< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Укрморрічінспекція як орган державного управління транспортом.

Урядовим органом державного управління в галузі морського і річкового транспорту є Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті (далі – Укрморрічінспекція), яка спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури.

Основними завданнями Укрморрічінспекції є:

 • 1) реалізація державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті;
 • 2) внесення на розгляд Міністра інфраструктури пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті;
 • 3) здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті;
 • 4) надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту.

Укрморрічінспекція з метою організації своєї діяльності:

 • – забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Укрморрічінспекції, її територіальних органах;
 • – здійснює добір кадрів в апарат Укрморрічінспекції та на керівні посади в її територіальні органи, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Укрморрічінспекції;
 • – організовує планово-фінансову роботу в апараті Укрморрічінспекції, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;
 • – організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил.

Укрморрічінспекція має право:

 • 1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених, фахівців, працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;
 • 2) одержувати безоплатно від державних органів і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
 • 3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами;
 • 4) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до їх компетенції.

Очолює Укрморрічінспекцію Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра інфраструктури.

Державною організацією, заснованою на державній власності, і належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України є Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків, створена постановою Кабінету

Міністрів України від 17 листопада 2001 року № 693.

До її компетенції належить аналіз міжнародного та національного досвіду у сфері підготовки, оцінки компетентності та дипломування членів екіпажів морських торговельних суден; підтвердження кваліфікації моряків у постійно діючих державних кваліфікаційних комісіях, а також підтвердження дійсності документів моряків, що засвідчують їх кваліфікацію; представлення та захист за дорученням Міністерства інфраструктури в Міжнародній морській організації інтересів України з питань підготовки, оцінки компетентності та дипломувати моряків.

Національним класифікаційним товариством, яке здійснює технічний нагляд і проводить класифікацію морських і річкових торгівельних суден відповідно до статті 22 Кодексу торговельного мореплавства України і ст.26, 29 Закону України "Про транспорт" є Регістр судноплавства України, який створено відповідно до Положення про Регістр судноплавства України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 року № 814. Регістр здійснює нагляд за виконанням вимог міжнародних конвенцій, угод і договорів, в яких бере участь Україна.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >