< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПРАВИЛ

Загальні положення про юридичну відповідальність за порушення транспортних правил

Регулювання відносин у транспортній сфері здійснюється значною кількістю нормативно-правових актів. Проте серед значної кількості законодавчих актів, в першу чергу слід відзначити спеціальні законодавчі акти у цій сфері. Зокрема, це Кодекс торговельного мореплавства України, Водний кодекс України, Повітряний кодекс України; Законами України: "Про транспорт" від 10 листопада 1994 року, Закон України "Про залізничний транспорт" від 4 липня 1996 року, Закон України "Про автомобільний транспорт" від 5 квітня 2001 року, Закон України "Про трубопровідний транспорт" від 15 травня 1996 року, Закон України "Про дорожній рух" від 30 червня 1993 року тощо.

Юридичну відповідальність полягає в установленні для правопоршника негативних наслідків і служить відновленню порушених прав і нерозривно пов'язана із негативною реакцією держави на правопорушення і суб'єкта, винного у вчиненні правопорушення.

Підставою юридичної відповідальності є наявність правової норми, що передбачає склад правопорушення, юридичного факту скоєння правопорушення або правозастосовного акта, що набрав чинності.

Під нормою права (правовою або юридичною нормою) розуміють загальнообов'язкове правило поведінки, що встановлено або санкціоновано компетентним органом держави та забезпечується державним примусом, за її порушення передбачена юридична відповідальність.

Потрібно зазначити, що інституту юридичної відповідальності притаманні ряд принципів, на яких базується реалізація юридичної відповідальності, серед них:

  • • принцип законності юридичної відповідальності;
  • • принцип невідворотності юридичної відповідальності;
  • • принцип справедливості юридичної відповідальності.

Юридична відповідальність являє собою комплексний правовий інститут за порушення транспортних правил або інше умисне порушення, який охоплює сукупність правових норм, що закріплюють, види, засоби й порядок застосування заходів юридичної відповідальності до порушників транспортних правил. Будь-яка форма юридичної відповідальності застосовується за вчинення певного правопорушення.

За характеристиками видів правопорушень розрізняють такі основні види юридичної відповідальності: дисциплінарна, цивільна, адміністративна, кримінальна.

Юридична відповідальність застосовується лише за певних обставин, передбачених законом, які називаються підставою відповідальності. Такою підставою є факт вчинення правопорушення. Юридична відповідальність застосовується лише до тих, хто вчинив правопорушення, тобто порушив норму права, закон, адже юридична відповідальність особи має індивідуальний характер (ст. 61 Конституції України).

Об'єктом транспортних правопорушень є суспільні відносини, що складаються у зв'язку з організацією і безпечною діяльністю роботи транспорту. Суспільна безпека у сфері організації і безпечної діяльності роботи транспорту пов'язана із безаварійною роботою транспорту, охороною життя і здоров'я людей, матеріальних цінностей та навколишнього природного середовища.

Загальним об'єктом цих порушень є суспільні відносини у сфері транспорту. Об'єктивна сторона цих правопорушень може мати різноманітний характер, обумовлений особливостями норм транспортних правил, яку порушує особа. Суб'єктивна сторона правопорушень у сфері порушень транспортних правил може виявлятися у формі необережності, бездіяльності, так і умислу. Транспортні правопорушення є різноманітними. Вони охоплюють види правопорушень пов'язаних із порушенням правил на автомобільному, залізничному, морському, річковому транспорті, порушенні правил польотів. Особливість порушень на транспорті охоплює різні види порушень. До них слід віднести порушення правил пожежної безпеки, порушення правил експлуатації транспортних засобів та правил охорони магістральних трубопроводів тощо.

Ознаки юридичної відповідальності:

  • • виникає тільки за наявності правопорушення;
  • • здійснюється за умови встановлення складу правопорушення;
  • • має зовнішній характер;
  • • негативна реакція держави на правопорушення та суб'єкта, винного в його вчиненні;
  • • до винної особи застосовуються один з видів державного примусу у формах каральних і правовідновлювальних заходів, що здійснюється компетентним органом відповідно до закону та при дотриманні певного процедурно- процесуального порядку та форм;
  • • виражається в обов'язку правопорушника зазнати певних втрат особистого організаційного чи матеріального характеру.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >