< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Стадія порушення адміністративного провадження і адміністративного розслідування

Стадія порушення адміністративного провадження і адміністративного розслідування – є початковою стадією провадження. Підставою її порушення є факт вчинення адміністративного правопорушення. Вона складається з наступних етапів: порушення справи; з'ясування причин і обставин вчинення правопорушення, виявлення винних, спричиненої шкоди тощо; процесуальне оформлення результатів розслідування; направлення матеріалів для розгляду справи за підвідомчістю.

Процесуальним документом, у якому юридично оформляється ця стадія, є протокол або акт про правопорушення.

Поняття протоколу

Протокол – це єдиний процесуальний документ, який є підставою розгляду і вирішення адміністративної справи.

Розгляд справи про адміністративне правопорушення та винесення по ній постанови

Розгляд справи про адміністративне правопорушення та винесення по ній постанови – це основна стадія провадження в справах про адміністративні правопорушення, в ній вирішуються найважливіші завдання провадження. Вона включає такі етапи, як: підготовка справи до розгляду та слухання справи; аналіз зібраних матеріалів про обставини справи; прийняття постанови по суті справи; доведення змісту цієї постанови до відома правопорушника.

Місце розгляду справ про адміністративні правопорушення

Справи про адміністративні правопорушення розглядаються, як правило, за місцем їх вчинення (ст. 276 КпАП). Окремі справи за порушення водіями правил дорожнього руху можуть розглядатися також за місцем обліку транспортних засобів.

Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення

Строки розгляду справи, залежно від виду правопорушення, наступні (ст. 277 КпАП): 15 днів; 7 днів; 5 днів; 3 дні; протягом доби з моменту одержання уповноваженим органом чи посадовою особою протоколу та інших матеріалів справи.

Слухання справи про адміністративні правопорушення

Слухання справи починається з оголошення складу колегіального органу або представлення посадової особи, що його розглядає. Головуючий оголошує, яка справа підлягає розгляду та хто притягається до адміністративної відповідальності. Всім учасникам провадження роз'яснюються їх права та обов'язки. Далі оголошується протокол про адміністративне правопорушення, заслуховуються особи, які беруть участь у справі, досліджуються докази і вирішуються клопотання. У разі участі в розгляді прокурора заслуховується його висновок.

Обставини, які зобов'язані з'ясувати орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення

Орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати: 1) чи було вчинено адміністративне правопорушення; 2) чи винна особа в його вчиненні; 3) чи підлягає вона адміністративній відповідальності; 4) чи є обставини, що пом'якшують чи обтяжують відповідальність; 5) чи заподіяно майнову шкоду; 6) чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд трудового колективу; 7) з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Відомості, що зазначаються у протоколі про адміністративне правопорушення

При розгляді колегіальним органом справи про адміністративне правопорушення ведеться протокол, в якому зазначається (ст. 281 КпАП): 1) дата і місце засідання; 2) найменування і склад органу, який розглядає справу; 3) зміст справи, що розглядається; 4) відомості про явку осіб, які беруть участь у справі; 5) пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх клопотання і результати їх розгляду; 6) документи і речові докази, досліджені при розгляді справи; 7) відомості про оголошення прийнятої постанови і роз'яснення порядку та строків її оскарження.

Протокол засідання колегіального органу підписується головуючим на засіданні і секретарем цього органу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >