< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Міністерство молоді та спорту України

Міністерство молоді та спорту України (Мінмолодьспорт) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мінмолодьспорт є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту,

Основні завдання Міністерства молоді та спорту України

Основними завданнями Мінмолодьспорту є забезпечення формування та реалізація державної політики у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту, участь у формуванні та реалізація в межах повноважень, передбачених законом, державної політики у сфері волонтерської діяльності.

Міністр молоді та спорту України

Мінмолодьспорт очолює Міністр, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняє з посади Верховна Рада України. Міністр: 1) очолює Мінмолодьспорт, здійснює керівництво йото діяльністю; 2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Мінмолодьспорту; 3) визначає пріоритети роботи Мінмолодьспорту та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Міністерства, звіти про їх виконання; 4) представляє Мінмолодьспорт у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами тощо.

Місцеві органи виконавчої влади у галузі спорту

Характеризуючи суб'єктів адміністративно-правового регулювання у галузі спорту, слід звернути увагу на місцеві органи виконавчої влади. На місцевому рівні державне управління у розглядуваній сфері в АРК, областях, містах та районах України здійснюють відповідні управління обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, відділи районних державних адміністрацій, які співпрацюють з органами місцевого самоврядування та громадськими молодіжними організаціями.

Місцеве самоврядування у галузі спорту

Характеризуючи систему органів виконавчої влади України, не можна оминути значення місцевого самоврядування в галузі спорту. Хоча місцеве самоврядування не належить до системи державних органів влади, будучи самостійним видом публічної влади, воно у певних визначених законодавством межах здійснює функції органів виконавчої влади. Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" визначає систему й повноваження органів місцевого самоврядування в галузі фізичної культури та спорту. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження: управління закладами фізкультури й спорту, оздоровчими закладами, молодіжними, підлітковими закладами за місцем проживання, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення. Вони розв'язують питання організації медичного обслуговування й харчування в закладах фізичної культури та спорту, створюють умови для занять фізичною культурою й спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку; відповідно до законодавства реєструють статути (положення) фізкультурно-оздоровчих закладів, незалежно від форм власності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >