< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вибір як умова вольової дії

Важливою умовою вольової поведінки є усвідомлення свободи здійснення дії, яка можлива при наявності вибору. Якщо у людини є вибір, то це породжує відповідальність за прийняте рішення та його втілення. Так, у романі Робера Мерля "Смерть – моє ремесло" зображено нациста Рудольфа Ланге, який знищив три мільйони людей. На Нюрнберзькому процесі він не визнав себе винним, виправдовуючись: "Я проявляв старанність і ініціативу у виконанні наказів, але я особисто нічого не робив, щоб ці накази з'являлись" (Мерль Р. Уїкенд на південному березі. Смерть – моє ремесло. – К.: Дніпро, 1969.). У випадку, коли людина вимушена виконувати настанови та розпорядження інших, у неї виникає враження втрати індивідуальності та перетворення на маріонетку. Рішення, самостійно прийняте людиною, виконується найбільш наполегливо, цілеспрямовано та продуктивно. Здійснення вибору залежить від особистості, її характеру, можливостей, мотивів, рівня інформованості, здатності розбиратись у ситуаціях і передбачати їх вирішення, а також наслідки прийнятих рішень.

Можливість вибору забезпечує усвідомлення особистістю того, що вона сама визначає свою долю. Ефективність поведінки в ситуаціях вибору залежить, по-перше, від здатності людини бачити різні альтернативи подій, а по-друге, від своєчасності прийняття рішення. В епоху середньовіччя філософ Буридан підкреслив важливість другої умови за допомогою притчі про віслюка. Тварина знаходилась між двома стіжками сіна, почергово дивилась то ліворуч, то праворуч, а в результаті померла з голоду.

Вольові якості особистості

Коли способи здійснення вольових дій набувають стійкості, стабільності, .повторюваності, вони перетворюються на вольові якості особистості, які можуть бути як позитивними, так і негативними. Назвемо деякі з них.

Самостійність виявляється в тому, що людина визначає власні вчинки, виходячи із своїх переконань, знань, а не під тиском інших людей. Протилежна властивість – залежність, навіюваність.

Рішучість – це здатність своєчасно приймати правильні рішення. Нерішучість – сумнів, перегляд уже прийнятих рішень.

Наполегливість – здатність до тривалого напруження енергії для подолання труднощів на шляху до мети. Наполегливість виявляється в ситуаціях неуспіху, коли потрібно неодноразово починати все спочатку. Наполеглива людина має звичку всі справи доводити до кінця. Цю якість слід відрізняти від упертості. Вперта людина не оцінює змін у ситуації, не орієнтується на інших, проявляє егоїзм.

Цілеспрямованість – здатність зберегти мету в умовах, що провокують її втрату чи підміну. Передбачає глибоку усвідомленість особистістю своїх завдань та їх значущості, звичку керуватись у своїх діях стійкими переконаннями та принципами.

Витримка й самовладання – це вміння особистості примусити себе виконувати розумне рішення, незалежно від перешкод, підпорядковувати свою поведінку інтересам досягнення мети, не відволікатись на сторонні справи. Протилежні до імпульсивності.

Сукупність позитивних якостей волі зумовлює силу волі людини, яка є результатом формування в умовах навчання та виховання.

Безвілля характеризується зниженням загальної активності людини, безініціативністю, неспроможністю докладати зусилля, доводити справи до кінця, легким відволіканням з дріб'язкових приводів, непослідовністю, невпевненістю, конформністю та навіюваністю (легко підпадають під вплив оточуючих людей). В екстремальних ситуаціях безвільні люди розгублюються, панікують, стають безпорадними. Причинами є недоліки виховання або функціональні та органічні розлади головного мозку. У випадку хворобливого безвілля його називають абулією.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >