< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні.

Повітряне судно є цивільним, якщо воно зареєстровано у державному реєстрі цивільних повітряних суден відповідно наказу Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 47 "Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні" від 25 жовтня 2012 року.

Цивільне повітряне судно може бути зареєстроване лише в одному реєстрі.

Державний реєстр цивільних повітряних суден України ведеться уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

Реєстрація повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України визначає його національну належність до України. Реєстрація повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України не є свідченням права власності на повітряне судно будь-якої юридичної або фізичної особи.

Реєстрація повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України означає, що уповноважений орган з питань цивільної авіації здійснює контроль за льотною придатністю та експлуатацією цього повітряного судна. До реєстраційного посвідчення заноситься інформація про повітряне судно та власника повітряного судна на підставі заявки на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна і документів, передбачених цими Правилами, наданих до уповноваженого органу з питань цивільної авіації.

З дня реєстрації цивільного повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України всі записи, зроблені раніше стосовно цього судна у реєстрах повітряних суден інших держав, Україною не визнаються.

Якщо повітряне судно не виключено з Державного реєстру цивільних повітряних суден України, занесення його до реєстру повітряних суден іншої держави Україною не визнається.

Уповноважений орган з питань цивільної авіації може відмовити в реєстрації цивільного повітряного судна у разі, якщо повітряне судно не відповідає встановленим вимогам щодо льотної придатності, охорони навколишнього природного середовища або інших обмежень, що встановлені уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

Реєстраційне посвідчення повітряного судна, свідоцтво про виключення повітряного судна, сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків, тимчасове облікове посвідчення повітряного судна підписуються керівником уповноваженого органу з питань цивільної авіації або його заступником та скріплюються гербовою печаткою уповноваженого органу з питань цивільної авіації.

Заявник сплачує державні збори за реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, виключення його з цього реєстру, надання державного і реєстраційного знаків згідно з Положенням про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 року № 819 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 року № 889).

Уповноважений орган з питань цивільної авіації не видає будь-яких документів, які підтверджують право власності на повітряне судно.

Відомості, що знаходяться у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, розміщуються на сайті уповноваженого органу з питань цивільної авіації.

У Державному реєстрі цивільних повітряних суден України реєструються цивільні повітряні судна згідно з класифікацією літальних апаратів, яка наведена в додатку 7 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

У Державному реєстрі цивільних повітряних суден України не підлягають реєстрації:

 • • повітряні судна, зліт яких здійснюється за допомогою ніг пілота (дельтаплани, мотодельтаплани, параплани, мотопараплани тощо);
 • • метеорологічні радіозонди та кулі-пілоти, що використовуються виключно для метеорологічних потреб;
 • • безпілотні некеровані аеростати без корисного вантажу;
 • • безпілотні повітряні судна, максимальна злітна вага яких не перевищує 20 кілограмів і які використовуються для розваг та спортивної діяльності.

Уповноважений орган з питань цивільної авіації може зареєструвати повітряне судно, на якому проводяться приймальні випробування, у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України як експериментальне повітряне судно тільки на період виконання в Україні і за її межами окремих видів спеціальних польотів, демонстраційних польотів, участі в авіаційних салонах, виставках тощо.

Уповноважений орган з питань цивільної авіації може зареєструвати у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України повітряне судно, яке необхідно перегнати до місця виконання капітального ремонту, інших видів технічного обслуговування, місця постійного базування повітряного судна тощо.

Нові, модифіковані повітряні судна, не внесені до Державного реєстру цивільних повітряних суден України, на яких проводяться приймальні випробування, модифіковані повітряні судна іноземної реєстрації, на яких проводяться приймальні випробування в Україні, підлягають тимчасовому обліку з наданням тимчасових позначень та виданням тимчасового облікового посвідчення. Тимчасовий облік таких повітряних суден здійснюється уповноваженим центральним органом з питань цивільної авіації. Порядок тимчасового обліку та форма тимчасового облікового посвідчення для таких повітряних суден визначаються у розділі VIII "Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні".

Якщо у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України реєструється повітряне судно нового типу, розробником якого є інша держава, то уповноважений орган з питань цивільної авіації видає сертифікат льотної придатності і повідомляє авіаційну владу держави розробника повітряного судна про реєстрацію цього повітряного судна в Україні.

Заявки на реєстрацію (перереєстрацію) у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, виключення їх з цього реєстру, надання державного і реєстраційного знаків на повітряні судна, тимчасовий облік повітряного судна реєструються уповноваженим органом з питань цивільної авіації у строки, визначені цими Правилами.

Вимоги до реєстрації (перереєстрації) повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України:

Повітряне судно може бути зареєстровано у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за умови, якщо воно:

 • • є власністю юридичної особи України або фізичної особи – резидента;
 • • отримується експлуатантом України в оренду чи у лізинг у власника – нерезидента.

Повітряне судно, яке реєструється в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, повинно:

 • • бути виключено з реєстру повітряних суден держави попередньої реєстрації або з реєстру державних повітряних суден України або раніше ніде не зареєстровано;
 • • мати сертифікат типу або еквівалентний до нього документ, виданий уповноваженим органом з питань цивільної авіації;
 • • бути визнано уповноваженим органом з питань цивільної авіації придатним до польотів.
 • • Перереєстрація повітряного судна здійснюється за умови:
 • • зміни власника повітряного судна;
 • • зміни найменування/прізвища, ім'я, по батькові власника та (або) місцезнаходження/місця проживання власника повітряного судна;
 • • зміни реєстраційного знака повітряного судна;
 • • зміни позначення повітряного судна виробником;
 • • продовження договору оренди чи лізингу повітряного судна з власником – нерезидентом;
 • • зміни українського експлуатанта повітряного судна, яке орендується або береться в лізинг юридичною або фізичною особою України у нерезидента.

На підставі заявки на перереєстрацію повітряного судна та відповідних документів, що надані заявником до уповноваженого органу з питань цивільної авіації, виконується перереєстрація повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України та видається нове реєстраційне посвідчення повітряного судна.

Перереєстрація повітряного судна, що пов'язана із заміною реєстраційного знака згідно з пунктом 7.3 розділу VII "Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні", виконується при черговому продовженні строку дії дозволу на виконання польотів або отриманні сертифіката льотної придатності.

Кожному повітряному судну, яке реєструється у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, уповноважений орган з питань цивільної авіації надає державний і реєстраційний знаки, які повинні бути нанесені на повітряне судно.

Порядок реєстрації (перереєстрації) повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України передбачає наступні дії.

Заявник подає до уповноваженого органу з питань цивільної авіації заявку на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України на офіційному бланку заявника (за наявності). Заявка без повного комплекту документів не приймається.

Якщо власниками повітряного судна є декілька юридичних або фізичних осіб, заявка на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна або доручення, видане іншій особі на виконання цих дій, підписується всіма власниками.

До заявки на реєстрацію повітряного судна додають такі документи:

Для повітряного судна, що знаходиться у власності юридичних або фізичних осіб України:

 • • документи, що підтверджують право власності на повітряне судно (надаються у вигляді нотаріально засвідчених копій, якщо зазначені документи викладені іноземною мовою, то вони надаються разом з офіційним перекладом українською або російською мовою відповідно до законодавства України);
 • • власник повітряного судна аматорської конструкції надає письмові відомості про те, звідки бралися основні вузли, агрегати та матеріали, що використовувались при виготовленні повітряного судна (надаються в оригіналі);
 • • оригінал документа про виключення повітряного судна з реєстру держави попередньої реєстрації або про виключення повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України (для повітряного судна, що орендується в Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, органах внутрішніх справ, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту, охорони Державного кордону України, митної служби тощо) або документ від авіаційної влади держави виробника повітряного судна, що повітряне судно не було зареєстроване (для нового повітряного судна). Документ про виключення повітряного судна з реєстру держави попередньої реєстрації або документ від авіаційної влади держави виробника повітряного судна, що повітряне судно не було зареєстровано (для нового повітряного судна), може бути надано електронним повідомленням від авіаційної влади відповідної держави до уповноваженого органу з питань цивільної авіації);
 • • оригінал документа про сплату державних зборів;
 • • копію платіжного доручення про сплату збору за першу реєстрацію повітряного судна з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення (при першій реєстрації в Україні);
 • • оригінал схеми розташування державного і реєстраційного знаків на повітряному судні з описом елементів його зовнішнього фарбування, що затверджена власником повітряного судна і узгоджена з уповноваженим органом з питань цивільної авіації;
 • • дві кольорові фотокартки повітряного судна: вид зліва і справа з нанесеними державними і реєстраційними знаками. Мінімальний розмір фотокартки – 10 × 15 см (надаються після отримання сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків);

юридичні особи України надають:

 • • копію сторінки установчого документа, де зазначено найменування юридичної особи українською та іноземною мовами (за наявності);
 • • фізичні особи надають:
 • • копію сторінок паспорта, де зазначені місце проживання, зразок підпису фізичної особи та проставлена відмітка (за наявності) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);
 • • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків(за наявності).

До заявки на перереєстрацію повітряного судна додають такі документи:

При зміні власника повітряного судна, що знаходиться у власності юридичних або фізичних осіб України:

 • • документи, що підтверджують право власності на повітряне судно (надаються у вигляді нотаріально засвідчених копій, якщо зазначені документи викладені іноземною мовою, то вони надаються разом з перекладом українською або російською мовою відповідно до законодавства України);
 • • оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;
 • • оригінал документа про сплату державних зборів;
 • • оригінал схеми розташування державного і реєстраційного знаків на повітряному судні з описом елементів його зовнішнього фарбування, що затверджена власником повітряного судна і узгоджена з уповноваженим органом з питань цивільної авіації;
 • • дві кольорові фотокартки повітряного судна: вид зліва і справа з нанесеними державними і реєстраційними знаками. Мінімальний розмір фотокартки – 10 × 15 см (надаються після отримання сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків);

юридичні особи України надають:

 • • копію сторінки установчого документа, де зазначено найменування юридичної особи українською та іноземною мовами (за наявності);
 • • фізичні особи надають:
 • • копію сторінок паспорта, де зазначені місце проживання, зразок підпису фізичної особи та проставлена відмітка (за наявності) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);
 • • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків(за наявності).

При зміні права власності на повітряне судно, яке орендується або береться в лізинг юридичною або фізичною особою України в іноземного власника з метою експлуатації українським експлуатантом:

 • • документи, що підтверджують право власності на повітряне судно (надаються у вигляді нотаріально засвідчених копій, легалізованих в установленому законодавством порядку, якщо зазначені документи викладені іноземною мовою, то вони надаються разом з перекладом українською або російською мовою відповідно до законодавства України);
 • • договір оренди або лізингу повітряного судна. Якщо повітряне судно береться в суборенду – письмовий дозвіл власника повітряного судна на передачу його у суборенду (надаються у вигляді нотаріально засвідчених копій, легалізованих в установленому законодавством порядку, якщо зазначені документи викладені іноземною мовою, то вони надаються разом з перекладом українською або російською мовою відповідно до законодавства України);
 • • акт приймання-передавання повітряного судна від власника (орендаря) повітряного судна до українського експлуатанта (надається у вигляді оригіналу або нотаріально засвідченої копії, якщо зазначений документ викладено іноземною мовою, то він надається разом з перекладом українською або російською мовою відповідно до законодавства України);
 • • оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;
 • • оригінал документа про сплату державних зборів;
 • • оригінал схеми розташування державного і реєстраційного знаків на повітряному судні з описом елементів його зовнішнього фарбування, що затверджена власником повітряного судна і узгоджена з уповноваженим органом з питань цивільної авіації;
 • • дві кольорові фотокартки повітряного судна: вид зліва і справа з нанесеними державними і реєстраційними знаками. Мінімальний розмірфотокартки – 10 × 15 см (надаються після отримання сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків).

При зміні українського експлуатанта повітряного судна, яке орендується або береться в лізинг юридичною або фізичною особою України у власника – нерезидента:

 • • договір оренди або лізингу повітряного судна. Якщо повітряне судно береться в суборенду – письмовий дозвіл власника повітряного судна на передачу його в суборенду (надаються у вигляді оригіналів або нотаріально засвідчених копій, якщо зазначені документи викладені іноземною мовою, то вони надаються разом з перекладом українською або російською мовою відповідно до законодавства України);
 • • акт приймання-передавання повітряного судна від власника (орендаря) повітряного судна до українського експлуатанта (надається у вигляді оригіналу або нотаріально засвідченої копії, якщо зазначений документ викладено іноземною мовою, то він надається разом з перекладом українською або російською мовою відповідно до законодавства України);
 • • оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;
 • • оригінал документа про сплату державних зборів;
 • • оригінал схеми розташування державного і реєстраційного знаків на повітряному судні з описом елементів його зовнішнього фарбування, що затверджена власником повітряного судна і узгоджена з уповноваженим органом з питань цивільної авіації;
 • • дві кольорові фотокартки повітряного судна: вид зліва і справа з нанесеними державними і реєстраційними знаками. Мінімальний розмір фотокартки – 10 х 15 см (надаються після отримання сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків).

При зміні найменування/прізвища, ім'я, по батькові власника та (або) місцезнаходження/місця проживання власника повітряного судна:

 • • документи, що підтверджують зміну найменування/прізвища, ім'я, по батькові власника та (або) місцезнаходження/місця проживання власника повітряного судна;
 • • оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;
 • • оригінал документа про сплату державних зборів.

При зміні реєстраційного знака повітряного судна:

 • • оригінал заявки на надання державного і реєстраційного знаків для повітряного судна;
 • • оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;
 • • оригінал документа про сплату державних зборів;
 • • дві кольорові фотокартки повітряного судна: вид зліва і справа з нанесеними державними і реєстраційними знаками. Мінімальний розмір фотокартки – 10 × 15 см (надаються після отримання сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків).

При зміні позначення повітряного судна виробником:

 • • оригінал або копія документів, що підтверджують зміну позначення повітряного судна;
 • • оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;
 • • оригінал документа про сплату державних зборів.
 • • У разі закінчення строку дії реєстраційного посвідчення:
 • • якщо повітряне судно орендується або береться в лізинг юридичною або фізичною особою України у власника- нерезидента з метою експлуатації українським експлуатантом – новий договір оренди (лізингу) повітряного судна чи пролонгація попереднього договору оренди (лізингу) (подаються у вигляді нотаріально засвідчених копій, які легалізовані в установленому законодавством порядку, якщо ці документи викладені іноземною мовою, то вони надаються разом з перекладом українською або російською мовою відповідно до законодавства України);
 • • якщо повітряне судно знаходиться у власності юридичних або фізичних осіб України – рішення уповноваженого органу з питань цивільної авіації щодо продовження строку дії реєстраційного посвідчення;
 • • оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;
 • • оригінал документа про сплату державних зборів.

Заявка на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна розглядається протягом десяти робочих днів від дня її реєстрації в уповноваженому органі з питань цивільної авіації. Якщо відомості, що включені до заявки, не відповідають вимогам цих Правил або виникла потреба в розгляді додаткових документів, то уповноважений орган з питань цивільної авіації надсилає заявнику відповідний письмовий запит. У цьому випадку строк розгляду заявки не може перевищувати десяти робочих днів з дня одержання всіх документів.

Рішення про реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України приймається на підставі документів, які надані до уповноваженого органу з питань цивільної авіації, інспекторського огляду повітряного судна спеціалістами уповноваженого органу з питань цивільної авіації або особами, уповноваженими на це уповноваженим органом з питань цивільної авіації, та сплати державних зборів.

Інспекторські огляди повітряного судна з метою його реєстрації в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України і встановлення льотної придатності, як правило, виконуються одночасно.

У разі якщо при експлуатації на повітряне судно були нанесені інші реєстраційні знаки або змінилось його зовнішнє фарбування, то спеціалістами уповноваженого органу з питань цивільної авіації або особами, уповноваженими на це уповноваженим органом з питань цивільної авіації, виконується інспекторський огляд повітряного судна.

При реєстрації (перереєстрації) повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України уповноважений орган з питань цивільної авіації видає заявникуреєстраційне посвідчення повітряного судна.

На повітряне судно, власником якого є нерезидент, видається реєстраційне посвідчення повітряного судна із зазначенням строку його дії. Дія реєстраційного посвідчення повітряного судна обмежується строком дії договору оренди чи лізингу.

На повітряне судно, що реєструється в Державному реєстрі цивільних повітряних суден згідно з пунктами 2.16 і 2.17 розділу П "Правил реєстрації цивільних повітряних суден в Україні", видається реєстраційне посвідчення повітряного судна із зазначенням строку його дії.

Реєстраційне посвідчення повітряного судна є обов'язковим бортовим документом і під час виконання польоту повинно бути на борту повітряного судна.

У разі якщо кабіна екіпажу повітряного судна не захищена від повітряного потоку, має обмежені розміри або повітряне судно не має кабіни, дозволяється виконання польотів з нотаріально завіреною копією реєстраційного посвідчення повітряного судна.

Повітряне судно виключається з Державного реєстру цивільних повітряних суден України, якщо:

 • • припинена експлуатація типу повітряного судна;
 • • власником повітряного судна або уповноваженою ним особою подано до уповноваженого органу з питань цивільної авіації заявку на виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України;
 • • не продовжувалась дія сертифіката льотної придатності повітряного судна або дозволу на виконання польотів протягом двадцяти чотирьох місяців;
 • • припинено договір оренди чи лізингу повітряного судна з власником – нерезидентом;
 • • згідно з висновками акта комісії з розслідування авіаційної події повітряне судно повністю зруйновано або серйозно пошкоджено і не підлягає відновленню, чи зникло безвісти, чи опинилось у місці, де доступ до нього абсолютно неможливий;
 • • закінчився строк дії реєстраційного посвідчення.

Заявник подає до уповноваженого органу з питань цивільної авіації заявку на виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України на офіційному бланку заявника (за наявності).

До заявки на виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України додаються такі документи:

 • • оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна;
 • • оригінал довідки про сплату державних зборів;
 • • у разі наявності заборони щодо повітряного судна (заборони відчуження, арешту, застави) його реєстрація (перереєстрація) у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України та виключення з цього реєстру виконуються за згодою відповідного органу, який наклав цю заборону, з наданням відповідних документів.

Заявка на виключення повітряного судна з Державного реестру цивільних повітряних суден України розглядається протягом десяти робочих днів з дня її реєстрації в уповноваженому органі з питань цивільної авіації. Якщо відомості, які включені в заявку, не відповідають вимогам цих Правил або виникла потреба в розгляді додаткових документів, уповноважений орган з питань цивільної авіації надсилає заявнику відповідний письмовий запит. У цьому випадку строк розгляду заявки становить не більше десяти робочих днів з дня одержання всіх документів.

Перед виключенням повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України з його зовнішніх поверхонь повинні бути усунені державні і реєстраційні знаки України та демонтована розпізнавальна табличка з державним і реєстраційним знаками України.

Якщо виключення повітряного судна здійснюється за заявкою заявника, то уповноважений орган з питань цивільної авіації видає заявнику свідоцтво про виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України.

Рішення про виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України за заявкою заявника приймається на підставі документів, що надані до уповноваженого органу з питань цивільної авіації, інспекторського огляду судна спеціалістами уповноваженого органу з питань цивільної авіації або особами, уповноваженими на це уповноваженим органом з питань цивільної авіації, та сплати державних зборів.

У разі недотримання заявником вимог цих Правил щодо виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України уповноважений орган з питань цивільної авіації письмово повідомляє заявника про відмову у виключенні та її підстави.

На кожне повітряне судно, яке зареєстровано у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, ведеться справа реєстрації повітряного судна.

У справі реєстрації повітряного судна зберігаються всі заявки та документи, які до них додавались, ксерокопії документів, виданих уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

Справа реєстрації повітряного судна зберігається протягом трьох років після його виключення з Державного реєстру цивільних повітряних суден України.

Повітряне судно є експериментальним, якщо воно призначене для проведення випробувань чи дослідницько- конструкторських робіт. Воно до державного реєстру не заноситься. Експериментальне повітряне судно до реєстрів не заноситься.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >