< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Функції емоцій

Емоції відіграють важливу роль у життєдіяльності людини. Основними функціями емоцій є оцінка, спонукання до діяльності, стереотипне розв'язання ситуацій, організація діяльності, вплив на пізнавальні й органічні процеси.

Оцінка за допомогою емоцій має безпосередній характер, тобто не потребує раціонального осмислення. Емоції миттєво сигналізують їх суб'єкту про значення навколишніх явищ, предметів для життєдіяльності. Приємні емоції співвідносяться з позитивною оцінкою, неприємні – з негативною.

Емоції спонукають до діяльності у певному напрямку. Вся мотивація відкривається людині у вигляді переживань (бажання, потяги, прагнення).

Емоції у функції стереотипного розв'язання ситуацій мають місце в умовах несподіваного ризику, коли потрібне негайне реагування задля збереження життя, здоров'я тощо (страх – спонукає до втечі, гнів – до агресії).

Функція організації діяльності полягає у тому, що позитивні емоції середньої сили підвищують ефективність діяльності, а негативні – знижують. Бурхливі емоції незалежно від свого знаку негативно впливають на продуктивність діяльності. Цю залежність ілюструє графік Д.О. Хебба (рис. 10).

Залежність продуктивності діяльності від сили емоцій Д.О. Хебба

Рис. 10. Залежність продуктивності діяльності від сили емоцій Д.О. Хебба

Емоції помітно впливають на пізнавальні процеси людини. Так, емоційно насичену інформацію учень краще осмислює, запам'ятовує, використовує.

За допомогою емоцій людина передбачає розгортання подій у певному напрямку, вона очікує приємних чи неприємних для себе ситуацій. Це стимулює її до певних дій. Так, якщо учень переживає з приводу завтрашнього уроку, він більш наполегливо готується.

Від емоцій значною мірою залежить і стан здоров'я людини, Близькість у головному мозку центрів емоцій із центрами провідних органічних процесів (дихання, серцебиття тощо) зумовлює зв'язок станів організму із емоційними переживаннями. Стенічні емоції активізують організм, астенічні – пригнічують, розслабляють. Під впливом негативних емоційних переживань, страху, стресу тощо у людини формуються складні хвороби, що отримали назву психосоматичних. Емоційна сфера є своєрідним містком між неусвідомленим і свідомим, між органічним, фізіологічним й психічним. З іншого боку, емоції тісно пов'язані із особистісними процесами. Емоційні порушення виявляють несприятливий хід формування особистості, в умовах якого вірогідність асоціальних або хворобливих змін різко зростає (Г.М. Бреслав, 1990).

Класифікація емоцій

Єдина класифікація емоцій ще не створена. В основі поділу на види емоцій можуть бути різні ознаки. Зокрема:

 • - модальність (позитивні – негативні, приємні – неприємні, задоволення – незадоволення);
 • - інтенсивність (слабкі й сильні);
 • - тривалість (тривалі, нетривалі);
 • - глибина (глибокі, поверхневі);
 • - усвідомленість (усвідомлювані, неусвідомлювані);
 • - функції;
 • - вплив на організм (стенічні й астенічні);
 • - зміст (моральні, праксичні, естетичні, інтелектуальні). Іноді їх називають вищими почуттями;
 • - стабільність. Вирізняють переживання, що відображають ситуативне або узагальнене ставлення до об'єкту. Перші залежать від умов діяльності, супроводжують її (емоції), а другі відповідають потребам, установкам людини, є незмінними від ситуації до ситуації (почуття) (В.К. Вілюнас, 1976).
 • - за рівнями. С.Л. Рубінштейн виділяє три рівня емоційних явищ:
  • 1) елементарні фізичні чуття, повязані з органічними потребами. При цьому не усвідомлюється предмет емоції (безпредметна тривога, самопочуття);
  • 2) предметні почуття – відображають ставлення людини до предметів (моральні, естетичні, інтелектуальні);
  • 3) світоглядні почуття (гумор, іронія, трагізм), що виражають ставлення до дійсності як єдиного цілого.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >