< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інверсивне мислення

Продуктивне мислення являє собою той вищий рівень розумової діяльності людини, що становить єдність мислення, уяви, фантазії. А.Ф. Есаулов звертає увагу на роль так званого інверсивного (лат. inversio – перевертання, переставляння) мислення у технічному конструюванні. Дослідник називає його вибірково- динамічним, таким, що "дозволяє осмислювати досліджуваний об'єкт не тільки з загальновизнаного погляду, але й у найнезвичайніших ракурсах" (А.Ф. Есаулов, 1982). Важливо, щоб людина вміла змінити хід своїх міркувань на інший напрям, часто на прямо протилежний, зруйнувати звичні орієнтири розв'язання й спробувати знайти та використати інші. А.Ф. Есаулов пропонував студентам інституту таку задачу: "Як з шести сірників побудувати чотири рівносторонніх трикутники (довжина сторони трикутника дорівнює довжині сірника)?" Як правило, без підказок студенти не здатні були розв'язати цю задачу. Раптом її легко розв'язав студент, який навчався гірше за свои ровесників. Близько хвилини він намагався комбінувати сірники в одній площині, а потім побудував з них піраміду, перейшовши у трьохвимірний простір. Виявилось, що йому допоміг практичний досвід будівельних робіт. Він розповів, як накладають дошки для підлоги, щоб вони щільно були притиснуті між собою. Дошки закладають з протилежних боків кімнати, дві середніх накладають під кутом, а крайні прибивають цвяхами. Потім середні дошки забивають кувалдою, що забезпечує добре ущільнення всіх сусідніх з ними (див. рис. 19).

Спосіб накладання дощок підлоги

Рис. 19. Спосіб накладання дощок підлоги

В інверсивному мисленні важливе значення має інверсивна аналогія, коли пряма аналогія трансформується, іноді навіть на протилежну ідею. Так, першу повітряну кулю винайшли брати Монгольф'єр. Спочатку легку оболонку вони наповнювали водяною парою, але вона дуже швидко конденсувалась. Тоді замість пари брати успішно скористались димом. А конструктор А.К. Крилов запропонував незвичний спосіб збереження корабля при пошкодженні його цілісності. Замість зменшення ваги корабля шляхом викачування води, він запропонував, навпаки, збільшувати вагу, заповнюючи водою певні його відсіки, що врівноважує корабель.

Інверсивне мислення має чотири рівні (див. табл. 15), що знаходять відображення у структурі конструктивно-технічних перетворень.

Таблиця 15

Характеристика рівнів інверсивного мислення

з/п

Рівень інверсивного мислення

Структурно- функціональні перетворення об'єктів

Приклади

1

З'єднання

З'єднання поверхових елементів різних об'єктів (стикування)

Чотирьохголовий гайковий ключ (об'єднання двох гайкових ключів). Шина з 12 секцій" що працює навіть при пошкодженні однієї 3 секцій

2

Суміщення

Суміщення об'єктів (розміщення) своїми внутрішніми елементами у процесі їх взаємного перерозподілу (матрьошка)

Рукавиця для фарбування труб, до долоні та великого пальця якої пришите хутро

3

Заміщення

Заміщення окремих елементів іншими об'єктами чи їх частинами. Включення в структуру об'єкту деталей від інших, або винесення окремих його деталей назовні

Штемпель для маркування яєць на пташиній фабриці. Він надягається на великий палець руки пташниці, збираючи яйця вона одночасно маркує їх. Самописна ручка (включення чорнильниці у її внутрішню будову)

4

Обернення

Самодостатні винаходи, внаслідок яких об'єкт виявляє свої корисні функції при мінімумі витрат ("перевертень"), розкриття нового незвичайного призначення відомих об'єктів

Спосіб очищення труб, що знаходяться у морі, за допомогою кільця на трубі, яке при русі води пересувається і водночас очищує поверхню труби

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >