< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Поняття перекладача

Перекладач призначається органом (посадовою особою), у провадженні якого перебуває справа. Він зобов'язаний з'явитися на виклик органу і зробити повно й точно доручений йому переклад. Як перекладач, може бути запрошена й особа, що розуміє знаки німих та глухонімих.

Прокурор в адміністративному провадженні

Основне завдання прокурора в провадженні у справах про адміністративні правопорушення здійснюється в межах, наданих Конституцією (розд. 7) та Законом "Про прокуратуру", тобто реагувати на будь-яке порушення, а якщо воно не усунено, своєчасно реагувати на порушення провадження в порядку нагляду.

Особи, що розглядають справу про адміністративне правопорушення

Стаття 213 КпАП надає перелік відповідних осіб:

  • а) адміністративні комісії при виконавчих органах сільських, селищних та міських рад;
  • б) виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад;
  • в) районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними сулами (суддями), а у випадках, передбачених цим Кодексом, місцевими адміністративними та господарськими судами, апеляційними судами, вищими спеціалізованими судами та Верховним Судом України;
  • г) органи внутрішніх справ, органи державних інспекцій та інші органи (посадові особи), уповноважені нате КпАП.

Поняття компетенції

Компетенція – коло повноважень, передбачених законом за конкретним органом (особою) щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення.

Складові елементи компетенції

Відповідна компетенція включає 2 аспекти: перший полягає у тому, що орган може розглядати тільки ті справи про адміністративні правопорушення, які за ним закріплені відповідною статтею (статтями) КпАП. Другий знаходить свій прояв у тому, що орган, який розглядає справу, повинен керуватися нормами, передбаченими КпАП (глави 16, 17, 18, 22, 23), тобто враховувати місце, строки розгляду справи, порядок розгляду справи колегіальним органом, вимоги щодо змісту постанови, порядок і строки доведення постанови до відома заінтересованих осіб тощо.

Види органів, які розглядають справи про адміністративні правопорушення за характером та обсягом компетенції

За характером компетенції виділяють спеціалізовані органи, які розглядають справи про адміністративні правопорушення, для яких розгляд відповідних справ є головним призначенням (адміністративні комісії), а також інші органи (для яких розгляд таких справ є однією із функцій, поряд з іншими).

За обсягом компетенції органи, які розглядають значну кількість справ про адміністративні правопорушення, і органи, які розглядають лише одну категорію відповідних справ.

Поняття стадії провадження

Під стадією провадження необхідно розуміти таку порівняно самостійну його частину, котра наряду із загальними завданнями провадження має притаманні тільки їй цілі і особливості. Стадії відрізняються одна від одної і колом учасників провадження, характером проваджуваних дій та їх юридичною роллю. Розв'язання завдань кожної стадії оформлюється спеціальним процесуальним документом, який ніби підсумовує діяльність. Після прийняття такого акта розпочинається нова стадія.

Види стадій провадження

У якому б порядку не здійснювалося провадження, воно, як правило, проходить такі стадії:

перша стадія – порушення адміністративного провадження і адміністративне розслідування;

друга стадія – розгляд справи про адміністративне правопорушення та винесення по ній постанови;

третя стадія – перегляд справи у зв'язку з оскарженням постанови по справі;

четверта стадія – виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.

Кожна з цих стадій, в свою чергу, складається із конкретних етапів, які становлять окремі процесуальні дії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >