< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України у сфері конкуренції

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України безпосередньо здійснює функції, в тому числі у сфері конкуренції, зокрема: узагальнює пропозиції щодо формування, розміщення і забезпечення взаємодії та підвищення ефективності функціонування об'єктів ринкової інфраструктури; бере участь у формуванні і реалізації державної політики у сфері економічної конкуренції, та обмеження монополізму, сприяє розвитку конкурентних відносин; здійснює державне регулювання цін на продукцію монопольних утворень, визначає методи і встановлює строки регулювання цін на загальнодержавних ринках; приймає разом з Антимонопольним комітетом України рішення щодо запровадження цін на продукцію монопольних утворень на загальнодержавних ринках; забезпечує в межах своїх повноважень захист економічних прав та законних інтересів України, суб'єктів її зовнішньоекономічної діяльності; веде облік іноземних компаній, які застосовують до України обмежувальну ділову практику або несумлінно виконують зобов'язання перед Україною; проводить в установленому порядку антидемпінгові, анти-субсидиційні та спеціальні розслідування, готує пропозиції щодо застосування односторонніх обмежень імпорту відповідно до норм і принципів СОТ тощо.

Фонд Державного майна України у сфері конкуренції

Закон України "Про Фонд Державного майна України" від 09.12.2011 року у ст. 1 визначає, що Фонд державного майна України є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, використання і відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Завдання Фонду державного майна України

До основних завдань Фонду державного майна України належить: сприяння процесу демонополізації економіки і створенню умов для конкуренції виробників; залучення у випадках, установлених законодавством, на конкурентних засадах радників, незалежних консультантів та експертів у процесі приватизації і реструктуризації об'єктів приватизації; сприяння створенню конкурентного середовища серед суб'єктів оціночної діяльності.

Національні комісії регулювання природних монополій

Державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій здійснюють у відповідності до Закону України "Про природні монополії" Національні комісії регулювання природних монополій, що є державними колегіальними органами, які утворюються та ліквідуються Президентом України. Комісії підпорядковуються Президенту України, підзвітні Верховній Раді України.

У випадках, передбачених положеннями про комісії, вони можуть створювати та ліквідовувати свої територіальні органи. Територіальні органи діють на підставі положень, що затверджуються комісіями. Комісія, її центральний апарат та її територіальні органи становлять систему органів такої комісії, яку очолює Голова комісії. Комісії є юридичними особами, мають поточні і вкладні (депозитні) рахунки в установах банку, печатки із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >