< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Поняття культурної спадщини

Базовим нормативним актом, що регулює правові, організаційні, соціальні та економічні відносини у сфері охорони культурної спадщини є Закон "Про охорону культурної спадщини", який визначає культурну спадщину як сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини, під якими розуміють визначне місце, споруду (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними рухомі об'єкти, а також території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з естетичного, археологічного, етнографічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність. Слід зазначити, що норми про охорону об'єктів культурної спадщини містяться також у деяких нормативно-правових актах окремих галузей законодавства України: кримінального (ст. 298 КК), адміністративного (ст. 92 КпАП), земельного (ст. 54 ЗК).

Система регулюючих суб'єктів, діяльність яких пов'язана зі сферою культури

Систему регулюючих суб'єктів, діяльність яких пов'язана зі сферою культури, складають: Верховна Рада України; Кабінет Міністрів України; Президент України; Міністерство культури України; Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення; Державний комітет телебачення і радіомовлення України.

Верховна Рада України у сфері культури

Верховна Рада України визначає пріоритетні напрями та встановлює правові, економічні і соціальні гарантії реалізації державної політики у сфері культури.

Кабінет Міністрів України у сфері культури

Кабінет Міністрів України – згідно зі ст. 116 Конституції на нього покладено функції проведення державної політики у сфері культури; розроблення та здійснення загальнодержавних програм культурного розвитку України.

Президент України у сфері культури

Президент України – основні повноваження у сфері культури окреслюються в ст. 106 Конституції і стосуються забезпечення додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина в цій сфері, здійснення кадрових призначень, присвоєння почесних звань, нагородження державними нагородами, встановлення президентських відзнак та нагородження ними.

Міністерство культури України

Міністерство культури України (Мінкультури) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо формування державної політики у сфері кінематографії, формування і забезпечення реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, а також спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, діє на основі Положення, затверджено Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. № 388/2011.

Основні завдання Міністерства культури України

Основними завданнями Мінкультури є: 1) формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України; 2) формування державної політики у сфері кінематографії; 3) участь у формуванні та реалізація державної політики в галузі спеціальної освіти у сфері культури і мистецтв, а також у сфері волонтерської діяльності щодо проведення заходів, пов'язаних із збереженням культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам'яток історії та культури, місць поховання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >