< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Реквізити постанови по справі про адміністративне правопорушення

Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, орган або уповноважена посадова особа виносить постанову по справі, яка повинна мати наступні реквізити (ст. 283 КпАП): найменування органу (посадової особи), який виніс постанову; дату розгляду справи; відомості про особу, щодо якої розглядається справа; викладення обставин, установлених при розгляді справи; зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за таке адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення.

Види постанов за результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення

По справі уповноваженим органом або посадовою особою може бути винесено одну з таких постанов: 1) про накладення адміністративного стягнення; 2) про застосування заходів впливу, що застосовуються до неповнолітніх (ст. 24-1 КпАП); 3) про закриття справи.

Стадія перегляду справи у зв'язку з оскарженням постанови

Стадія перегляду справи у зв'язку з оскарженням постанови є факультативною, тобто необов'язковою, і настає лише у випадку оскарження прийнятої постанови по суті справи. Вона може закінчитися прийняттям одного з таких рішень – про відміну, про зміну або залишення в силі прийнятої постанови.

Поняття перегляду

Перегляд – це перевірка законності і обґрунтованості справи суб'єктом, який наділений правом відміняти, змінювати або залишати раніше прийняту постанову без змін.

Процесуальна підстава перегляду

Процесуальною підставою перегляду можуть бути: скарга громадянина, стосовно якого винесено постанову; скарга потерпілого; подання прокурора. Ініціатива щодо перегляду постанови може виходити також від голови вищого суду та з ініціативи органу, який здійснює контроль за законністю, або який прийняв постанову.

Оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено (ст. 288 КпАП):

  • 1) постанову адміністративної комісії – у виконавчий комітет відповідної ради або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, рішення якого є остаточним;
  • 2) рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради – у відповідну раду або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, рішення якого є остаточним;
  • 3) постанову іншого органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення – у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, рішення якого є остаточним.

Строк подачі скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення

Скаргу на постанову може бути подано протягом 10 днів з дня винесення постанови. В разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу.

Підвідомчість скарги

Скарга подається в орган (посадовій особі), який виніс постанову по справі про адміністративне правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством. Скарга, що надійшла, протягом трьох діб надсилається разом із справою органу, уповноваженому її розглядати.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >