< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Психологічна характеристика процесу творчості

План

 • 1. Етапи процесу творчості
 • 2. Механізми творчості
 • 3. Продукти творчості
 • 4. Бар'єри творчості

Етапи процесу творчості

У поглядах стосовно етапів творчого процесу дослідники розрізняються за кількістю виділених етапів, певного мірою за їх послідовністю. Водночас, загальне уявлення щодо змісту цих етапів та логіки їх послідовності залишається відносно постійним.

Значна кількість учених вирізняє у процесі творчості три етапи. Зокрема, представники Харківської школи (Б.А. Лезін) одними з перших запропонували вирізняти наступні стадії процесу творчості:

 • - праця (наповнення свідомості змістом для роботи сфери несвідомого);
 • - несвідома робота ("таємниця світу", бо невідомо, як здійснюється);
 • - натхнення (перехід готового висновку із сфери несвідомого до свідомості).

П.К. Енгельмейер поділив процес роботи винахідника на акти: бажання, знання, вміння. Акт бажання починається з інтуїтивного проблиску ідеї та закінчується її усвідомленням. У науці це гіпотеза, в мистецтві – задум.

Акт знання забезпечує план, схему з необхідним і достатнім, здійснення дослідів, спроб. Винахід отримує логічне підтвердження.

Акт вміння не вимагає творчості, носить виконавський характер.

Аналогічні стадії щодо технічної та наукової творчості описав М.А. Блох: виникнення ідеї, її доведення, реалізація.

Ф.Ю. Левінсон-Лессінг у процесі наукової творчості вирізнив накопичення фактів шляхом спостереження, експериментів; виникнення ідеї; перевірку та розвиток ідеї.

Аналогічні погляди зустрічаємо у Рібо, Уоллеса, в роботі В. Гордона "Синектика. Розвиток творчих здібностей" (Нью-Йорк, 1961).

Узагальнивши класифікації процесу творчості різних авторів, Я.О. Пономарьов вирізняє наступні етапи:

 • 1) усвідомлення проблеми. Виникнення проблемної ситуації, пов'язане з появою питання, що супроводжується емоціями здивування, занепокоєння, перешкоди. Ці емоції спонукають проаналізувати ситуацію і вирізнити те, що їх викликає. Постає проблема, чим задається певний напрям майбутнього рішення, його мета.
 • 2) рішення проблеми. Починається з вироблення гіпотези, становить вирішальний перехід до того, що відсутнє й визначене метою. Знання, досвід слугують засобом розв'язання. Одна з гіпотез перетворюється на принцип розв'язання.
 • 3) перевірка рішення (використання принципу розв'язання в конкретних умовах). Полягає в логічному доведенні й перевірці практикою. Гіпотеза перетворюється на теорію.

Чотири етапи у процесі творчості вирізняють О.М, Матюшкін та В.А. Роменець,

О.М. Матюшкін вирізняє такі складові:

 • 1) "засвоєння" задачі (аналіз задачі, відмова від звичних способів виконання, окреслення невідомого нового, потрібного для розв'язання задачі);
 • 2) пошук нового принципу дії, розуміння схеми рішення;
 • 3) реалізація знайденого принципу;
 • 4) перевірка правильності рішення.

В. А. Роменець пропонує узагальнити погляди щодо процесу творчості шляхом виділення таких фаз.

Перша фаза (свідома робота) – особливий дійовий стан, що є передумовою інтуїтивного проблиску нової ідеї.

Друга фаза (несвідома робота) – визрівання, інкубація ідеї. Третя фаза (перехід неусвідомлюваного у свідоме) – поява ідеї рішення у вигляді принципу, задуму.

Четверта фаза (свідома робота) – розвиток ідеї, її остаточне оформлення і перевірка.

Кожну фазу пронизують принципи вираження (матеріалізації ідеї), інтеріоризації та оригінальності.

В.І. Белозерцев виділив п'ять етапів створення нового технічного об'єкту:

 • 1) формування проблемної ситуації й формулювання технічної задачі;
 • 2) поява нових технічних ідей;
 • 3) розробка ідеальної моделі;
 • 4) конструювання в проектах, кресленнях, моделях;
 • 5) предметне втілення винаходу в новому технічному об'єкті. Нарешті, П.М. Якобсон вирізняє сім стадій процесу творчості:
 • 1) період інтелектуальної готовності;
 • 2) з'ясування проблеми;
 • 3) зародження ідеї – формулювання задачі;
 • 4) пошук рішення;
 • 5) отримання принципу винаходу;
 • 6) перетворення принципу в схему;
 • 7) технічне оформлення.

Таким чином, процес творчості відзначається послідовними переходами від певною посталої перед людиною нестандартної проблеми через виникнення ідеї її вирішення та до втілення цієї ідеї, а отже і до розв'язання задачі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >