< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тип темпераменту як система його властивостей

Темперамент – це не проста сукупність властивостей, а їх комплекс, що утворює стійку структуру. Цей взаємозв'язок виявляється у наступних фактах:

  • – математичне співвідношення різних властивостей є постійним для певного типу темпераменту. Чим більшим числом виражається одна характеристика, тим меншим інша;
  • – властивість темпераменту виявляється по-різному залежно від того, з якими іншими властивостями вона пов'язана.

Таке розуміння типу темпераменту – як закономірних зв'язків між властивостями – близьке до поняття, запропонованого Гіппократом, яке у грецькій мові позначалось терміном "красис" – "співвідношення", "пропорція". Термін "темперамент" у перекладі з латинської мови має таке ж значення, а відоме воно з праць давньоримського лікаря Галена – послідовника Гіппократа.

За В.С. Мерліним, до властивостей темпераменту слід віднести сензитивність, реактивність; активність, співвідношення активності й реактивності, темп реакцій та парні ознаки пластичність-ригідність, екстравертованість-інтравертованість.

Сензитивність – чутливість, що визначається найменшою силою впливу, який викликає у людини реакцію; сензитивна людина реагує на слабкі подразники, які інші навіть не помічають.

Реактивність – це сила, з якою людина реагує на зовнішній вплив; чим більша реактивність, тим людина легше відволікається, тим більше її поведінка залежить від випадкових ситуативних впливів і менше від поставленої мети.

Активність визначається силою, з якою людина впливає на ситуацію і долає перешкоди на шляху до поставленої мети.

Співвідношення активності та реактивності виявляється у тому, наскільки людина залежить від ситуації – підкоряється їй, чи прагне її змінити.

Темп реакцій – це швидкість реакцій (рухів, мовлення, мислення);

Пластичність-ригідність: чим легше людині пристосуватись до нових обставин, тим більш вона пластична і – навпаки.

Екстравертованість-інтравертованість. Поведінка екстравертованої людини легше перебудовується під впливом раптових змін ситуації, вона спрямована назовні. Інтравертована людина більш залежна від внутрішніх станів: образів минулого або майбутнього, установок, планів.

Характеристика типів темпераменту

Поєднання розглянутих властивостей у стійких пропорціях утворюють типи темпераменту. Таким чином, властивості темпераменту однакові для всіх людей. Різниця між людьми полягає у типах темпераменту. Розглянемо характеристики чотирьох типів темпераменту, які називають гіппократовськими.

Сангвінік. Має підвищену реактивність, тобто відзначається сильними реакціями (з незначного приводу плаче або сміється). Знижена сензитивність (не помічає слабкі звуки та інші подразники), підвищена активність (енергійний, працездатний, наполегливий), активність й реактивність урівноважені (стримує почуття, небажані реакції, зосереджений), висока пластичність (мінливість настроїв, інтересів, гнучкість розуму), екстравертований (у першу чергу реагує на актуальні зовнішні враження).

Холерик. Знижена сензитивність, підвищені реактивність й активність, але реактивність переважає (нестриманість, імпульсивність, виразна експресивність), менш пластичний і більш ригідний, ніж сангвінік (більша стійкість інтересів, гірше пристосовується до нових обставин); швидкий темп роботи, екстравер- гований.

Флегматик. Знижена сензитивність (низька емоційність, збіднена міміка), активність переважає над реактивністю (терплячий, наполегливий, працездатний), низький темп, ригідний (важко пристосовується в нових обставинах), інтравертований.

Меланхолік. Підвищена сензитивність (надмірно вразливий, легко ображається, емоційно нестабільний), низька реактивність та активність (невиразна експресивність, швидко втомлюється, піддається впливам ситуації), знижений темп, ригідний, інтравертований.

Окремі властивості темпераменту можуть за життя змінюватись, але тип темпераменту залишається постійним. Від змін окремих властивостей темпераменту слід відрізняти дозрівання типу темпераменту. Хоча дитина і народжується з основою для певного типу темпераменту, але він не виникає весь одразу, а залежить від дозрівання нервової системи. Так, у дошкільника нервові процеси слабкі й неврівноважені. Тому властивості темпераменту, які залежать від сили нервової системи, не виявляються. Більшість здорових дітей імпульсивні, непосидючі, швидко втомлюються, але ці особливості зумовлені віком, а не темпераментом. У молодшого школяра вже спостерігаються властивості, які залежать від типу темпераменту: схильність до страху або гніву, роздратованість, уповільненість. Отже, основні властивості темпераменту виявляються поступово з віком і залежать від дозрівання нервової системи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >