< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Проблемні завдання та методичні рекомендації щодо їх розв'язання

 • 1. Розрахуйте суму регульованих доходів області, якщо відомі такі показники (тис. грн):
  • • обсяг видаткової частини бюджету області – Р;
  • • дефіцит бюджету – Д;
  • • обсяг закріплених доходів – С.
 • 2. Розрахуйте суму дефіциту області та суму субвенції, якщо відомі такі показники (тис. грн):
  • • сума регульованих доходів бюджету – Д;
  • • сума закріплених доходів – 3;
  • • сума видаткової частини бюджету – Р;
  • • сума субвенції – Х% суми дефіциту.

Д

2 500

З

3000

Р

6400

X

40%

Р

4600

Д

900

С

2 300

 • 3. У III кварталі звітного року приватне підприємство внесло до бюджету такі платежі (грн):
  • • ПДВ – П;
  • • акциз – А;
  • • податок на прибуток підприємств – Пб;
  • • єдиний соціальний внесок – ЄСВ;
  • • плата за землю – 3;
  • • збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності – Зпр.

Розрахуйте обсяги коштів, що надійдуть до державного і місцевого бюджетів.

П

2100

А

1700

Пб

800

ЄСВ

455

З

90

Зпр

10

 • 4. Розрахуйте суму дефіциту бюджету області, якщо відомі такі показники (грн):
  • • видаткова частина бюджету області – Р;
  • • власні доходи – Д.

Інші доходи в області:

 • • податок на прибуток підприємств – Пб;
 • • плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності – Т;
 • • податок на додану вартість – ПДВ;
 • • податок на доходи фізичних осіб – ПДФ;
 • • акцизний збір – А3;
 • • інші доходи, які надходять до областного бюджету – Об;
 • • інші доходи, які надходять до державного бюджету – Дб.

Р

3 000

Д

900

Пб

40

Т

1300

ПДВ

450

ПДФ

160

АЗ

320

Об

1600

5. Використовуючи рішення сесії обласної ради "Про обласний бюджет

на 20 рік" від 31.03.20 , розрахуйте загальний і спеціальний фонди

районного бюджету на 20 р.

Відомі такі показники надходжень доходів по району (тис. грн):

 • • податок на прибуток підприємств – А; у т. ч. підприємств комунальної власності – В;
 • • фіксований податок на доходи фізичних осіб підприємницької діяльності – С;
 • • збір за першу реєстрацію транспортних засобів – D;

у т. ч. водний транспорт – Е;

 • • плата за землю – F;
 • • податок на доходи фізичних осіб – G;
 • • місцеві податки і збори – Н;
 • • дотація – I;

А

156

В

5,4

С

107

D

149

Е

8,7

F

789

G

2058

Н

586

І

3256

1

5,2

К

3,4

L

206

М

714

 • • плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності – J;
 • • екологічний податок – К;
 • • інші доходи загального фонду районного бюджету – L;
 • • інші доходи спеціального фонду районного бюджету – М.

Розв'язок завдання 1

Сума регульованих доходів: РД = (Р – Д) – С РД = (4 600 – 900) – 2 300 = 1 400 (тис. грн).

Розв'язок завдання 2

Дефіцит бюджету: Деф = Р – (Д + 3)

Деф = 6 400 – (2 500 + 3 000) = 900 (тис. грн).

Сума субвенції: С = X • Деф: 100 С = 0,4 • 900: 100 = 3,6 (тис. грн).

Розв'язок завдання З

1. До державного бюджету надійдуть:

П + 85% П6 + А = 2 100+ 10 + 0,85 -800+ 1 700 = 4 490.

2. До місцевого бюджету надійдуть:

ЄСВ + 3 + Зпр = 455 + 90 + 10 * 555.

Розв'язок завдання 4

Сума дефіциту: Р – (Д + IIДФ + Об +Т+ 15% ГІб) = 3 000 – (900 + 450 + + 320 + 120 + 0,15 • 500) = 3 000 – 1 865 = 1 135 (грн).

Розв'язок завдання 5

Доходи загального фонду: B + C + F + G + H + I + J + L + E = 5,4+107 + + 789 + 2 058 + 586 + 3 256 + 5,2 + 206 + 8,7 = 7 021,3 (тис. грн).

Доходи спеціального фонду: 20%К + 15%(D – Е) + 1,5% (А – В) + М = = (0,2 • 3,4) + (0,15 • (149 – 8,7) + 0,015(156 – 5,4) + 714 = 0,68 + 21,05 + + 2,26 + 714 = 737,99 (тис. грн).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >