< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Виникнення у XIX столітті психології як самостійної науки

План

 • 1. Психологія з природничою основою
 • 2. Психологія свідомості
 • 3. Критика структуралізму
 • 4. Психологічні дослідження суспільних явищ

Психологія з природничою основою

Провідними напрямками психології XIX ст. були: психологія з природничою основою; психологія як наука про суб'єктивний досвід; психологія народів.

Основними ознаками психології як природничої науки є еволюційний принцип, детерміністичний підхід до психічних явищ, критика їх ідеалістичного тлумачення, утвердження методів об'єктивного спостереження та експерименту.

Прикладами психологічних досліджень на основі еволюційного підходу були:

 • - вчення про походження людської психіки (Ч. Дарвін);
 • - теорія становлення найважливіших компонентів психічного життя людини (Т. Рібо);
 • - рефлекторна теорія психіки (І.М. Сеченов).

У природничо орієнтованій психології почалось використання експерименту. Розроблялись його різновиди, а саме:

 • - натуральний експеримент (узагальнення фактів штучного добору Ч. Дарвіним);
 • - клінічний експеримент (аналіз психічних патологій Т. Рібо);
 • - фізіологічний експеримент (дослідження рухових центрів мозку І. Сеченовим).
 • - "уявний" експеримент Г. Спенсера.

Пошуки джерела детермінації психічних явищ призвели до появи двох основних підходів. Перший з них полягав у тому, що психіка обслуговує біологічне існування організму (пристосування до зовнішніх умов), яке стало земною даністю, тобто залежить від вищої сили (Г. Спенсер). Другий підхід стверджує, що організм тварини і людини за допомогою психіки самовизначається в межах природного добору шляхом вибору оптимального партнера для вдосконалення виду (Ч. Дарвін).

Чарльз Дарвін (1809-1882 pp.) – англійський натураліст, автор еволюційної теорії походження видів. Розглядав спадковість та мінливість не тільки як суто біологічні форми еволюції, але й у зв'язку із поясненням активності психічного. Сенс психічної активності бачив у забезпеченні статевого добору, сутністю якого є вибір партнера. Результати добору закріплюються спадково (конституція, поведінка). Еволюцію психічного розглядає лише як біологічний процес у відриві від практичної діяльності. Заслугою вченого є аналіз поняття вибору як ознаки активності психіки; оцінка ситуації вибору у зв'язку з проблемою поведінки. Обмеженість підходу Ч. Дарвіна до психіки виявилась у її підпорядкованості біологічним потребам збереження виду.

Теодюль Арман Рібо (1839-1916 pp.) – французький психолог, засновник дослідного напряму. Вважав психічний розвиток і поведінку фатально передвизначеними спадковістю. Робить спробу вийти за межі біологізму і відмежуватись від філософських досліджень. Намагається реалізувати еволюційний підхід до вивчення психіки. Підкреслює, що явище тоді науково зрозуміле, якщо відоме його походження, розкритий процес переходу від простого до складного. Психічні факти повинні бути очищеними від суб'єктивістських припущень та вивчатись на основі об'єктивного спостереження. Еволюцію психіки неможливо досліджувати інтроспективно, у зв'язку з цим виникає потреба в об'єктивному спостереженні. Вважав вольові феномени головними у визначенні психологічного портрету людини, але не спромігся пояснити їх в межах рефлекторної теорії і звернувся до несвідомого як головного предмета психології.

Іван Михайлович Сеченов (1929-1905 pp.) – російський фізіолог -розкрив рефлекторну природу психіки у цілісній психологічній системі, в якій всі компоненти психічного подаються як модифікації рефлекторного механізму. Оскільки всі психічні явища об'єктивно побудовані як рефлекс, то незрозумілим з теорії Сеченова залишається призначення волі та її складна детермінація.

Ілля Ілліч Мечніков (1845-1916 pp.) – російський, український і французький біолог – звернув увагу на психічні рудименти як опори для відтворення історії розвитку людської душі. Фактори індивідуального становлення людини – середовище і спадковість – єдині, і виявляються як потреба у досягненні завершеного життєвого циклу (ортобіозі).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >