< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методи активізації пізнавальних процесів

Частина методів орієнтована на активізацію розумових процесів творця: його уваги, пам'яті, мислення, уяви. Наприклад, це метод гірлянд асоціацій та методика КАРУС.

Метод гірлянд асоціацій (Г.Я. Буш, 1972) грунтується на припущенні, що для створення винаходу необхідно використовувати якомога більше асоціативних "підказок" та аналізувати відповідні їм різноманітні варіанти рішення. Потрібно свідомо використовувати випадковість.

Наприклад, задача: запропонувати нові оригінальні конструкції годинників. Її розв'язання методом гірлянд асоціацій передбачає наступні етапи:

 • 1. Визначити центр уваги (домінантний об'єкт). Наприклад, годинник.
 • 2. Взяти словник і випадково вибрати 5-6 об'єктів.
 • 3. Скласти таблицю з ознаками окремих об'єктів.

Таблиця ознак випадково підібраних об'єктів

Назва об'єкту

Ознаки об'єкту

Краватка

Одягається на шию, затягується, на застібці, довга, "метелик", шовкова, кольорова

 • 4. Приєднуємо до годинника окремі ознаки об'єктів і висуваємо ідеї: годинник – медальйон на ланцюжку; у вигляді "метелика" тощо.
 • 5. Розвиток ідей шляхом вільних асоціацій окремих ознак з іншими об'єктами. Наприклад: шия – голова – нога – одяг – холод – дощ – парасолька – ручка – дерево – листя – місяць – сонце – промінь – енергія – мотор.
 • 6. Об'єднуємо домінантний об'єкт з іншими і отримуємо нові ідеї: морозостійкий годинник, на сонячних батарейках. Методика творчого тренінгу КАРУС розроблена

В.О. Моляко (1978), українським психологом (м.Київ). Назва методики утворена як абревіатура від російських слів "комбинирование, аналогизирование, реконструкция, универсализация, случайные подстановки".

Охоплює теоретичний курс, розкриває структуру процесу розв'язання творчої задачі (вивчення і розуміння завдання, формування гіпотези, перевірка гіпотези), стратегії розв'язання творчих задач.

Методична частина передбачає вступні рекомендації та набір інструкцій, питальників і задач до різних стратегій (комбінування, пошуку аналогів, реконструювання, універсальної, випадкових підстановок), а також з використанням ускладнюючих умов і організації творчих конструкторських ігор. Використовуються технічні задачі на проектування кінематичних ланцюгів.

Групові методи активізаціїтворчості

Позитивний вплив колективу на творчий процес використовується у групових методах активізації творчості, що передбачають обговорення, варіативність пропозицій, критику, обґрунтування, аргументацію тощо.

Брейн-стормінг спрямований на звільнення уяви та фантазії. Під час Другої світової війни Алекс Осборн був капітаном торгового судна США, що перевозило військову техніку й продукти до Європи. Раптом в океані корабель отримав попередження про атаку німецького підводного човна. Осборн зібрав усю команду на палубі та оголосив про те, що їм загрожує. Що робити? Один з членів команди запропонував фантастичну ідею: коли екіпаж побачить торпеду на підході до борта, треба всім морякам стати біля борта й дружно дмухнути на торпеду, й вона, як повітряна кулька, відхилиться від цілі. Цій пропозиції не довелось здійснитись, німецька атака не відбулась, але Осборн вирішив скористатись нею і поставив потужні водяні насоси, які одного разу дійсно сильним потоком води відвернули торпеду від корабля. Осборн задумався: фантастична ідея врятувала життя, може у будь-якій ідеї є раціональне зерно? Так був започаткований метод брейн-стормінгу (мозкового штурму), який у 1960-ті pp. був дуже популярним та зазнав багатьох модифікацій.

Брейн-стормінг проводиться з 6-12 учасниками, бажано з різним досвідом, поглядами, але однаково кваліфікованими. Важливо, щоб дозволялось без критики висловлювати будь-які ідеї. Ведучий ставить задачу, питання, спрямовує на їх вирішення висловлення групи. Сесія мозкової атаки – 15 хв. Висловлення фіксуються за допомогою аудіозапису чи на письмі. Потім ідеї аналізуються.

Процедура мозкової атаки включає етапи:

 • 1) Ознайомлення з принципами та технікою методу (5-10 хв.).
 • 2) Постановка задачі. Наприклад, як можна визначити браковані (тріснуті) скляні вироби, що рухаються конвеєром? (5 хв.).
 • 3) Генерування ідей (сесія), включає підетапи: висловлення будь-яких ідей (15 хв.), "божевільних ідей" (10 хв.), "індивідуальних ідей" (7 хв.).
 • 4) Оцінка ідей (можливо одним з найкомпетентніших учасників групи чи замовником).

Відомі наступні різновиди методу мозкової атаки: пряма, колективна, обернена, індивідуальна, масова, письмова, подвійна, з оцінкою ідей.

Синектика – від грецькомовного виразу "поєднання різнорідних елементів, що не мають між собою нічого спільного".

Розроблена американським психологом В.Дж. Гордоном (1944). Метод дозволяє вийти за межі звичного, подолати інерцію, стереотипність мислення.

Колективне обговорення починається з того, що ведучий найбільш узагальнено формулює проблему (точне формулювання обмежує пошук).

Наприклад, задача розробити машину для забивання стовпів у грунт ставиться як проблема взаємопроникнення. Поступово вона звужується завдяки майстерності керівника-синектора. Синектичні групи готують протягом 8-12 місяців. Мета підготовки не тільки підвищити професійний рівень, а забезпечити взаєморозуміння і здатність до так званого синектичного мислення. Якості останнього:

 • а) вміння абстрагуватись від звичного контексту, вирізнити сутність завдання, подолати звичний хід мислення;
 • б) схильність до вільних міркувань, фантазувань, досягнення рішення при мінімумі інформації за допомогою гірлянд асоціацій;
 • в) здатність відкласти розвиток перших знайдених ідей і продовжити їх висування;
 • г) терпимість до висловлених іншими ідей, готовність до їх розробки;
 • д) цілеспрямованість, впевненість в успішному розв'язанні, у винахідницьких здібностях своїх та товариша;
 • е) звичка бачити в звичайному незвичайне і навпаки.

Синектична група може ефективно працювати лише при поєднанні колективної та індивідуальної творчості. Для цього керівник повинен створити творчий клімат, забезпечити культуру спілкування, зокрема обговорення і дискусії. В групі поєднуються люди різних спеціальностей, що веде до взаємозбагачення творчого пошуку. Наприклад, група у складі зоолога, фізика, хіміка, електрика, інженера розробила органічну фарбу з насіння морських водоростів, мохів та лишайників. У групу не слід включати зарозумілих, зверхніх учасників. Учасники повинні володіти всіма видами аналогій (операційними механізмами синектики): особистісного, прямою, непрямою, символічною та фантастичною.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >