< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Основні завдання ДПтС України

Основними завданнями ДПтС України є: 1) реалізація державної політики у сфері виконання кримінальних покарань; 2) внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань; 3) забезпечення формування системи наглядових, соціальних, виховних та профілактичних заходів, які застосовуються до засуджених та осіб, узятих під варту; 4) контроль за дотриманням прав людини і громадянина, вимог законодавства щодо виконання і відбування кримінальних покарань, реалізацією законних прав та інтересів засуджених і осіб, узятих під варту.

Державна архівна служба України

У відповідності до Указу Президента України від 06.04.2011 року Державна архівна служба України (Укрдержархів) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України, входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації (далі – СФД), а також міжгалузеву координацію з питань, що належать до її компетенції.

Основні завдання Укрдержархіву

Основними завданнями Укрдержархіву є: 1) внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи СФД, забезпечення її реалізації; 2) організація формування, державного обліку та зберігання документів Національного архівного фонду, використання відомостей, що в ньому містяться; 3) координація і контроль за формуванням страхового фонду документації, його веденням, утриманням і видачею користувачам копій документів страхового фонду документації, необхідних для поставлення на виробництво, експлуатацію та ремонт продукції оборонного, мобілізаційного і господарського призначення, для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій та в особливий період, а також у сфері збереження інформації про культурні цінності, забезпечення зберігання і використання архівних електронних документів; 4) контроль за діяльністю архівних установ, служб діловодства, управління та контроль відповідно до законодавства за діяльністю підприємств, установ, організацій СФД; 5) організація проведення науково-дослідних робіт у сфері архівної справи, документознавства, археографії, формування та зберігання СФД.

Державна служба України з питань захисту персональних даних

Указ Президента України від 06.04.2011 року № 390/2011 "Про Положення про Державну службу України з питань захисту персональних даних" врегулював діяльність даного органу. Так, Державна служба України з питань захисту персональних даних (ДСЗПД України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України. ДСЗПД України входить до системи органів виконавчої влади, забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту персональних даних.

Основні завдання Державної служби України з питань захисту персональних даних

Основними завданнями ДСЗПД України є: 1) внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері захисту персональних даних; 2) реалізація державної політики у сфері захисту персональних даних; 3) контроль за додержанням вимог законодавства про захист персональних даних; 4) здійснення міжнародно-правового співробітництва у сфері захисту персональних даних.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >