< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Другий рівень фінансово-кредитної системи Республіки Білорусь

Розвиток і зміцнення фінансово-кредитної системи, забезпечення стабільності її функціонування – це складне і різнопланове завдання, вирішення якого досягається спільними зусиллями не тільки Національного банку Республіки Білорусь та ряду міністерств та відомств, а й зусиллями комерційних банків та небанківських фінансово-кредитних установ.

Другий рівень фінансово-кредитної системи в Республіці Білорусь представлений комерційними банками та небанківськими фінансово-кредитними установами. Відповідно до чинного законодавства вони надають суб'єктам господарювання кредитно- розрахункові та інші кредитні послуги.

Інформація про діяльність банків та небанківських фінансово- кредитних установ Республіки Білорусь представлена у табл. 9.1.

Таблиця 9.1

Загальні дані про діяльність банківських та небанківських фінансово-кредитних установ за 2010-2011 р. [179]

Показники

Роки

Показники

1

2

3

1. Зареєстрована кількість банків і небанківських фінансово-кредитних установ центральним банком, од.

2010

32

2011

32

2. Банки і небанківські фінансово-кредитні установи, що мають ліцензії на здійснення банківських операцій, од.

2010

31

2011

31

2.1. Банки, що мають ліцензії на:

- залучення вкладів фізичних осіб, од.

2010

24

2011

25

- здійснення банківської діяльності, од.

2010

31

2011

31

- здійснення операцій з дорогоцінними металами і камінням, од.

2010

10

2011

10

2.2. Банки і небанківські фінансово-кредитні установи з іноземною участю в статутному капіталі, з них:

2010

26

2011

26

- банки зі 100% іноземною участю, од.

2010

9

2011

9

- банки з іноземною участю, більше 50%, од.

2010

14

2011

14

3. Зареєстрований статутний капітал діючих банків і небанківських фінансово-кредитних установ, млрд. руб.

2010

9865,4

2011

12836,9

4. Філії діючих банків на території країни (од.), в тому числі:

2010

226

2011

172

- ВАТ "Білагропромбанк, од.

2010

79

2011

73

- АБ "Біпорусьбанк", од.

2010

60

2011

43

5. Представництва, відкриті діючими банками за кордоном, од.

2010

8

2011

11

6. Банки і небанківські фінансово-кредитні установи, в яких відкликана ліцензія на здійснення банківських операцій за порушення банківського законодавства і нормативних актів центрального банку

2010

2

2011

0

7. Банки, за якими зроблено запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і індивідуальних підприємців щодо ліквідації юридичної особи (од.), в тому числі:

2010

24

2011

25

- у зв'язку із добровільним рішенням учасників про ліквідацію, од.

2010

14

2011

14

Комерційні банки отримують право юридичної особи з моменту їх реєстрації в Національному банку Республіки Білорусь і здійснюють свою діяльність на підставі наданих ліцензій на проведення банківських операцій. Банківські установи незалежні у своїй діяльності і органи державної влади не мають права в неї втручатися. Вони самостійно визначають порядок залучення і використання грошових коштів, проведення інших банківських операцій, рівень відсоткових ставок і комісійної винагороди [143, с. 302].

Станом на 01.01.2011 р. Національним банком Республіки Білорусь в країні зареєстровано 32 комерційних банки. Найбільшими банками за розміром статутного капіталу залишаються колишні державні спеціалізовані банки, серед яких АКБ "Білагропромбанк", АКБ "Білпромбудбанк", АКБ "Білорусь". До найбільших комерційних банків за результатами діяльності відносяться АКБ "Білбізнесбанк", АКБ "Пріорбанк", AT "Білоруський інвестиційний банк", ВАТ СБ "Білорусьбанк", ВАТ "Білбізнесбанк" та ВАТ "Білзовнішекономбанк". їх частка в загальному обсязі активних операцій комерційних банків країни становила 83,1%, а капіталу – 78,7%. Філійна мережа комерційних банків нині налічувала 172 од. Також на території Республіки Білорусь діють 11 представництв іноземних банків.

Комерційні банки Республіки Білорусь надають іпотечні та іноземні кредити, здійснюють класичні банківські операції із залучення депозитних внесків, купівлю-продаж цінних паперів, інформаційно- комерційну, консультаційну і посередницьку діяльності. Однак основним завданням будь-якого комерційного банку Республіки Білорусь є сприяння розвитку виробництва, чому сприяє поширення таких банківських операцій як факторинг і лізинг. Останнім часом банки все активніше здійснюють нехарактерні для них операції, надаючи нетрадиційні для банківської сфери фінансові послуги, постійно розширюючи коло і підвищуючи якість послуг, що надаються, конкуруючи за залучення нових перспективних клієнтів [143, с. 302-304].

Основні показники діяльності банківських установ Республіки Білорусь за 2007-2011 pp. представлено в табл. 9.2.

Таблиця 9.2

Аналітичний огляд діяльності банків Республіки Білорусь за 2007-2011 pp., млрд. руб. [179]

Показники

01.01.08

01.01.09

01.01.10

01.01.11

01.01.12

1

2

3

4

5

6

Чисті іноземні активи

-2668,1

-3944,6

-6047,4

-12742,8

-27201,1

Вимоги до нерезидентів

2667,3

2820,8

4108,2

4457,3

10159,6

Іноземна валюта

419,6

738,0

934,6

1049,3

2928,3

Депозити

1630,6

1844,1

2548,9

2752,4

4774,2

Цінні папери, крім акцій

91,3

71,0

38,7

217,0

501,0

Кредити

255,2

73,6

167,4

178,9

578,3

Інше

270,7

94,1

418,7

259,8

1377,8

Зобов'язання перед нерезидентами

5335,4

6765,4

10155,6

17200,1

37360,7

Депозити

303,1

380,0

532,0

1524,2

4156.5

Цінні папери, крім акцій

-

-

.

_

.

Кредити

4908,1

6323,6

8346,5

15032,9

32300,5

Інше

124,2

61,9

1 277,1

643,1

903,7

Чисті вимоги до органів державного управління

-1632,6

-5826,4

-8074,8

-9084,4

-18543,1

Вимоги до органів державного управління

3385,9

6294,7

4004,6

5217,4

7862,5

Цінні папери

2517,3

4361,3

2800,2

4031,4

6552,0

Інші вимоги

868,6

1933,4

1204,4

1186,0

1310,4

Зобов'язання перед органів державного управління

5018,5

12121,1

12079,3

14301,8

26405.6

Депозити

4975,8

12079,1

12009,7

14196,2

26023.3

Інші зобов'язання

42,7

42,0

69,7

105,6

382.3

Вимоги до інших секторів

30500,9

47109.3

66383.1

9874.7

135075.о

Вимоги до інших фінансових установ

135,3

370,2

829,5

1687,1

3039,3

Вимоги до державних нефінансових установ

7377,2

11407,9

16981,4

21559,2

31808,2

Вимоги до інших нефінансових установ

14911,6

22610,4

32495,8

46815,9

69993,0

Вимоги до фізичних осіб

8076.9

12720,8

16076,3

22812.6

30234.5

Чисті вимоги до центрального банку

1153.3

278,9

-4984,1

9036,7

4162.3 і

Вимоги до Національного банку

2846,6

3516,9

3481,5

18897,6

38217,7 і

Національна валюта

684.2

1105,5

1168,2

1714,0

2280.8

Обов'язкові резерви

1726,5

2411.4

1 917,5

16 851.9

30966,6

Цінні папери, крім акцій

435,9

-

-

-

-

Інші вимоги

-

286,7

331.6

4 970.3 1

Зобов'язання перед центральним банком

1693,3

3238,0

8465,7

27934,2

34055,4 І

Депозити

103,1

53,5

97,0

11421,9

13673.7

Кредити

1590.2

3184,4

8339.6

11374,3

12071.4

Інші зобов'язання

-

-

29.1

5138.1

8310,3

Депозити, що включаються в грошову масу

20078,0

26203,2

32757,0

43024,1

66451,9

Перевідні депозити, що включаються в грошову масу

8289,3

10283,1

11237,0

14218,4

21645.6

Перевідні депозити інших фінансових установ

73,9

60,1

66,2

74,7

128,5

Перевідні депозити державних нефінансових установ

1947,3

2347,9

1934,2

2472,4

  • 3352,2

Перевідні депозити інших нефінансових установ

4424,8

5793,7

6781,0

8176,8

12770,7

Перевідні депозити фізичних осіб

1843,2

2081,3

2455,6

3494,5

5394.2

Інші депозити, що включаються в грошову масу

11788,8

15920,11

21520,0

28805,8

44806,3

Інші депозити інших фінансових установ

265,9

430,4

806,7

1615,6

3142,0

Інші депозити державних нефінансових установ

1155,0

  • 1574,9

1053,2

1368,6

2948,1

Інші депозити інших нефінансових установ

1643,2

2735,2

3963,9

6361,2

11727,7

Інші депозити фізичних осіб

8724.6

11179.6

15696.2

19460,4

26988,5

Депозити в дорогоцінних металах

5,5

3,4

7,0

16,4

242,9

Цінні папери, крім акцій, що включаються в грошову масу

375,7

917,0

1694,4

2723,2

4495,3

[Депозити, що не включаються в грошову масу

4,1

1,3

1,3

-

-

Кредити

1.0

1.8

32,7

30.1

56,9

Кредити фінансових установ

1,0

1,0

1,3

0,1

1,3

(Кредити державних нефінансових установ

-

-

-

-

-

Кредити інших нефінансових установ

-

0,8

-

30,0

55,6

Кредити фізичних осіб

-

-

-

-

-

Фінансові інструменти

-

2.7

2,9

38,7

Акції та інші види участі в капіталі

6904,5

11776,5

13855,2

17528,3

20337,2

Інші статті (чисті)

-15,3

-1285,8

-1073,6

-1314,1

1870,2

Інші пасиви

1460.2

2292,2

3168,6

4283,3

7713,6

Інші активи

2336,0

3065,9

3924,6

5124,8

6196,7

Об'єднанні коректування

-860,6

512,2

3І7,6

472,6

-353,3

Загалом банківська система Республіки Білорусь концентрує основні економічні ризики, пов'язані з проблемами формування господарського механізму, функціонування національної економіки в цілому, його окремих галузей і підприємств. Збиткова робота підприємств-позичальників, непропорційно велика частка бартерних розрахунків, неплатежі, низька кредитна дисципліна, слабкість економічних і правових чинників забезпечення поверненості кредитів перешкоджають своєчасному погашенню кредитних заборгованостей, призводять до підвищення банківських ризиків у реальному секторі економіки, погіршенню фінансового стану окремих банків і зниженню стійкості банківської системи в цілому [143, с. 306].

Особливістю розвитку небанківських фінансово-кредитних установ в Республіці Білорусь є те, що розвиток одержав лише страховий сектор. Але через свою незначну потужність страхові компанії володіють та оперують, як правило, незначними кредитними ресурсами. Діяльність цього сектору регулюється Законом РБ "Про страхування в Республіці Білорусь" [143, с. 308].

Станом на 01.01.2011 р. страховий сектор Республіки Білорусь включав 24 страхових компанії, у тому числі 4 компанії, що здійснюють види страхування, що відносяться до страхування життя, і РУП "Білоруська національна перестрахова організація" [179]. Також на страховому ринку країни в 2010 р. діяльність здійснювали 8 страхових компаній, контрольні пакети акцій яких належать державі. Кількість компаній, контрольованих іноземним капіталом, скоротилася з 9 до 8 за рахунок реорганізації AT "Вікторія" шляхом злиття її з AT "Купала". Кількість приватних страховиків, навпаки, зросла з 7 до 8 за рахунок приходу в 2010 р. на страховий ринок країни ВАТ "Росдержстрах" [179].

Огляд діяльності страхових організацій Республіки Білорусь за 2007-2011 pp. здійснено в табл. 9.3.

Таблиця 9.3

Огляд діяльності страхових організацій Республіки Білорусь за 2007-2011 pp., млрд. руб. [179]

Показники

01.01.08

01.01.09

01.01.10

01.01.11

01.01.12

1

2

3

4

5

6

Чисті іноземні активи

-8.5

-9.0

11.0

18.0

30.1

Вимоги до нерезидентів

0,5

3,1

23,0

41,4

63,8

Іноземна валюта

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

Депозити

0,0

1,8

2,4

16,7

28,0

Цінні папери, крім акцій

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Кредити

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інше

0,4

1,2

20,4

24,5

35.6

Зобов'язання перед нерезидентами

9,1

12,0

11,9

23,4

33,7

Депозити

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Кредити

0,0

0.5

0,6

15,6

27,0

Інше

9,1

11,6

11,3

7,8

6,8

Чисті вимоги до органів державного управління

66,4

87,9

67,8

209,2

-31,0

Вимоги до органів державного управління

70,8

90,8

71,8

211,6

10,1

Цінні папери

70,8

90,8

71,8

211,6

10,1

Інші вимоги

-

-

-

-

-

Зобов'язання перед органів державного управління

4,4

2,9

4,0

2,4

41,1

Депозити

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші зобов'язання

4,4

2,9

4,0

2,4

41,1

Вимоги до депозитних операцій

537,2

1750,0

2178,5

2170,8

2870,6

Валюта

0,3

0,2

0,2

0,2

0,6

Депозити

343,9

479.1

829,4

1058,1

1534,5

Інші вимоги

193,0

1270,8

1348,9

1112,5

1335,5

Вимоги до інших секторів

5.2

5,6

306,5

365,5

355,3

Вимоги до державних нефінансових установ

-

-

-

-

-

Вимоги до інших нефінансових установ

5,2

5,6

306,5

365,5

355,3

Вимоги до фізичних осіб

-

-

-

-

-

Кредити

7,2

3,7

26,7

22,8

36,8

Страхові технічні резерви

454,1

656,2

875,1

1060,7

1311,9

Резерви зі страхування життя

97,7

142,3

196,6

266,1

306,5

Попередні внески премій / резерви на покриття збитків неврегульованих претензій

356,5

513,9

678,5

794,7

1005,4

Акції та інші форми участі в капіталі

333,9

1422,1

1941,5

2051,3

2251,8

Інші статті (чисті)

195,0

247,5

279,5

371,4

375,5

Станом на 01.01.2011 р. індивідуальні рейтинги міжнародних рейтингових агентств мали 4 страхові компанії, при цьому двом з них рейтинги були привласнені агентством Fitch Ratings, іншим двом – агентствами Standard & Poor”s та A.m. Best Co відповідно.

Отже, демонструючи тісний зв'язок з розвитком економіки, страховий ринок Республіки Білорусь динамічно розвивається, відображаючи відновлення ділової активності в країні і збільшення обсягу споживання товарів і послуг після негативної дії світової фінансової кризи 2008 р.

Стосовно інших небанківських фінансово-кредитних установ, то необхідно зазначити, що в своїй діяльності вони не досягли значного розвитку. Так, нечисленні інвестиційні фонди створені на етапі сертифікаційної приватизації, або володіють незначними ресурсами внаслідок того, що дана приватизація так і не отримала серйозного розвитку в Республіки Білорусь (фактично вона була припинена), або взагалі фонди збанкрутували або були ліквідовані через свою неперспективність [143, с. 308].

Особливістю розвитку фінансових компаній є те, що вони є нечисленними і діють на основі ухвали Ради Міністрів і Національного банку Республіці Білорусь "Про затвердження тимчасового положення про небанківські фінансові організації в РБ" від 23.07.1996 р.

Переважна більшість інвестиційних фондів та фінансових компаній будують свою діяльність не на комерційній основі, а за принципом піраміди, що спричиняє хвилю їх банкрутств і серйозні претензії з боку суб'єктів господарювання та населення [143, с. 308].

Інші структурні елементи фінансово-кредитної системи, такі як пенсійні і добродійні фонди, трастові компанії, ощадно-позичкові асоціації, кредитні спілки не отримали розвитку в Республіці Білорусь.

Отже, у кредитному секторі Республіки Білорусь протягом останніх років істотних інституційних змін не відбулося і в діяльності фінансово-кредитних установ та функціонуванні кредитної системи Республіки Білорусь в цілому існує ще багато моментів, які потребують подальшого вдосконалення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >