< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Національна система регулювання грошово-кредитних відносин в Чеській та Словацькій Республіках

Національний банк Чеської Республіки

У Чеській Республіці діє дворівнева банківська система європейського типу. На першому рівні знаходиться Чеський національний банк (Ceska narodni banka), на другому – мережа комерційних банків універсального типу.

Національний банк Чеської Республіки було засновано у 1989 р. Він є самостійним і незалежним від органів державного управління, але водночас виконує банківські функції на користь держави.

Для досягнення своїх статутних цілей Національний банк Чеської Республіки незалежний від політичного впливу в ухваленні рішень щодо інструментів грошово-кредитної політики. Однак високий ступінь його незалежності компенсується готовністю до розкриття інформації. Він використовує різні канали для інформування громадськості про визначення основних напрямів грошово-кредитної політики. Так, Національним банком Чеської Республіки публікуються дані грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, фінансової звітності, державних фінансів. В доповнення до статистичних даних центральний банк публікує також інші відомості, що пов'язані з його діяльністю (протоколи засідань правління банку), проводить прес-конференції, публікує статті, дає інтерв'ю у пресі і інших засобах масової інформації, організовує презентації, виступи членів Ради банку і т. д. [105, с. 4].

Свою діяльність Національний банк Чеської Республіки здійснює відповідно до Закону № 6/1993 "Про чеський національний банк". Штаб-квартира ЧНБ знаходиться у м. Празі.

Головним органом управління Національного банку Чеської Республіки є Рада банку (керівник, 2 його заступники, 4 директора).

Рішення Правління ухвалюються простою більшістю голосів. Керівник Національного банку Чеської Республіки, його заступники і члени Ради призначаються і звільняються з посади Президентом країни. Термін їх повноважень складає 6 років і не може тривати більше двох термінів підряд [105, с. 4].

Члени Ради Національного банку Чеської Республіки не мають права одночасно займати посади в органах державного управління, бути членами обраних законодавчих органів, працювати в комерційних структурах і мати будь-який інший додатковий дохід від своєї діяльності, за винятком наукової, педагогічної, літературної і творчої діяльностей [191].

Основними функціями Ради Національного банку Чеської Республіки є [143, с. 371]:

 • – затвердження внутрішньої структури і функціональних обов'язків підрозділів центрального банку, його бюджету та контроль над його виконанням;
 • – визначення основних напрямів грошової політики і шляхів досягнення визначених у цій сфері завдань;
 • – встановлення рівня процентних ставок і обмінного курсу національної валюти;
 • – забезпечення умов для ефективного грошового обігу і безперебійного проходження платежів;
 • – здійснення банківського нагляду, видача і відкликання ліцензії щодо банківської діяльності, встановлення обов'язкових нормативів для комерційних банків;
 • – організація взаємодії центрального банку з Євросоюзом і національними банками країн-членів ЄС;
 • – організація функціональної ефективності системи запобігання легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.

Виконання схвалених Радою Національного банку Чеської Республіки рішень покладено на його робочий апарат, у структурі якого є 13 департаментів та 7 регіональних управлінь (рис. 13.1).

Організаційна структура Правління Національного банку Чеської Республіки [191; 105, с. 4]

Рис. 13.1. Організаційна структура Правління Національного банку Чеської Республіки [191; 105, с. 4]

Кожне Регіональне управління Національного банку Чеської Республіки є його повноважним представником у своєму регіоні. До їх функцій входить взаємодія з діючими в регіоні банками, органами місцевої адміністрації, відділеннями Чеського статистичного управління, фінансовими структурами і найбільшими клієнтами. Регіональне управління відповідає за стан грошової маси в регіоні, за ведення звітності щодо бюджетних витрат, за функціонування системи проходження платежів, інспекцію пунктів обміну валюти і збір статистичних даних про їх операції тощо [143, с. 371].

Основними функціями Національного банку Чеської Республіки є [105, с. 5]:

 • – визначення основних напрямів грошово-кредитної політики;
 • – підтримка стабільності цін;
 • – розгляд та затвердження облікових ставок;
 • – нагляд за емісією та вилученням з обігу банкнот;
 • – здійснення нагляду за діяльністю банківського сектора, ринку капіталів, страхових компаній, пенсійних фондів, кредитних спілок;
 • – здійснення валютного контролю;
 • – надання послуг державі та в державному секторі;
 • – проведення операцій щодо купівлі та продажу державних цінних паперів;
 • – визначення політики щодо купівлі та продажу державних цінних паперів.

Таким чином, Національний банк Чеської Республіки виконує всі притаманні центральним банкам функції. На нього покладено завдання підтримки "загальної економічної політики уряду, що веде до стійкого економічного зростання країни" [191].

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >