< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Провадження за зверненнями громадян

Відповідне провадження поєднує в собі юрисдикційні (провадження по скаргах) та неюрисдикційні (інші види звернень) елементи. Правове регулювання цього виду провадження здійснюється, перш за все, Конституцією, спеціальним Законом "Про звернення громадян" та іншими законами та підзаконними актами, які відображають специфіку провадження по скаргах в окремих сферах державного управління.

Поняття звернення громадян

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Поняття пропозиції (зауваження)

Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Поняття заяви (клопотання)

Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліків діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Поняття скарги

Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

Рішення, дії (бездіяльність) у сфері управлінської діяльності, що можуть бути оскаржені

До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі дії у сфері управлінської діяльності, внаслідок яких: порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян); створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод; незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.

Строки подачі скарги

Скарга може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом 1 року з моменту його прийняття, але не пізніше 1 місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням.

Провадження з розгляду звернень громадян

Провадження з розгляду звернень громадян – це регламентована адміністративно-процесуальними нормами діяльність органів публічної адміністрації з розгляду скарг, заяв і пропозицій окремих громадян та їхніх колективів.

Дозвільне провадження

Відповідно до п. 1 Положення про дозвільну систему, дозвільна система становить особливий порядок виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, обліку і використання спеціально визначених предметів, матеріалів і речовин, а також відкриття та функціонування окремих підприємств, майстерень та лабораторій з метою охорони інтересів держави та безпеки громадян.

Дозвільна система у широкому розумінні

У широкому розумінні дозвільна система – це "сукупність правил, які передбачають отримання дозволу на здійснення певної діяльності та регламентують контроль за нею".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >