого клімату (табл. 57).

За своїми біологічними особливостями вона потребує хорошої аерації ґрунту, оскільки коренева система і столони поглинають багато кисню з ґрунтового повітря. У надмірно зволоженому, щільному ґрунті вміст кисню знижується до 2% і нижче, а вміст вуглекислоти зростає до такого рівня, що бульби задихаються і загнивають. Першою ознакою нестачі повітря є поява на поверхні шкірочки бульб (на сочевичках) білих горбочків. У таких випадках слід вжити заходів для поліпшення аерації – провести глибоке розпушування.

Біологічні особливості картоплі

з/п

Абіотичні фактори і біологічні особливості

Показники

1.

Тепло:

 • – мінімальна температура проростання насіння, °С
 • – оптимальна температура проростання насіння, °С
 • – мінімальна температура з'явлення сходів
 • – температура, що спричиняє пошкодження сходів, °С
 • – оптимальна температура росту і розвитку, °С
 • – сума активних температур за вегетаційний період (вище +5 °С), °С

+5+7

+14+16

+6+7

–1-2

+18+25

1800-2600

2.

Волога:

 • – оптимальна вологість грунту, %
 • – потрібно для набухання і проростання насіння, %
 • – транспіраційний коефіцієнт
 • – критичний період
 • 70-80
 • 300-600 цвітіння- бульбоутворення

3.

Винос елементів живлення, кг/ц основної та побічної продукції:

 • – N
 • – Р2О5
 • – К2O
 • 0,5
 • 0,22
 • 0,9

4.

Вимоги до реакції грунтового розчину

рН 5,0-6,0

5.

Відношення до світла (довжина дня)

довгого дня

6.

Оптимальна щільність ґрунту, г/см3

1,0-1,2

7.

Індекс листкової поверхні

Оптимальна площа листкової поверхні на 1 га, тис. м2

5,0-6,0 50-60

8.

Тип кореневої системи

стрижнева (з насіння)

мичкувата (вегет. розм.)

9.

Заглиблення коренів у грунт (перший рік), м

Горизонтальне розростання кореневої системи, м

1,0-1,5 до 0,9

10.

Використання ФАР, %

1,0-1,5 (задовільне) 2,5-4,0 (добре)

11.

Спосіб запилення

самозапилення

12.

Тривалість вегетаційного періоду, днів

70-150

Картопля – культура "пухких" ґрунтів. Найпридатнішими для вирощування картоплі є вологі легкі супіщані або суглинисті ґрунти. На щільних, важких ґрунтах поява сходів затримується на 5-6 днів, рослини відстають у рості, мають меншу асиміляційну поверхню, знижується врожайність, а бульби деформуються, коренева система поверхнева і погано розвивається. Добрі урожаї картопля дає на осушених торфових ґрунтах і чорноземах. Важкі карбонатні ґрунти мало придатні для картоплі.

Основними фазами росту картоплі є: сходи, бутонізація, цвітіння, бульбоутворення і відмирання картоплиння. Фаза сходів наступає під час появи на поверхні ґрунту проростків. Залежно від сорту і умов росту фаза сходів наступає через 15-22 дні після садіння. Через деякий час на верхівках стебел картоплі утворюються суцвіття, які мають бутони. Це і є фаза бутонізації рослин. Після розкривання бутонів настає фаза цвітіння. Фазу бульбоутворення відмічають тоді, коли на підземних пагонах – столонах починають утворюватись потовщення, які перетворюються в бульби (табл. 58).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >