< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Психологія педагогічної творчості

План

 • 1. Поняття про педагогічну творчість, її рівні та зміст
 • 2. Педагогічна імпровізація
 • 3. Педагогічне передбачення
 • 4. Педагогічне проектування
 • 5. Управління розвитком педагогічної творчості.

Поняття про педагогічну творчість, її рівні та зміст

Педагогічна праця – творча за своєю сутністю, оскільки її змістом є творення (формування, виховання) неповторної, унікальної особистості, що проходить у нестандартних ситуаціях. Творчість охоплює всі ланки професійної діяльності вчителя, виявляється в оригінальному використанні теоретичних знань і практичного досвіду, які вчителю кожен раз доводиться трансформувати в самостійне рішення стосовно актуальної педагогічної ситуації, головними учасниками якої є учні з неповторними та унікальними властивостями. Не випадково Б.Г. Ананьев зазначав, що меридіан дії педагога проходить через індивідуальність дитини. Творча сутність педагогічної праці зумовлена також її спрямованістю на професійну організацію та моделювання різноманітних видів діяльності: науково-дослідної, акторської, ігрової, трудової тощо. Водночас, творчість учителя відбувається з урахуванням певного ряду нормативних вимог, від яких не можна відступати.

Слід розрізняти поняття педагогічної творчості й педагогічної майстерності. Майстер досконало володіє своєю професією, має значний досвід. Натомість творчим може бути і початкуючий учитель, який ще не став майстром. Умовою педагогічної творчості є компетентність учителя, його загальна культура (розвинений інтелект, широта інтересів, ерудиція, суспільна активність, скромність і такт, почуття міри, вміння спілкуватися та інші якості).

Педагогічна творчість передбачає науково обґрунтований вибір кращого серед можливого. Тобто педагогічна творчість має практичний і науковий аспекти. У практичній роботі виявляються такі рівні творчості, як імпровізування, частково-конструктивний та системно-конструктивний (В.І. Загвязинський, 1987).

У процесі творчості виробляються нові норми педагогічної праці, методи, форми, прийоми, системи навчання й виховання. Вона є необхідною умовою оптимізації навчально-виховного процесу, що розуміється як вибір (конструювання) системи заходів, що дозволяє отримати найкращі результати праці при мінімумі витрат.

Термін "оптимальний" має значення кращого за трьома параметрами:

 • 1) серед кількох варіантів (мета вибору);
 • 2) з погляду поставлених вимог (напрям вибору);
 • 3) для конкретних умов (умова вибору).

З багатьох варіантів педагог повинен обрати один, а для цього порівняти й оцінити всі варіанти. Вибір є творчою дією, на успішність якої впливають прогностичні здібності вчителя. Здатність робити вдалий вибір становить сутність імпровізування. Вибір оптимального варіанта педагогічного'рішення залежить від урахування комплексу конкретних умов, які об'єднуються у три блоки:

 • 1) соціально-психологічні особливості учнів та класу;
 • 2) індивідуальні особливості особистості вчителя;
 • 3) особливості навчальної ситуації.

Якщо жоден з готових варіантів не задовольняє вчителя, то він повинен сконструювати новий. Конструювання власного педагогічного рішення становить вищий щабель творчості, ніж вибір одного з готових варіантів. Це частково-конструктивний рівень.

Якщо ж і цей шлях не задовольняє, то вчитель шукає ще більш творче, принципово нове рішення, при розробці якого передбачає позитивний педагогічний ефект. Створення принципово нових, високоефективних систем навчання, виховання і розвитку школярів становить системно-конструктивний рівень педагогічної творчості.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >