< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Види адміністративно-примусових заходів

Традиційним в адміністративно-правовій доктрині був і залишається поділ адміністративно-примусових заходів на заходи фізичного і психічного (психологічного) впливу, який зустрічається як у роботах вчених-юристів XIX століття, так і в сучасних наукових джерелах.

Групи заходів адміністративного примусу

Відповідно, прийнято виділяти наступні групи заходів адміністративного примусу: 1) заходи адміністративного попередження (запобігання); 2) заходи адміністративного припинення; 3) адміністративні стягнення (заходи відповідальності за порушення адміністративно-правових норм).

Поняття заходів адміністративного попередження (запобігання)

Заходи адміністративного попередження (запобігання) – це визначені нормами адміністративного права способи офіційного фізичного або психологічного впливу уповноважених державних органів, а у деяких випадках і громадських організацій, на фізичних та юридичних осіб у вигляді особистих, майнових, організаційних обмежень їх прав, свобод та інтересів задля попередження, виявлення протиправних діянь, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, попередження та локалізації наслідків надзвичайних ситуацій.

♦ Особливості заходів адміністративного попередження (запобігання)

Отже, особливістю заходів адміністративного попередження (запобігання) є те, що вони: а) застосовуються за умови відсутності протиправного діяння; б) застосовуються з метою попередження, виявлення протиправних діянь, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, а також попередження надзвичайних ситуацій.

Види заходів адміністративного попередження (запобігання)

До найпоширеніших заходів адміністративного попередження (запобігання) можна віднести: перевірку документів; огляд (митний огляд, переогляд, обов'язковий огляд ручної поклажі, багажу та особистий огляд пасажирів цивільних повітряних суден, огляд морських і річкових суден та документів, огляд осіб, які працюють на об'єктах з особливим режимом); обстеження (як різновид огляду); відвідування підприємств, установ та організацій, земельних ділянок, входження у житлові та інші приміщення громадян; внесення подання про усунення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень; тимчасове обмеження доступу громадян на окремі ділянки місцевості у випадках втечі з-під варти і затримання злочинців, аварій на шляхах, при інших надзвичайних обставинах, які загрожують життю і здоров'ю людей, під час проведення масових заходів; обмеження руху транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних шляхів; безоплатне використання транспортних засобів і засобів зв'язку, які належать підприємствам, установам і організаціям з метою запобігання шкідливим наслідкам стихійного лиха, інших надзвичайних обставин, для виїзду до безпосереднього місця події, для доставлення в медичні установи осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, для переслідування правопорушників і доставлення їх до міліції; адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі; обмеження прав громадян, пов'язаних зі станом здоров'я (примусовий медичний огляд або примусова госпіталізація, проведення карантинних заходів, усунення осіб, які є носіями збудників інфекційних захворювань, небезпечних для населення, від роботи та іншої діяльності, яка може сприяти поширенню інфекційних хвороб, обов'язкові медичні огляди, профілактичні щеплення, спеціальні заходи профілактичного лікування у примусовому порядку соціально небезпечних захворювань тощо).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >