< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Спеціальні органи державного управління окремими видами транспорту

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" від 10 вересня 2014 року № 442 утворено Державну службу України з безпеки на транспорті (далі -Укртрансбезпека), реорганізувавши шляхом злиття Державну інспекцію з безпеки на морському та річковому транспорті та Державну інспекцію з безпеки на наземному транспорті. Цій же службі було підпорядковано Державну спеціальну службу транспорту. Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті було затверджене 11 лютого 2015 року.

Укртрансбезпека є центральним органом виконавчої влади і реалізує державну політику у сфері безпеки на автомобільному транспорті загального користуваня, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства).

Проте, варто відмітити, процес реорганізації

Укртрансінспекції та Укрморрічінспекції шляхом їх злиття та створення єдиного відомства Державної служби України з безпеки на транспорті ще не завершений. Зазначене дає підстави констатувати, що на даний час в Україні функціонує Укртрансінспекція, Укрморрічінспекція і Укртрансбезпека. Тому, особливості їх діяльності будуть нами розглянуті нижче.

Укртрансінспекція як орган державного управління транспортом.

Правова компетенція щодо регулювання діяльності окремими видами транспорту України належить галузевим урядовим органам управління.

Органом управління у галузі автомобільного транспорту є Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (далі – Укртрансінспекція), що діє на підставі Положення про неї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 року № 299.

Нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність автомобільного транспорту та якими у своїй роботі керується Укртрансінспекція є Закон України "Про автомобільний транспорт" від 5 квітня 2001 року № 2344-Ш; Закон України "Про дорожній рух" від 30 червня 1993 року № 3353-ХП; Закон України "Про міський електричний транспорт" від 29 червня 2004 року № 1914-IV; постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту" від 18 лютого 1997 року № 176; постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування" від 3 грудня 2012 року № 1081; наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні" від 14 жовтня 1997 року № 363.

Основними завданнями Укртрансінспекції є:

 • 1) реалізація державної політики з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті;
 • 2) внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної політики з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті;
 • 3) здійснення державного нагляду (контролю) з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті.

Укртрансінспекція відповідно до покладених на неї завдань:

 • – видає свідоцтва про відповідність транспортного засобу певним вимогам;
 • – видає, позбавляє чи анулює дозвіл на перевезення пасажирів на міжобласних автобусних маршрутах загального користування;
 • – веде реєстр сертифікатів затвердження типу і виданих виробниками сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів та обладнання;
 • – здійснює контроль за додержанням перевізниками вимог режиму праці та відпочинку, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
 • – проводить перевірку транспортно-експедиційної документації на здійснення перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
 • – видає свідоцтва про атестацію автостанцій, веде перелік атестованих автостанцій;
 • – видає ліцензійні картки на транспортні засоби суб'єкта господарювання;
 • – здійснює розроблення державних цільових програм з питань безпеки на міському електричному транспорті та забезпечення їх виконання;
 • – виконує передбачені законодавством функції з управління об'єктами державної власності;
 • – здійснює інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.

Укртрансінспекція має право:

 • – залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;
 • – одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
 • – користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами;
 • – скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;
 • – використовувати у своїй діяльності транспортні засоби, зокрема спеціалізовані, та контрольно-вимірювальні пристрої;
 • – видавати державним службовцям та працівникам Укртрансінспекції сигнальні диски (жезли), формений одяг, нагрудні знаки.

Укртрансінспекція видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та здійснює контроль за їх виконанням.

Укртрансінспекція є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >