< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Поняття про творчість

План

 • 1. Психологічне визначення творчості, труднощі її вивчення
 • 2. Види творчості
 • 3. Методи психологічних досліджень творчості

Психологічне визначення творчості, труднощі її вивчення

Творчість – діяльність людини, результатом якої виступають нові духовні та матеріальні цінності. Як зазначав К.Б. Ціолков- ський, усі багатства, вся краса світу створені винахідницьким генієм людини. Спроби розкрити сутність творчості та його закономірності здійснювались багатьма філософами, психологами, наукознавцями.

При вирізненні творчості серед інших форм активності людини слід орієнтуватись на наступні її ознаки.

 • 1. Творчість – діяльність, що полягає у виробництві суттєво нового (предметів; способів діяльності; як матеріальних, так і духовних суспільних цінностей).
 • 2. Для творчості властиве використання нестандартних способів й засобів – оригінальність.
 • 3. Творчість передбачає створення нових корисних комбінацій з елементів існуючих предметів, способів, засобів шляхом комбінування.
 • 4. Творчість органічно пов'язана із пізнанням та законами дійсності. Створюючи нові цінності, людина спирається на свої знання й водночас розширює їх. Акт творчості є і актом пізнання. Два основні шляхи й функції пізнання – це розкриття існуючих закономірностей, по-перше, через відображення дійсності, а по-друге, у процесі перетворення дійсності, у творчості.
 • 5. Головним змістом творчості є постановка і розв'язання проблем, що виникають як суперечності на шляху задоволення потреб людини.
 • 6. Творчість є формою розвитку суспільства, середовища, культури.
 • 7. Творчість становить вищий вид діяльності, форму розвитку та родову сутність й ознаку людини.
 • 8. Творчість спирається на єдність духовного й матеріального. Ідеальне перетворення випереджує матеріальне, предметне (А.Т. Шумілій, 1989).

Згідно із наведеними вище загальними ознаками творчості, вона передбачає створення суттєво нового для суспільства. Однак, "у психологічному аспекті під творчістю слід розуміти процес створення, відкриття чого-небудь нового, раніше для цього конкретного суб'єкта невідомого" (В.О. Моляко, 1983).

Певні методологічні обмеження гальмують дослідження психологічних особливостей творчості. Серед них найбільшу складність становлять дві проблеми.

 • 1) Однобічне розуміння психіки або як ідеального, або як матеріального. Подолання однобічності передбачає необхідність розрізняти онтологічний і гносеологічний аспекти в дослідженнях психіки. У першому з цих аспектів психіка постає як матеріальне явище буття. У другому аспекті (гносеологічному) психіка постає як відображення буття, тобто ідеальне явище. Ідеальне – результат абстракції змісту моделі певного оригінала від його матеріальності. Зміст – це образ (копія) оригінала: Наприклад, фотографія несе образ – це ідеальне, а те, з чого вона зроблена, якість паперу – матеріальне, яке глядача не цікавить. Образ – результат пізнавального співставлення моделі з її' оригіналом, а не прояв ідеальної субстанції.
 • 2) Відсутність чітких критеріїв творчості. Традиційне визначення творчості як діяльності людини, що створює нові матеріальні та духовні суспільно значущі цінності – незадовільне. Ним заперечується творчість дітей, її прояви при розв'язанні ломиголовок, у процесі навчання. З іншого боку, в історії відомі факти, коли досягнення творчої думки людини набували суспільної значущості лише згодом.

Задача полягає в розробці універсальних критеріїв творчості стосовно різних сфер її прояву (соціальної, психічної тощо), в якості одного з яких пропонується критерій розвитку (В.А. Роменець, 2001). Водночас, ставиться питання про творчість як явище дійсності (Я.О. Пономарьов). У цьому розумінні зміни природи – також творчість. Творчість правомірно розуміти як необхідну умову розвитку матерії, появи її нових форм, разом з виникненням яких змінюються і самі форми творчості.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >