< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості індустріалізації в США

За 300 років з моменту відкриття Північної Америки колонізаторами було по-господарському опановано її Східне узбережжя і Південь – від Флориди до Техаса (який входив до складу іспанської Мексики). На Півдні США склався плантаторський тип господарства, аналогічний південноамериканському, заснований на використанні праці чорношкірих рабів. Економічна ефективність рабовласницького господарства на Півдні США, всупереч поширеній думці, була досить висока. На Північному Сході фермерське сільське господарство мирно співіснувало разом з мануфактурною промисловістю, суднобудуванням і виробництвом алкоголю. Британія всіляко намагалась не дозволити бурхливого економічного розвитку своєї колонії, оскільки це могло б призвести до її конкуренції з метрополією. Розумна в цілому економічна політика супроводжувалася всілякими дріб'язковими обмеженнями і непоступливістю в галузі самоврядування і податкової політики. Як це часто буває в історії, саме незначний, на перший погляд, привід призвів до війни, що мала наслідки для всього світу.

Війна за незалежність (1775-83 pp.) носила по суті антифеодальний, антиколоніальний, буржуазний характер. До числа її найважливіших наслідків можна віднести:

 • 1) ліквідацію феодальних порядків, що встановлювалися Англією в сільському господарстві, що відкрило колоніально-фермерський шлях розвитку господарства;
 • 2) великі можливості для підприємницької діяльності в різноманітних галузях відчинив дорогу до побудови підприємницької економіки;
 • 3) звільнення від обмежень у міжнародних відношеннях: торгівлі, переливу капіталу, припливі трудових ресурсів різноманітного ступеня кваліфікації, але високооплачуваних в силу множинності альтернатив;
 • 4) очищення поля для промислового розвитку на базі передової техніки й організації виробництва, не лімітованого застарілими традиціями й обмеженнями;
 • 5) формування єдиного і місткого внутрішнього ринку, транспортної і грошової систем;
 • 6) просування кордону Штатів на Захід, аж до Тихого океану, що сприяло формуванню величезної територіальної держави, багатої різноманітними природними ресурсами.

До особливостей американського первісного нагромадження капіталу можна віднести:

 • 1 )інтенсивний форсований темп – декілька десятиліть, а не сторіч, як у Європі;
 • 2) міжнародний американо-англо-європейський характер;
 • 3) експропріацію земель місцевого (індіанського) населення; імпортоване походження робочої сили.

До особливостей промислового перевороту в США можна віднести:

 • 1) більш широке застосування водяного колеса;
 • 2) більш тривале паралельне існування мануфактури і фабрики;
 • 3) більш швидкі темпи стандартизації виробництва;
 • 4) швидке застосування винаходів, у тому числі запозичених.

Робітниче питання

Плоди економічного добробуту розподілялися вкрай нерівномірно. Соціальна нерівність періоду пізнього Середньовіччя, проти якого в першу чергу були спрямовані Французька революція 1789-1815 pp. і революційні події 1832 р. у Франції, 1848 р. – у Франції, Німеччині, Угорщині, Австрії, не тільки не послабилася, але навіть ще й посилилася.

Наймані робітники в промисловості, а в аналізований період вони вже перетворилися на чисельно переважний (прошарок) суспільства, піддавалися надексплуатації. Робочий день продовжувався по 12-16 годин 6-7 днів на тиждень без лікарняних і відпусток, у тому числі у дітей і жінок. Заробітної плати вистачало тільки на убоге харчування, основу якого, як і раніше, складав хліб, картопля, риба і каші, що одержуються, як правило, у фабричній лавці, і житло барачного типу, що найчастіше належить фабриканту. Умови праці інакше як жахливими назвати було неможливо: бруд, задуха, шум, шкідливі пари і речовини. Будь-який соціальний захист або компенсація по старості або каліцтву були відсутні. Але гірш за все, напевно, була повна безперспективність життя робітника і членів його сім'ї. Важкодолані станові бар'єри замінилися невидимими, неформальними, але не менше жорсткими економічними бар'єрами.

Шансів піднятися вгору по соціальним східцям у середині XIX століття практично не було. Робітнику дійсно нічого було втрачати, крім "ланцюгів".

Не дивовижно, що серйозні виступи робітників, аж до прямих спроб захопити владу в суспільстві, тривали протягом усього періоду. Серед самих значних можна зазначити подп 1848-52 pp. у Франції, що призвели до остаточного краху Бурбонів і приходу до влади Наполеона III, правління якого закінчилося ганебною поразкою від Німеччини, і чергової спроби захоплення влади революціонерами в 1871 р., що організували "Паризьку комуну", розігнану за допомогою німецьких військ.

Кращі справи були в Англії, де в 1840-60 pp. вдалося домогтися істотних поступок: десятигодинного робочого дня, 5-6 денного робочого тижня, страхування на випадок каліцтва.

• Соціальна структура суспільства "вільної конкуренції"

Соціальна структура більшості європейських держав після 1790 р. зазнала істотних змін. Досягнувши політичної перемоги, що дісталася їй (за винятком Франції) мирним шляхом, крупна буржуазія, об'єднавшись зі старою земельною аристократією, сформувала вищий прошарок суспільства капіталістів – "власників заводів, газет, пароплавів", банків, земельних угідь і основних засобів виробництва. Зазвичай, частка вищих прошарків не перевищувала 2,5% населення. Розорюється і розпадається селянство, поповнюється прошарок найманих робітників – пролетарів – позбавлених засобів виробництва й існування, змушених продавати свою не дуже кваліфіковану працю на вкрай невигідних для себе умовах, які не забезпечують прийнятного життєвого рівня ні самому робітнику, ні тим більше членам його сім'ї. Пролетаріат формувався не тільки в місті, але й у сільській місцевості: найбідніші селяни, батраки. Частка пролетаріату протягом усього століття швидко зростала і досягла 50- 70%, у тому числі міського пролетаріату – 35-45%.

Проміжне положення між капіталістами і пролетарями, але явно ближче до останнього, займали селяни і ремісники. Проте їхня частка в населенні стрімко падала (кожний із них у будь-який момент міг поповнити ряди пролетаріату) і до кінця епохи вільної конкуренції складала близько 15-20%.

Проміжне положення займали кваліфіковані робітники (їх було дуже мало), дрібні торговці (крамарі), конторські службовці. Частка цих категорій досягала 10%.

Ближче до верхніх прошарків розташовувалися інженери, особи вільних професій (юристи, лікарі, журналісти), державні службовці, рантьє. їхня частка не перевищувала 5%.

Напевно, ніколи в історії розрив в економічному положенні між верхніми і нижніми суспільними прошарками не був таким високим і трудноздоланим, як в епоху, політичним гаслом якої стало "Свобода. Рівність. Братерство".

Особливо тривожним був той факт, що розрив цей практично не заповнювався середнім прошарком, який поступово зменшувався через гостру поляризацію суспільства. Така ситуація була наслідком виникнення гострих соціальних конфліктів, що не чекали вийти назовні. Але відбудеться це вже в іншому історичному періоді.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >