< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Елементи дозвільних проваджень

Елементами дозвільних проваджень є: 1) суб'єкти дозвільної системи; 2) об'єкти дозвільної системи; 3) предмети правовідносин, що виникають у сфері дозвільної системи; 4) нормативна база дозвільної системи; 5) юридичні факти (або підстави порушення дозвільного провадження); 6) безпосередні дозвільні правовідносини.

Основні стадії дозвільного провадження

Основними стадіями дозвільного провадження є:

  • 1) порушення дозвільного провадження (підставами порушення є подання заяви заінтересованою в одержанні дозволу особою);
  • 2) безпосереднє вивчення компетентним органом публічної адміністрації поданих документів або обстеження приміщень, речей щодо відповідності їх вимогам дозвільної системи;
  • 3) прийняття рішення;
  • 4) оскарження прийнятих рішень;
  • 5) виконання прийнятого рішення (видача дозволу).

Реєстраційне провадження

Реєстраційне провадження – це регламентована адміністративно-процесуальними нормами діяльність уповноважених органів публічної адміністрації, в ході якої вирішуються питання про офіційне визнання законності правових актів; законності дій юридичних та фізичних осіб; наділення суб'єктів права відповідними правами або обов'язками, а також про облік або фіксацію юридичних фактів шляхом закріплення їх у реєстраційних документах.

Об'єкти державної реєстрації

Виділяють наступні групи об'єктів державної реєстрації: 1) події (народження, смерть тощо); 2) цивільні стани (укладення та розірвання шлюбу, зміна прізвища, імені та по-батькові); 3) фізичні та юридичні особи як носії юридичних прав та обов'язків; 4) учасники виборчих процесів (кандидати на виборну посаду та їх представники, члени виборчих комісій); 5) об'єкти, пов'язані із здійсненням економічної діяльності (правочини, ліцензії, нотаріальна діяльність, фінансові операції, брокерська діяльність, договори, іпотека, випуск цінних паперів та сертифікатів, банківські рахунки, засоби масової інформації тощо); 6) нерухомість (споруди, земельні ділянки тощо); 7) матеріальні об'єкти (цінні папери, транспортні засоби, зброя та боєприпаси, поліграфія, медичні препарати та обладнання, результати науково-дослідної та творчої діяльності, реєстратори розрахункових операцій, товари і послуги, товарно-касові книги, символіка, логотипи, товарні знаки тощо); 8) документи, їх проекти та реквізити (нормативно-правові акти та їх проекти, індивідуальні акти державного управління, статути, регламенти, державні акти на право власності, довідки, свідоцтва, посвідчення, довіреності, заповіти, технічні умови на продукцію тощо); 9) проекти та програми (інвестиційні, інноваційні проекти, науково-технічні програми тощо); 10) географічні об'єкти (маршрути, лінії закордонного плавання, кваліфіковані зазначення проходження товару).

Контрольно-наглядове провадження

Дискусійним в науці адміністративного права є виділення контрольних або контрольно-наглядових проваджень як різновиду адміністративних проваджень. Однак більшість навчальних посібників з адміністративного права та наукових праць з питань адміністративного процесу розглядають процес реалізації контрольних (контрольно-наглядових) повноважень як самостійний вид адміністративного провадження.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >