< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Господарський розвиток за первісної доби

Існує думка, що далекі предки людей 100, 200 і навіть 300 тисяч років тому жили невеличкими стадами на кшталт сучасних людиноподібних мавп. Наука, у її сучасному стані, не в силах ні підтвердити, ні спрощувати цю гіпотезу. Але для нас це не має принципового значення, оскільки економічна історія (історія господарства) почалася істотно пізніше, із появою господарства.

Палеолітична революція

Про причини революції дотепер ведуться дискусії між прихильниками космічних (змінилася жорсткість випромінювання) і кліматичних (глобальне похолодання) версій. Але суть у тому, що близько 35 тисяч років тому всеїдні і досить-таки смирні предки людей переходять, не маючи поки ще ніякої зброї, крім палиць, каменів, зубів і пазурів, до полювання на великих тварин – мамонтів і биків. Для полювання формується так званий "пронатовп" – невелике людське стадо – перша форма соціальної, а не біологічної спільності, що є щаблем на шляху від череди до племені.

Палеолітична революція поклала початок дуже тривалому періоду в розвитку людства (біля 20 тисяч років) – стадії дикості. За ці двісті століть людина навчилася поводитися з вогнем, засвоїла плетиво, винайшла спис, лук зі стрілами, бумеранг, кам'яну сокиру. З'явилися рід і сім'я, власність і обмін, міфологія і культ. Стадія дикості закінчилася з винаходом гончарного мистецтва, прирученням тварин і окультуренням злаків. Новий революційний крок відбувся близько 10-12 тисяч років тому – люди у Середземномор'ї, Індії та у Тихоокеанському регіоні почали переходити до осілості. Господарство, що носило привласнюючий характер, стало відтворюючим.

Територія України в палеоліті належала до високорозвинутих регіонів світу. Перша людина з'явилася 1,5 млн. років тому. Оскільки клімат був суворий і холодний, то люди селилися переважно в південній частині України. Відома 1 тис. пам'яток палеоліту, зокрема Королеве, Рокосове в Закарпатті, Лука-Врублівецька над Дністром, Амвросіївка в Донбасі, Кіїк-Коба в Криму тощо.

Походження суспільних інститутів

Першим історично сформованим соціальним інститутом був ПОДІЛ ПРАЦІ. Спочатку він носив статньовіковий характер, потім став племінним і "фаховим". Необхідність соціального регулювання сексуального життя виникла у давні часи. З появою обмежень у сексуальних контактах між людьми формується найважливіший соціальний інститут – СІМ'Я.

Сім'я виконувала і виконує багато важливих функцій у різноманітних сферах людського життя: репродуктивну – народження, виховання, соціалізацію нащадка; сексуальну – організація комунікацій між чоловіками і жінками для досягнення сексуального задоволення; економічну – виробництво і розподіл матеріальних благ, організація їх споживання (побут), передача у спадщину; психологічну – забезпечення почуття безпеки, емоційну підтримку, відпочинок, соціальне схвалення.

З формуванням сім'ї виникає РІД.

Рід виявився дуже стійким інститутом. Ще й сьогодні у багатьох народів можна зустріти його у вигляді КЛАНА – групи поєднаних у господарських і побутових стосунках родичів. Декілька родів складали ПЛЕМ'Я, основним завданням якого було захоплення, освоєння і захист певної території.

З переходом від інстинктивно-психологічної діяльності, яким було, наприклад, полювання пронатовпу, до осмисленої діяльності (організоване полювання, підтримка вогню, виготовлення знарядь) виникає ще один важливий соціальний інститут – РЕЛІГІЯ.

З виникненням релігії лідерство в племені поступово переходить до старійшин. З появою перших знарядь виникає ще один важливий інститут – ВЛАСНІСТЬ. Споконвічно власність носила особистий характер. Знаряддя належить тому, хто його виготовив і вміє ним користуватися.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >