< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Проблемні завдання та методичні рекомендації щодо їх вирішення

 • 1. Складання кошторису бюджетної установи. З метою формування кошторису бюджетної установи на бюджетний період для дитячої дошкільної установи "Сонечко", яку відвідують 177 діточок дошкільного віку, визначити величину видатків за кодом економічної класифікації 2200, якщо на плановий період планують:
 • 1) придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (код 2210):
  • • тарілки - ціна 22 грн за одиницю (40 од.);
  • • каструлі - ціна 90 грн за одиницю (10 од.);
  • • відра - ціна 146 грн за одиницю (4 од.);
  • • річні витрати на придбання м'якого інвентарю становлять, згідно з установленими нормами, 68 грн для однієї дитини;
 • 2) медикаменти та перев'язувальні матеріали (код 2220) згідно з установленими нормами - 25 грн на рік для однієї дитини;
 • 3) продукти харчування (код 2230) - згідно з установленими нормами 70 грн для однієї дитини, з них половина - за рахунок батьківської плати, а решту - за рахунок фінансування з бюджету;
 • 4) оплата послуг (крім комунальних) (код 2240):
  • • оплата послуг охорони - 280 гри щомісяця;
  • • оплата транспортних послуг (поїздка дітей двічі в ляльковий театр) - 480 грн за одну поїздку;
  • • проведення поточного ремонту приміщень установи на суму З 000 грн;
  • • оплата вивозу твердих побутових відходів - 340 грн щомісяця;
 • 5) оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270):
  • • оплата послуг теплопостачання - 9 640 грн щомісяця;
  • • оплата послуг з водопостачання, водовідведення - 382 грн щомісяця;
  • • оплата за електроенергію - 300 грн щомісяця;
  • • оплата за природний газ (для приготування їжі) - 1 300 грн щомісяця.

Умовно враховуємо, що вартість комунальних послуг щомісяця однакова протягом року.

Кількість днів, протягом яких діти відвідують дитячу дошкільну установу, у плановому періоді становить 254 дні.

Видатки визначаємо лише за загальним фондом.

Методичні рекомендації

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1220) сума значень коду 2200 дорівнює сумі значень усіх кодів, що входять:

(2 200 = 2 210 + 2 220 + 2 230 + 2 240 + 2 250 + 2 260 + 2 270 + 2 280).

Розв'язок. Для того, щоб визначити величину видатків для дитячої дошкільної установи за кодом економічної класифікації - 2 200, необхідно визначити суму видатків за кожним кодом, що входять у 2 200. Спочатку визначаємо код 2210 - придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю:

 • • тарілки - 22 грн • 40 = 880 грн;
 • • каструлі - 90 грн • 10 = 900 грн;
 • • відра - 146 грн • 4 = 584 грн.

Разом 2 364 грн.

Видатки па придбання м'якого інвентарю становлять:

68 грн • 177 = 12 036 (грн).

Разом видатки за кодом 2210 становлять:

2 364 -ь 1 2036 = 14 400 (грн).

Медикаменти та перев'язувальні матеріали (код 2220):

25 гри • 177 = 4 425 грн.

Отже, видатки за кодом 2220 становлять 4 425 грн.

Видатки на продукти харчування (код 2230) обчислюються як за загальним фондом (фінансування з бюджету), так і за спеціальним фондом (батьківська плата). У нашому прикладі (а ми обраховуємо видатки за кодом 2200 тільки за загальним фондом) видатки за кодом 2230 становитимуть:

(70: 2) • 177 • 254 =1 573 530 (грн).

Видатки послуг (код 2240) визначаються, сума:

 • • оплата послуг охорони: 280 грн 12 = 3 360 грн;
 • • оплата транспортних послуг: 480 грн • 2 = 960 гри;
 • • оплата поточного ремонту приміщень - 3 000 грн;
 • • оплата вивозу твердих побутових відходів: 340 грн -12 = 4 080 грн. Отже, за кодом 2240 витрати становлять: 3 360 + 960 + 3 000 + 4 080 = = 11 400 (грн).

Видатки па оплату комунальних послуг (код 2270) - це сума:

 • • оплата послуг теплопостачання (код 2271): 9 640 • 12 = 115 680 (грн);
 • • оплата послуг з водопостачання та водовідведення (код 2272): 382 грн 12 = 4 584 грн;
 • • оплата за електричну енергію (код 2273): 300 грн • 12 =3 600 грн;
 • • оплата за природний газ (для приготування їжі) (код 2274):
  • 1 300 грн • 12 =15 600 грн.

Величина видатків за кодом 2270 становить:

15 680 + 4 584 + 3 600 + 15 600 = 139 464 (грн).

Загальна сума видатків за кодом економічної класифікації 2200 для дитячої дошкільної установи "Сонечко" у плановому періоді становить: 14 400 + 4 425 + 1 573 530+ 11 400 + 139 464 = 1 743 219 (грн).

Методичні рекомендації

Це завдання можна виконувати, враховуючи коефіцієнти, які відповідають порядковому номеру студента.

 • 2. Проаналізуйте виконання міського бюджету м. Львова (чи бюджету іншої адміністративно-територіальної одиниці) за 2005-2014 роки за доходами і видатками (за загальним і спеціальним фондом). (Порядковий номер завдання відповідає порядковому номеру прізвища студента у списку. Аналіз даних провести за плановими, фактичними показниками та відсотком виконання.)
 • 1. Надходження до загального фонду міського бюджету.
 • 2. Надходження від податків та зборів.
 • 3. Надходження від податку на доходи фізичних осіб.
 • 4. Надходження від податку на прибуток підприємств.
 • 5. Надходження від плати за землю.
 • 6. Надходження від місцевих податків та зборів.
 • 7. Неподаткові надходження до міського бюджету.
 • 8. Доходи від власності та підприємницької діяльності.
 • 9. Інші неподаткові надходження.
 • 10. Надходження офіційних трансфертів.
 • 11. Надходження дотацій до міського бюджету.
 • 12. Надходження субвенцій до міського бюджету.
 • 13. Власні надходження бюджетних установ.
 • 14. Надходження до міського бюджету від єдиного податку.
 • 15. Виконання видаткової частини міського бюджету.
 • 16. Видатки бюджету на органи управління.
 • 17. Видатки бюджету на утримання установ освіти.
 • 18. Видатки бюджету на утримання установ охорони здоров'я.
 • 19. Видатки бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення.
 • 20. Видатки бюджету на житлово-комунальне господарство.
 • 21. Видатки бюджету на утримання установ культури та мистецтва.
 • 22. Видатки бюджету на фізичну культуру і спорт.
 • 23. Видатки міського бюджету на будівництво.
 • 24. Видатки міського бюджету на виконання інших програм соціально- економічного та культурного розвитку міста.
 • 25. Загальна сума доходів і видатків міського бюджету.

Методичні рекомендації

Приклад виконання завдання 2 (видатки на культуру та мистецтво міського бюджету м. Львова 2009-2012 pp.). Культура – це галузь, сфера діяльності людей, де утверджуються норми моралі та гуманістичні ідеї, моральні засади в суспільному житті, виховуються глибокі і тверді переконання людей, їхня віра в людську гідність, високе призначення, де вдосконалюються погляди на істину, формуються відносини між людьми в умовах оновлення суспільного життя.

У фінансуванні культури головними розпорядниками бюджетних коштів є міністр культури України, міністри і керівники державних комітетів та відомств України й Автономної Республіки Крим (АРК), у підпорядкуванні яких перебувають підприємства, організації та заклади культури. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є керівники відповідних закладів, підприємств та організацій. Фінансування з Державного бюджету України здійснюється Міністерством фінансів України через надання головним розпорядникам бюджетних призначень у межах, установлених поточним актом про бюджет асигнувань. З Республіканського бюджету АР Крим, обласних, міських (крім міст районного підпорядкування) та районних бюджетів фінансування здійснюється відповідно Міністерством фінансів АР Крим, місцевими фінансовими відділами через перерахування коштів із рахунків відповідних бюджетів на реєстраційні рахунки головних розпорядників бюджетних коштів, відкритих у відповідних територіальних органах Державної казначейської служби України. Після отримання коштів із бюджету на свої рахунки головні розпорядники в установленому порядку перераховують кошти на реєстраційні рахунки підвідомчих підприємств, організацій та закладів культури.

Із бюджетів міст районного підпорядкування, сільських рад, сіл та селищ фінансування здійснюється відповідними виконавчими комітетами органів місцевого самоврядування. Отже, в бюджетному фінансуванні видатків на культуру та мистецтво беруть участь усі ланки бюджетної системи України.

Кожне окреме підприємство, організація або заклад культури отримує асигнування лише з одного бюджету. Розподіл установ культури та мистецтва на ті, що фінансуються з державного бюджету, і ті, що отримують асигнування з місцевих бюджетів, здійснюється залежно від їх значущості та підпорядкування.

До видатків, що здійснюються з районних бюджетів міст республіканського значення АРК і міст обласного значення, належать державні культурно-освітні (бібліотеки, музеї та виставки) й державні театрально-видовищні програми (філармонії, музичні колективи й ансамблі, театри, палаци і будинки культури республіканського значення АРК та обласного значення, школи естетичного виховання дітей, інші заклади й заходи в галузі мистецтва).

За рахунок держави фінансуються державні програми підтримки телебачення, радіомовлення, преси, книговидання, інформаційних агентств тощо, а також видатки на дослідження і розробки у сфері духовного і фізичного розвитку.

Видатки м. Львова здійснюються на утримання таких установ:

 • • театри;
 • • філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи;
 • • бібліотеки;
 • • музеї і виставки;
 • • палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу;
 • • школи естетичного виховання дітей;
 • • здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України “Про освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів";
 • • інші культурно-освітні заклади та заходи.

У 2009 році сума всіх планових видатків на утримання установ культури і мистецтва з урахуванням змін на рік становила 46 812,9 тис. грн із загального фонду та 2 555,3 тис. грн зі спеціального фонду. За загальним фондом фактично здійснено цих видатків на 44 643,9 тис. грн, за спеціальним – 2 447,4 тис. грн. Відсоток виконання за загальним фондом – 95,4%, за спеціальним – 95,8%.

У 2013 році найбільшу частину видатків із загального фонду було спрямовано на утримання шкіл естетичного виховання дітей – 21 027,5 тис. грн. Ці видатки становлять 47,1% з видатків на утримання всіх установ культури і мистецтва. Також достатня частина коштів іде на утримання бібліотек (15,38%) і театрів (15,13%). За спеціальним фондом найбільшу частку видатків становлять видатки на утримання шкіл естетичного виховання дітей (46,12%) і видатки на утримання музеїв і виставок (41,58%).

Видатки на утримання установ культури та мистецтва загального фонду становлять 3% від загальної суми видатків міського бюджету, спеціального – 0,51%.

У 2010 році сума всіх планових видатків на утримання установ культури і мистецтва з урахуванням змін на рік становила 58 807,0 тис. грн за загальним фондом та 2 778,6 тис. грн за спеціальним фондом. Із загального фонду фактично здійснено цих видатків на 52 315,2 тис. грн, зі спеціального – 2 560,8 тис. грн. Відсоток виконання за загальним фондом – 89%, за спеціальним – 92,2%.

Найбільшу частку видатків загального фонду становлять видатки споживання – 52 072,5 тис. грн (99,5%). Видатки на оплату праці і нарахування становили 33 861,9 тис. грн (64,73%), оплата комунальних послуг – 1 806,2 тис. грн (3,45%), видатки розвитку – 242,7 тис. грн (0,46%). Найбільшу частку видатків спеціального фонду становлять видатки споживання – 2 463,4 тис. грн (96,2%). Видатки на оплату праці і нарахування становили 1 714,0 тис. грн (66,93%), оплата комунальних послуг – 18,3 тис. грн (0,71%), видатки розвитку – 97,4 тис. грн (3,8%). Видатки на утримання установ культури та мистецтва загального фонду становлять 3,39% від загальної суми видатків міського бюджету, спеціального – 0,91%.

У 2011 році сума всіх планових видатків на утримання установ культури і мистецтва з урахуванням змін на 9 місяців становила – 42 763,9 тис. грн із загального фонду та 8 149,7 тис. грн зі спеціального фонду. Із загального фонду фактично здійснено цих видатків на 37 817,9 тис. грн, зі спеціального – 3 301,8 тис. грн. Відсоток виконання за загальним фондом – 88,4%, за спеціальним -40,5%.

Найбільшу частку видатків загального фонду становлять видатки споживання – 37 817,9 тис. грн (100%). Видатки на заробітну плату і нарахування – 25 916,4 тис. грн (68,53%). Оплата комунальних послуг – 1 556,0 тис. грн (4,11%).

Найбільшу частку видатків спеціального фонду становлять видатки споживання – 1 937,8 тис. гри (58,69%).

Видатки на утримання установ культури та мистецтва загального фонду становлять 2,92% від загальної суми видатків міського бюджету, спеціального – 1,63%.

У 2012 році сума всіх планових видатків на утримання установ культури і мистецтва з урахуванням змін на рік становила 71 815,1 тис. грн із загального фонду і 7 622,1 тис. грн зі спеціального фонду. Із загального фонду фактично здійснено цих видатків на 69 254,3 тис. грн, зі спеціального – 5021,5 тис. грн. Відсоток виконання за загальним фондом – 96,4%, за спеціальним – 65,9%.

У 2013 році найбільшу частину видатків загального фонду було спрямовано на утримання шкіл естетичного виховання дітей – 34 966,7 тис. грн. Ці видатки становлять 50,49% із видатків на утримання всіх установ культури і мистецтва. Також істотна частина коштів іде на утримання бібліотек (16,27%) та музеїв і виставок (7,86%). За спеціальним фондом найбільшу частку видатків становлять видатки на утримання шкіл естетичного виховання дітей – 45,19% і видатки на утримання музеїв і виставок – 37,68% (рис. 7.1 і 7.2).

Частка планових видатків загального фонду бюджету м. Львова на культуру та мистецтво

Рис. 7.1. Частка планових видатків загального фонду бюджету м. Львова на культуру та мистецтво

Частка фактичних видатків загального фонду бюджету м. Львова на культуру та мистецтво

Рис. 7.2. Частка фактичних видатків загального фонду бюджету м. Львова на культуру та мистецтво

Видатки на утримання установ культури та мистецтва загального фонду становлять 3,1% від загальної суми видатків міського бюджету, спеціального – 1,79%.

У 2012 році було надано фінансову підтримку п'ятьом театрам, Львівському будинку органної та камерної музики, муніципальному хору "Гомін", Львівському муніципальному театральному, художньо-дослідницькому та освітньому центру "Слово і голос", міському палацу культури імені Г. Хоткевича в сумі 14,2 млн грн відповідно до запланованих асигнувань на рік.

Для проведення загальноміських заходів із відзначення державних та національних свят використано 1,7 млн гривень.

Використано 0,4 млн грн для погашення заборгованості за підтримку 18-ти видань у рамках конкурсу на підтримку україномовного книговидання за 2011 рік.

З табл. 7.1 можна проаналізувати динаміку змін видатків на утримання установ культури і мистецтва.

Таблиця 7.1

Видатки на утримання установ культури і мистецтва за 2009-2012 роки

Рік

Загальний фонд

Спеціальний фонд

план

виконано

план

виконано

2009

46812,9

44 643,9

2 555,3

2447,4

2010

58 807,0

52 315,2

2 778,6

2 560.8

2011 (9 місяців)

42763,9

37 817,9

8 149,7

3 301,8

2012

71 815,1

69 254,3

7622,1

50213

Помітно, що з року в рік сума видатків збільшується. З одного боку, це погано, бо збільшуються витрати держави, але з другого – добре, бо це установи, які виховують людей, підвищують їхню культуру.

Абсолютні відхилення з виконання видаткової частини бюджету, а саме за видатками на утримання установ культури і мистецтва, такі (рис. 7.3 і 7.4):

 • 2009 рік: 44 643,9 – 46 812,9 = -2169 (тис. грн)
 • 2010 рік: 52 315,2 – 58 807,0 = -6491,8 (тис. грн)
 • 2011 рік: 37 817,9 – 42 763,9 = -4946 (тис. грн) 2012 рік: 69 254,3 – 71 815,1 = -2560,8 (тис. грн).

Динаміка суми витрат загального фонду бюджету м. Львова на культуру та мистецтво

Рис. 7.3. Динаміка суми витрат загального фонду бюджету м. Львова на культуру та мистецтво

Динаміка суми витрат спеціального фонду бюджету м. Львова на культуру та мистецтво

Рис. 7.4. Динаміка суми витрат спеціального фонду бюджету м. Львова на культуру та мистецтво

У 2010 році фактичні видатки зросли на 17% порівняно з 2009 роком. Темп змін становив: 52 315,2 • 100%: 44 643,9 = 117%.

У 2012 році порівняно з 2010-м видатки зросли на 32,4%. Темп змін становив: 69 254,3 • 100%: 52 315,2 – 132,4%.

3. Рольова гра "Бюджетний процес на місцевому рівні". Рольова гра передбачає моделювання на навчальному рівні усіх процедур, які передбачені чинним законодавством на усіх стадіях бюджетного процесу. Рольова гра імітує повноваження учасників бюджетного процесу при складанні, розгляді, затвердженні, виконанні та формуванні звітності про виконання бюджету за відповідний бюджетний період. Вона дозволяє студентам дізнатися вимоги, які поставлені перед органами місцевого самоврядування на усіх етапах бюджетного циклу.

Важливо, щоб у рольовій грі взяли участь усі студенти групи. Аналізуючи та імітуючи діяльність відповідних органів протягом певного часу, відведеного нормативно-правовими актами на кожну з процедур, студенти вивчають документи, потрібні для формування проекту рішення про місцевий бюджет, прийняття рішення про місцевий бюджет та інші.

Використання цієї рольової гри на заняттях поглибить знання студентів про повноваження учасників бюджетного процесу на місцевому рівні та збільшить імовірність застосування отриманих навичок у подальшій практичний діяльності.

Методичні рекомендації

Об'єктом моделювання в рольовій грі є бюджетний процес та повноваження усіх учасників на кожному з етапів.

Рольова гра передбачає виконання таких дій.

Поділити групу на чотири команди, які представлятимуть основних суб'єктів бюджетних правовідносин на місцевому рівні:

 • • органи, які забезпечують формування місцевого бюджету та його виконання – виконавчі органи;
 • • органи, які забезпечують прийняття відповідного місцевого бюджету, – місцеві ради відповідного рівня;
 • • особи, які виконують представницькі повноваження, – голови районних та обласних адміністрацій і керівні особи місцевого самоврядування;
 • • розпорядники бюджетних коштів, які отримують кошти з місцевого бюджету.

Перше завдання:

- команди представляють основні повноваження (права і обов'язки), якими наділений відповідно до чинного законодавства, кожний учасник бюджетних правовідносин, якого представляє команда.

Друге завдання:

- кожна команда готує іншій запитання (черговість надання запитань – довільна) щодо основних процедур бюджетного процесу на місцевому рівні; запитань має бути стільки, скільки учасників у команді, яка відповідатиме на запитання – кожному члену команди по одному запитанню від іншої команди.

Третє завдання:

- викладач (модератор) готує для кожної команди проблемні питання щодо бюджетного процесу на місцевому рівні.

Модератор визначає, скількома балами оцінюється те чи інше завдання. Загальна кількість балів визначається підсумком за усіма завданнями. Рольова гра розрахована на проведення протягом одного семінарського заняття.

4. Проаналізуйте необхідність внесення змін до рішення про місцевий бюджет відповідної місцевої ради та обґрунтуйте необхідність такого рішення.

Визначіть роль кожного з учасників бюджетного процесу у прийнятті відповідного рішення.

Методичні рекомендації

Для виконання цього завдання доцільно використати рішення про місцевий бюджет відповідної місцевої ради (області, району, міста чи села) на відповідний бюджетний період.

Виконання цього завдання передбачає поділ групи студентів на кілька підгруп. Кожна група пропонує внести зміни до рішення про місцевий бюджет, аргументуючи доцільність тих чи інших змін. При цьому обов'язково мають бути зазначені додаткові джерела фінансування цих змін (якщо це збільшення видатків) або причини зменшення надходжень до місцевого бюджету (якщо є потреба зменшити видатки). Може бути варіант, який передбачає внесення змін не до цілого рішення про місцевий бюджет, а до окремих напрямів видатків (за функціями чи за відомчою класифікацією видатків місцевого бюджету).

5. Запропонуйте зміни до процедури складання проекту місцевого бюджету, усуваючи дублювання функцій учасниками бюджетного процесу. Виконання цього завдання вимагає досконалого володіння інформацією щодо повноважень (прав і обов'язків) усіх учасників на усіх стадіях бюджетного процесу.

Інформаційною основою для виконання цього завдання є Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, укази Президента, постанови Кабінету Міністрів, рішення місцевих органів влади та інші нормативно-правові акти, які регламентують правила поведінки учасників бюджетного процесу на місцевому рівні в бюджетному циклі.

Методичні рекомендації

Для виконання цього завдання доцільно сформувати кілька підгруп з метою детальнішого аналізу чинної нормативно-правової бази місцевого самоврядування.

Кожна підгрупа подає свої пропозиції, аргументуючи їх запровадження. Зміни можуть стосуватись не тільки стадії складання проекту місцевого бюджету, а й інших стадій бюджетного процесу.

Одна група виконуватиме завдання експертної групи та здійснюватиме аналіз доцільності введення змін.

Виконання цього завдання поглибить теоретичні знання студентів бюджетного законодавства та повноважень учасників бюджетного процесу протягом бюджетного періоду.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >