< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Види неюрисдикційних проваджень

До неюрисдикційних проваджень слід віднести: провадження з обробки та прийняття нормативних актів; провадження з прийняття індивідуальних актів управління; провадження за заявами та пропозиціями громадян; провадження із застосування адміністративно-попереджувальних заходів; провадження із застосування заходів адміністративного припинення; реєстраційне провадження; дозвільне провадження; установче провадження; провадження з реалізації контрольно- наглядових повноважень; виконавче провадження; атестаційне провадження; провадження з приватизації державного майна; провадження із земельних, екологічних, фінансових, бюджетних та податкових справ; діловодство тощо.

Поняття управлінських послуг

Управлінські послуги – це діяльність уповноважених законом органів публічної адміністрації (органів виконавчої влади та місцевого самоврядування), спрямована на забезпечення передбачених законом прав та інтересів фізичних та юридичних осіб, які проявили ініціативу в їх реалізації. В загальному плані управлінська послуга – це адміністративна процедура, яка здійснюється за заявою (ініціативою) фізичних та юридичних осіб. При цьому не має значення, чи зобов'язані ці особи звертатися за такою послугою, наприклад, за отриманням паспорта, чи це лише їхнє право, як у випадку отримання певної ліцензії або дозволу.

Групи управлінських послуг за їх предметом

Групи управлінських послуг за їх предметом: видача дозволів (на зайняття окремими видами підприємницької діяльності, на проведення мітингів, на розміщення реклами, в тому числі акредитація вищих навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, атестація підприємств, робочих місць, сертифікація товарів, робіт та послуг тощо); реєстрація з веденням реєстрів (реєстрація актів цивільного стану, суб'єктів підприємницької діяльності, транспортних засобів), в тому числі легалізація об'єднань громадян; легалізація актів (консульська легалізація), нострифікація (визнання дипломів, виданих в інших країнах), верифікація (встановлення достовірності сертифікатів про походження товарів з України); соціальні управлінські послуги (призначення субсидій, пенсій тощо).

Поняття адміністративної процедури

Одним з ключових елементів понятійного апарату теорії адміністративно-процесуального права є поняття адміністративної процедури у загальноприйнятому сенсі розуміється як: "Послідовна зміна явищ, станів у розвитку будь- чого"; "Сукупність послідовних дій для досягнення певного результату"; "Сукупність подій, станів, змін, яка має певну цілісність і спрямованість"; "Хід, розвиток певного явища, послідовна зміна станів у розвитку чого-небудь".

Дисциплінарне провадження

Розглядаючи дисциплінарне провадженая, слід враховувати, що норми, які передбачають дисциплінарну відповідальність, містяться в кількох галузях законодавства, зокрема трудовому, однак порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності здійснюється за нормами адміністративно-процесуального права, а дисциплінарне провадження вважається інститутом адміністративного права. Стосовно більшості працівників дисциплінарна відповідальність передбачена нормами трудового та адміністративного права, а щодо деяких категорій осіб (військовослужбовців строкової служби, працівників ОВС, СБУ) – повністю нормами адміністративного права, що зумовлено специфічними вимогами дисципліни у зазначених сферах служби.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >