< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Поняття переконання

Переконання – система методів правового й неправового характеру, яка здійснюється державними та недержавними органами й виявляється у застосуванні виховних, заохочувальних, роз'яснювальних заходів з метою формування у громадян розуміння необхідності виконання приписів нормативних актів.

Види форм переконання

Основними формами переконання, що застосовуються у державному управлінні, є: організація державних і громадських заходів, спрямованих на вирішення конкретних завдань (облік, контроль, прийняття необхідних документів, проведення семінарів, зборів тощо); виховання (економічне, правове, моральне тощо); особистий приклад; роз'яснення завдань державного управління (усне чи через засоби масової інформації); інструктаж осіб підпорядкованого апарату і громадськості з питань найбільш успішного виконання поставлених завдань; заохочення (моральне подяка, нагородження почесним знаком, присвоєння почесного звання; матеріальне – грошові премії, путівки тощо); критика роботи і поведінки окремих осіб; організація певних заходів тощо.

Поняття примусу

Примус – додатковий метод державного управління, психологічний або фізичний вплив державних органів (посадових осіб) на певних осіб з метою змусити їх виконувати приписи правових норм.

Форми державного примусу

Державний примус проявляється у 2 формах: судовій та адміністративній. Ґрунтується на авторитеті держави і силі закону, спрямований на вироблення певних форм поведінки та підтримання суспільної дисципліни.

Поняття актів державного управління

Акти державного управління – це владні, прийняті згідно з вимогами законів, приписи органів виконавчої влади з питань компетенції усіх органів (посадових осіб), що породжують юридичні наслідки. Акти державного управління є засобом практичної реалізації завдань виконавчої влади.

Види актів державного управління за юридичними властивостями

За юридичними властивостями акти державного управління поділяються на: нормативні (встановлюють загальні правила поведінки, норми права, регламентують однотипні суспільні відносини у певних галузях, призначені на довгострокове та багаторазове застосування); індивідуальні (вирішують конкретні питання управління і не містять у собі норм права, спрямовані на одноразове застосування щодо конкретних випадків, ситуацій, обставин, здійснюють безперервне оперативне вирішення органами виконавчої влади численних справ) та змішані (містять і норми права, і рішення щодо конкретних управлінських справ та ненормативні приписи).

Види актів державного управління за суб'єктами прийняття

Залежно від суб'єктів прийняття нормативних актів управління виділяють: укази і розпорядження Президента України; постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України; накази, інструкції, розпорядження міністерств; рішення місцевих державних адміністрацій; положення, правила, інструкції, накази, розпорядження, що видаються керівниками державних підприємств та установ.

Особливості актів державного управління

Особливості актів державного управління:

  • – приймаються при здійсненні функцій виконавчої влади;
  • – підзаконний характер;
  • – офіційний характер;
  • – владний характер;
  • – прийняті в установленому законом порядку, належним чином оформлені.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >