< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Система центральних органів виконавчої влади

Центральні органи виконавчої влади займають другий рівень в трирівневій системі органів виконавчої влади. їх діяльність врегульована Законом України "Про центральні органи виконавчої влади" від 17.03.2011 року. Систему центральних органів виконавчої влади складають міністерства України (далі – міністерства) та інші центральні органи виконавчої влади.

Система центральних органів виконавчої влади с складовою системи органів виконавчої влади, вищим органом якої є Кабінет Міністрів України.

Міністерство як центральний орган виконавчої влади

Міністерство с центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох визначених Президентом України сферах, проведення якої покладено на Кабінет Міністрів України Конституцією та законами України.

Міністерство очолює міністр України (далі – міністр), який є членом Кабінету Міністрів України.

Основними завданнями міністерства як органу, що забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох сферах, є:

Основні завдання міністерства

 • 1) забезпечення нормативно-правового регулювання;
 • 2) визначення пріоритетних напрямів розвитку;
 • 3) інформування та надання роз'яснень щодо здійснення державної політики;
 • 4) узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України;
 • 4-1) забезпечення здійснення соціального діалогу на галузевому рівні;
 • 5) здійснення інших завдань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.

Міністр як член Кабінету Міністрів України здійснює повноваження, визначені Законом України "Про Кабінет Міністрів України", в тому числі щодо спрямування та координації діяльності центральних органів виконавчої влади.

Державні адміністрації

Виконавчу владу в областях, районах, районах АРК, у містах Києві та Севастополі здійснюють обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації. Місцеві державні адміністрації є єдиноначальними органами загальної компетенції.

Особливістю здійснення виконавчої влади у місті Київ є те, що міські та районні у місті Київ ради організаційно поєднані з місцевими державними адміністраціями, оскільки останні є одночасно виконавчими комітетами відповідних рад, а голови рад, які за Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" очолюють виконавчі комітети, автоматично призначаються Президентом України головою відповідної місцевої державної адміністрації.

Основні завдання місцевих державних адміністрацій

Основні завдання місцевих державних адміністрацій:

 • 1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;
 • 2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;
 • 3) виконання державних і регіональних програм соціально- економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку;
 • 4) підготовку та виконання відповідних бюджетів;
 • 5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;
 • 6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;
 • 7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Оклад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >