< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Предмет адміністративного проступку

В теорії права під предметом адміністративного проступку прийнято вважати речі, предмети матеріального світу, гроші, цінні папери, з приводу яких виникають суспільні відносини. Тобто предмет проступку необхідно розглядати як складову частину його об'єкта. Предмет проступку, якщо його названо в конкретних нормах КпАП, є обов'язковою ознакою їх об'єкта, відсутність якої свідчить про відсутність юридичного складу проступку.

Поняття об'єктивної сторони адміністративного проступку

Об'єктивна сторона адміністративного проступку – це сукупність зовнішніх ознак проступку, які визначають акт зовнішньої поведінки правопорушника. Це система передбачених нормою адміністративного права ознак, які характеризують зовнішній бік правопорушення. Вона дає характеристику суспільної шкідливості проступку, його спрямованості, містить ряд ознак, які прийнято поділяти на основні та факультативні.

Ознаки об'єктивної сторони адміністративного проступку

До ознак об'єктивної сторони належать: 1) до основних відноситься адміністративно-правове діяння (дія або бездіяльність); 2) факультативні: а) шкідливі наслідки діяння; б) причинний зв'язок між протиправним діянням та наслідками; в) час; г) місце; д) умови; є) способи та знаряддя вчинення проступку.

Поняття адміністративно-правової дії

Адміністративно-правова дія – це протиправна, активна, свідома і вольова поведінка особи, яка завдає або може створити реальну можливість завдання шкоди об'єкту, що охороняється нормами адміністративного права. Більшість проступків вчиняється шляхом протиправних дій. Наприклад, незаконна торговельна діяльність (ст. 160-2 КпАП) передбачає вчинення протиправних дій у вигляді здійснення договорів купівлі- продажу товарів чи інших предметів.

Поняття адміністративно-правової бездіяльності

Частина проступків вчиняється у формі бездіяльності – коли особа, для того щоб не допустити протиправної поведінки, повинна вчинити позитивні дії, але вона з якихось причин їх не вчиняє. Це, наприклад, неявка громадянина на виклик у військовий комісаріат без поважних причин (ст. 211-1 КпАП). Необхідними умовами бездіяльності є обов'язковість і можливість особи діяти в конкретній обстановці.

Факультативні ознаки об'єктивної сторони проступку

Всі інші ознаки є факультативними. На відміну від головних, вони враховуються при кваліфікації вчиненого лише у випадках, коли це прямо передбачено законом, а їх відсутність не завжди виключає наявність складу проступку. До таких ознак можна віднести шкідливі наслідки діяння; причинний зв'язок між протиправним діянням та наслідками; час; місце; умови; спосіб та знаряддя вчинення проступку.

Поняття суб'єкта проступку

Суб'єктом проступку є осудні фізичні особи – громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які вчинили ті чи інші проступки, і які досягли віку, встановленого законодавством для притягнення до адміністративної відповідальності. Згідно зі ст. 12 КпАП, адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент скоєння правопорушення 16-річного віку.

Види суб'єктів проступку

Суб'єкти бувають 2 видів:

  • 1. Загальні – усі особи, які проживають або перебувають на території України.
  • 2. Спеціальні – службові особи, неповнолітні, військовослужбовці та військовозобов'язані, працівники органів внутрішніх справ, народні депутати України та деякі інші.

Крім загальних ознак конкретних складів правопорушень, суб'єкт може характеризуватися ще й дещо специфічними особливостями. Такі суб'єкти називають спеціальними. До них відносять, наприклад:

  • – за ознаками трудової та службової діяльності: посадові (службові) особи; капітани кораблів; робітники підприємств торгівлі та громадського харчування; водії; підприємці; військовослужбовці та працівники ОВС;
  • – за ознаками протиправної поведінки в минулому: особи, які раніше притягалися до адміністративної відповідальності; перебували під адміністративним наглядом органів внутрішніх справ; хворі на наркоманію;
  • – за ознаками знаходження на спеціальному обліку у військкоматі: призовник; військовозобов'язаний; особа, яка знаходиться на військових зборах.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >