< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Образи уяви, прийоми їх створення

Види образів уяви

  • 1. Образи предметів і явищ, на даний момент не спостережуваних, але принципово доступних для сприймання (існували в минулому, відомі за описами).
  • 2. Образи об'єктів, не спостережуваних через обмеженість органів чуттів, але фіксовані приладами (радіація, магнітне поле).
  • 3. Образи об'єктів, які повинні бути створені людиною або виникнути у процесі розвитку (план будинку, прогноз).
  • 4. Образи об'єктів, що не існували, не існують й не можливі в майбутньому (казкові герої).

Образи уяви виникають як новий синтез елементів, виділених у відомих предметах та явищах. При створенні образів уяви використовується низка психологічних засобів. Найбільш відомі з них наступні.

Гіперболізація – це перебільшення або зменшення об'єктів й їх властивостей (килим-літак, велетень, ліліпут, гноми).

Акцентування – перебільшення окремих частин з метою викликати до них увагу (в карикатурах, шаржах).

Доповнення – до образу певного предмета додаються елементи інших у незвичайному поєднанні (модернізація техніки).

Аглютинація – поєднання елементів різних образів (мавка, кентавр, екскаватор).

Реконструкція – за частиною образу добудовується цілісна його структура (робота реставраторів, археологів).

Типізація – вираження загальних ознак групи об'єктів у конкретному образі (герої художньої літератури: Іван Чіпка – пропаща сила).

Символізація – надання образу додаткового значення, що не випливає з його зовнішніх ознак (голуб – символ миру, символи в українських вишиванках).

Алегорія – надання образу прихованого значення (у байках діють звірі, а читач має на увазі людей).

Аналогія – моделювання нових образів на основі їх подібності з реально існуючими. Наприклад, біоніка проектує техніку з використанням принципів функціонування живих організмів ("електронне око", локатор).

4. Види та індивідуальна своєрідність уяви

Види уяви вирізняють за кількома критеріями.

За характером цілі діяльності

Довільна

Мимовільна

Людина свідомо уявляє

Відсутня мета уявити (сновидіння)

За новизною результатів діяльності

Продуктивна (творча)

Репродуктивна (відтворювальна)

Створення нових оригінальних образів

Образи на основі описів, схем, малюнків, креслень

Між продуктивною й репродуктивною уявою немає різкої межі, творча включає репродуктивні елементи і – навпаки.

За змістом

  • - Художня. Її образи чуттєві (зорові, слухові, дотикові тощо). Виявляється в роботі над творами мистецтва, дозволяє митцям детально і чітко бачити втілювані ними явища, події. І. Рєпін, малюючи картину "Запорожці пишуть листа турецькому султану", зізнавався, що в нього голова йде обертом від їхнього галасу. Г. Флобер відчув присмак отрути в той момент, коли описував самогубство героїні роману "Мадам Боварі".
  • - Технічна. Переважають образи просторових відношень, геометричних фігур та побудов. Фіксуються у вигляді креслень, схем, малюнків, на основі яких створюється нова техніка – винаходи.
  • - Наукова. Виявляється у науковому пошуку та відкриттях. Передбачає організацію експерименту, постановку гіпотез, узагальнення, врахування системи фактів, здатність змінювати погляд на неї, бачити її у різноманітних ракурсах.

За мотивуючою силою

Активна (дієва)

Пасивна

Спонукає до діяльності (мрія)

Не спонукає до реалізації образів (марення)

За зв'язком з дійсністю

Втілювана

Навтілювана

образи реально втілювані

реалізація образів неможлива

Люди розрізняються характеристиками уяви – такими, як яскравість, змістовність, широта, оригінальність, легкість утворення. Опис індивідуальних особливостей уяви дається як оцінка переважаючих видів уяви.

Індивідуальні особливості уяви залежать, як від фізіологічних, так і від особистісних чинників. До фізіологічних входить тип вищої нервової діяльності, перевага першої чи другої сигнальної системи. До особистісних – професійний фактор, залежність від освіти, попереднього досвіду.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >