< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Система суб'єктів державного регулювання у сфері охорони здоров'я

Систему суб'єктів державного регулювання у сфері охорони здоров'я складають: Верховна Рада України; Президент України; Кабінет Міністрів України; Міністерство охорони здоров'я України.

Верховна Рада України у сфері охорони здоров'я

Основи державної політики у сфері охорони здоров'я визначає Верховна Рада України – шляхом закріплення конституційних і законодавчих засад охорони здоров'я, визначення мети, головних завдань, напрямів, принципів і пріоритетів, встановлення нормативів та обсягів бюджетного фінансування, створення системи відповідних кредитно-фінансових, фіскальних, митних та інших регуляторів, затвердження переліку комплексних і цільових загальнодержавних програм охорони здоров'я. Верховна Рада України традиційно щорічно проводить парламентські слухання щодо стану охорони здоров'я в Україні з метою винесення відповідних резолюцій щодо покращення стану галузі. Діяльність парламенту багатогранна, один із її напрямів – це робота народних депутатів у комітетах. Серед 28 утворених у липні 2006 р. комітетів Верховної Ради України був створений Комітет з питань охорони здоров'я, що є робочим органом Верховної Ради України, який формує відповідні проекти засад державної політики в галузі охорони здоров'я, розглядає концепції реформування системи охорони здоров'я.

Президент України у сфері охорони здоров'я

Президент України у своїй щорічній доповіді Верховній Раді України доводить до відома народних депутатів України стан реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я. Президент України є гарантом права громадян на охорону здоров'я, забезпечує виконання законодавства про охорону здоров'я через систему органів державної виконавчої влади, впроваджує у життя державну політику охорони здоров'я та здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією. Окремими указами Президента України утворено провідні національні медичні заклади. Так, Указом від 7 квітня 1997 р. № 295/97 утворено Національний центр серця, а Указом від З листопада 1995 р. № 1018/95 – Міжнародний дитячий медичний центр "Євпаторія". Ще одним напрямом діяльності Президента України є організація державного регулювання шляхом затвердження програм охорони здоров'я населення.

Кабінет Міністрів України у сфері охорони здоров'я

Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері охорони здоров'я реалізується в розробці та здійсненні комплексних цільових загальнодержавних програм, створенні економічних, правових та організаційних механізмів, що стимулюють ефективну діяльність у галузі охорони здоров'я, у забезпеченні розвитку мережі закладів охорони здоров'я, укладанні міжурядових угод і координації міжнародного співробітництва з питань охорони здоров'я.

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади в формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, формуванні державної політики у сферах санітарного й епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, іншим соціально небезпечним захворюванням. Правовий статус МОЗ визначається Положенням про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженим Указом Президента України від 13 квітня 2011 р. № 467/2011. На підпорядковані МОЗ установи та організації покладені також експертні функції: а) експертизи тимчасової непрацездатності громадян; б) лікарсько-трудової експертизи; в) військово-лікарської експертизи; г) судово-медичної і судово- психіатричної експертизи; д) патолого-анатомічний розтин трупів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >