< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Місцеві органи державного управління промисловістю

До місцевих органів державного управління промисловістю належать територіальні органи міністерств та відомств, відповідні управління місцевих (обласних та районних, міських міст Києва та Севастополя) державних адміністрацій, а також адміністрації державних промислових підприємств та їх об'єднань.

Загальне керівництво у ПЕК

Загальне керівництво у ПЕК здійснює Кабінет Міністрів України, першочерговим завданням якого є формування енергетичної безпеки країни, стимулювання енергозбереження, запровадження механізмів ефективного тарифо- та ціноутворення на енергоресурси, забезпечення прозорості фінансово-економічної діяльності підприємств ПЕК тощо.

Державне управління у паливно-енергетичній сфері

Державне управління у паливно-енергетичній сфері здійснюється центральними і місцевими органами управління. Головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в електроенергетичному, ядерно-промисловому та нафтогазовому комплексах (паливно-енергетичного комплексу) є Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, яке діє відповідно до Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011р. № 382/2011.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Міненерговугілля України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно- промисловому, торфодобувному та нафтогазовому комплексах.

Основне завдання Міненерговугілля України

Основними завданнями Міненерговугілля України є формування та реалізація державної політики у паливно- енергетичному комплексі.

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

Через Міністра Міненерговугілля України координується робота Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, яка діє відповідно до Положення про Державну службу гірничого нагляду і промислової безпеки України від 06.04.2011 р. Держгірпромнагляд України входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики з промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, охорони надр та державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.

Адміністративна відповідальність за правопорушення у промисловості

Адміністративну відповідальність за правопорушення в промисловості передбачено гл. 8 КпАП "Адміністративні правопорушення в промисловості, будівництві та у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів", де містяться статті, що встановлюють відповідальність за: порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості (ст. 93); порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання і облік вибухових матеріалів у галузях промисловості (ст. 94); марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів (ст. 98); порушення Правил охорони електричних мереж напругою (ст. 99); порушення, пов'язані з використанням газу (ст. 101) тощо.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >