< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Проблемні завдання та методичні рекомендації щодо їх розв'язання

 • 1. На підставі даних про доходи місцевих бюджетів (табл. 4.10):
 • 1) розрахуйте суму доходів по відповідних бюджетах;
 • 2) здійсніть порівняльну оцінку структури доходів місцевих бюджетів;
 • 3) зробіть висновки.

Таблиця 4.10

Доходи місцевих бюджетів

Показники

Місцевий бюджет, тис. грн

м. Чернівці

м. Львів

Податкові надходження

253027,2

976663,1

Неподаткові надходження

11427,0

111 159,5

Доходи від операцій з капіталом

75 500,0

118050,8

Офіційні трансферти

141 279,0

522866,1

Цільові фонди

21 300,0

21993,4

Усього доходів бюджету

???

???

Методичні рекомендації

Для того, щоб розрахувати суму доходів за відповідними бюджетами (м. Чернівців і м. Львова), необхідно володіти теоретичним матеріалом щодо складу дохідної частини бюджету, потім додати ці суми. Під час проведення порівняльної оцінки структури доходів зазначених місцевих бюджетів порівняйте загальну суму доходів бюджетів і зазначте, за рахунок яких показників відбулися зміни в цих бюджетах. Зробіть висновки.

 • 2. На підставі даних про доходи і видатки бюджету м. Вінниці (табл. 4.11):
 • 1) розрахуйте суму доходів і видатків місцевого бюджету;
 • 2) визначіть стан місцевого бюджету;
 • 3) здійсніть порівняльну оцінку структури доходів і видатків бюджету м. Вінниці;
 • 4) зробіть висновки.

Таблиця 4.11

Доходи і видатки бюджету м. Вінниці

Показник

Доходи

Показник

Видатки

сума, тис. грн

питома вага, %

сума, тис. грн

питома вага, %

Податкові

надходження

1 563481,0

Державне

управління

1 871599,3

Неподаткові

надходження

1931 152,3

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3 581414,0

Доходи від операцій з капіталом

1384671.4

Соціальна сфера

3114771.4

Офіційні

трансферти

971 530,5

Економічна діяльність і наука

1 000 150,0

Цільові фонди

3 984 877,9

мон

303 219.8

Усього

???

100

Усього

???

100

Методичні рекомендації

Під час виконання завдання перш за все зверніть увагу, з чого складаються доходи бюджету, також яка сума видатків передбачена в бюджеті та який стан бюджету м. Вінниці.

Стан бюджету може характеризуватися трьома показниками:

 • • рівновага доходів і видатків – баланс;
 • • перевищення доходів над видатками – профіцит;
 • • перевищення видатків над доходами – дефіцит.

Стан бюджету визначається як різниця між доходами і видатками місцевого бюджету.

Під час проведення порівняльної оцінки структури доходів і видатків бюджету м. Вінниці визначіть, за рахунок яких показників відбувається наповнення дохідної частини місцевого бюджету та на які цілі передбачається найбільша питома вага видатків за наведеними показниками.

Зробіть висновки.

3. Працівникові в березні 2010 року нарахували заробітну плату в розмірі 500 грн. На 01.01.2010 підприємство є основним місцем роботи цього робітника. Необхідно визначити суму податку з доходів фізичних осіб.

Методичні рекомендації

Спочатку розрахуйте суми утримань із нарахованого доходу:

 • • внески до Пенсійного фонду України;
 • • внесок до Фонду з тимчасової втрати працездатності;
 • • внесок до Фонду на випадок безробіття.

Таким чином, визначиться загальна сума страхових внесків.

Під час виконання завдання зверніть увагу на те, що дохід робітника не перевищує 740 грн, тому він має право на загальну податкову соціальну пільгу в розмірі 200 грн. Це необхідно врахувати при розрахунку податку з доходів фізичних осіб.

При визначенні податку з доходів фізичних осіб необхідно ознайомитися з нормативно-правовою базою щодо ставки цього податку.

4. На підставі умовних даних (табл. 4.12) про заплановані показники доходів державного бюджету країни за поточний та попередній роки розрахуйте загальну суму запланованих доходів бюджету та у відсотках до суми доходів.

Таблиця 4.12

Відомості про плани доходів державного бюджету країни

Доходи

План попереднього року

План поточного року

загальний фонд, млн грн

спеціальний фонд, млн грн

загальний та спеціальний фонди разом, млн грн

%

до суми доходів

загальний фонд, млн грн

спеціальний фонд, млн грн

загальний

та

спеціальний фонди разом, млн грн

%

до суми доходів

Податкові надходження

23 043

480

28 172

1402

У тому числі: податок на прибуток підприємств

6469

0

10043

170

збори за використання природних ресурсів

289

369

271

362

пдв

11629

0

12 888

0

акцизний збір з вироблених в Україні товарів

2140

0

2131

412

акцизний збір з ввезених на територію України товарів

595

0

384

291

ліцензії на підприємницьку та професійну діяльність

151

0

239

0

ввізне мито

1 580

0

2 006

43

Неподаткові надходження

1 886

7882

5 496

6 293

Доходи від операцій з капіталом

111

0

116

621

Офіційні трансферти

0

52

0

77

Цільові фонди

215

70

0

121

Разом доходів

???

???

???

???

Методичні рекомендації

Для того, щоб розрахувати суму доходів, необхідно володіти теоретичним матеріалом щодо складу дохідної частини бюджету, потім додати ці суми.

Після визначення загальної суми доходів можна розрахувати питому вагу кожної статті доходів, прийнявши загальну суму доходів за 100% – const; а статтю видатків – за змінну складову X.

Проведіть розрахунки таким чином як за поточний, так і за попередній роки.

Отримані результати занесіть у таблицю.

 • 5. На підставі даних про доходи місцевого бюджету на поточний рік (табл. 4.13) визначіть:
 • 1) загальну суму доходів місцевого бюджету;
 • 2) суму та питому вагу податкових надходжень у загальній сумі доходів місцевого бюджету;
 • 3) суму та питому вагу неподаткових надходжень у загальній сумі доходів місцевого бюджету;
 • 4) зробіть висновки.

Таблиця 4.13

Дохідна частина місцевого бюджету на поточний рік

№ з/п

Вид доходів

Сума, млн грн

1

Податок на прибуток

23461

2

Акцизний податок

1290

3

Податок на додану вартість

27018

4

Податок на доходи фізичних осіб

14580

5

Доходи від власності та підприємницької діяльності

3818

6

Адміністративні збори та платежі

720

7

Надходження від штрафів та фінансових санкцій

130

8

Плата за землю

800

9

Інші неподаткові надходження

532

10

Доходи від операцій із капіталом

275

11

Цільові фонди

12461

12

Офіційні трансферти

92

Усього доходів

???

Методичні рекомендації

Для того, щоб визначити суму та питому вагу податкових надходжень у загальній сумі доходів місцевого бюджету, необхідно володіти теоретичним матеріалом щодо складу дохідної частини бюджету, зокрема податкових надходжень.

А щоб визначити суму та питому вагу неподаткових надходжень у загальній сумі доходів місцевого бюджету, треба володіти теоретичним матеріалом щодо складу дохідної частини бюджету, зокрема неподаткових надходжень.

Зробіть висновки і порівняйте отримані результати.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >