< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Діяльність банківських та небанківських фінансово-кредитних інституцій в Чеській та Словацькій Республіках

Другий рівень кредитної системи Чеської Республіки

Кредитна система Чеської Республіки має дворівневу структуру. На її першому рівні знаходиться Національний банк Чеської Республіки, який контролює і регулює функціонування кредитного сектору в країні. До другого рівня кредитної системи Чеської Республіки належать усі фінансово-кредитні установи: банки та інституції небанківського типу.

Структура кредитного сектору Чеської Республіки довгий час була майже незмінною (табл. 13.3).

Таблиця 13.3

Структура кредитного сектора Чеської Республіки за 2007-2010 pp. [191; 108, с. 196]

Структура кредитного сектора

2007

р.

2008

р.

2009

р.

2010

р.

Кількість банківських установ, всього, од., з них:

37

37

39

40

- будівельні товариства

5

4

5

5

Кількість кредитних спілок

19

17

17

16

Кількість страхових організацій

52

53

54

52

Кількість інвестиційних компаній та керуючих компаній з управління активами

64

61

63

58

Кількість керуючих компаній

18

20

22

23

Кількість колективних інвестиційних фондів

121

145

156

168

Кількість пенсійних фондів

10

10

10

10

У 2010 р. в Чехії пропонували свої послуги 40 банківських установ, 16 кредитних спілок, 52 страхові організації, 58 інвестиційних компаній та керуючих компаній з управління активами, 23 керуючих компанії, 168 колективних інвестиційних фондів та 10 пенсійних фондів. Названі функціонуючі фінансово-кредитні установи займають таку частку за активами в кредитному секторі: банківські установи – 84,4%; страхові організації – 8,2%; пенсійні фонди – 4,5%; інвестиційні компанії та фонди – 2,5%; кредитні спілки – 0,4% (рис. 13.2).

Банківський сектор Чеської Республіки згідно оцінок американської рейтингової компанії Standart &Peor's випереджає всі інші країни Центрально-Східної Європи за якістю послуг, що надаються.

Банківські установи відіграють особливу роль у грошово- кредитній системі Чеської Республіки і поділяються на універсальні та спеціалізовані.

Питома вага за активами фінансово-кредитних установ в кредитному секторі Чеської Республіки у 2010 р. [191]

Рис. 13.2. Питома вага за активами фінансово-кредитних установ в кредитному секторі Чеської Республіки у 2010 р. [191]

Згідно із Законом "Про банківську діяльність" у Чеській Республіці банки функціонують як юридичні особи у формі акціонерних товариств на основі банківської ліцензії, виданої Національним банком Чеської Республіки. Мінімальний розмір власного капіталу банків встановлено у розмірі 500 млн. чеських крон (20 млн. дол. США) [143, с. 372-373].

Структура банківського сектора Чеської Республіки протягом останніх років була стабільною. Кількість комерційних банків, що мають ліцензію Національного банку Чеської Республіки на здійснення банківської діяльності, становить 40 одиниць. Крім того, у країні повністю або в мажоритарному обсязі 32 комерційних банки контролюється іноземним капіталом, а відповідно 8 – належать чеському капіталу. У державній власності знаходяться лише 2 спеціалізовані банки: Чеський експортний банк та Чесько-моравський банк гарантій і розвитку (табл. 13.4).

Таблиця 13.4

Кількість банків в Чеській Республіці за формами власності у 2007-2010 pp. Г1911

Структура банківського сектору

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Кількість банків, всього, з яких:

37

37

39

40

- державні

2

2

2

2

- з державним капіталом

6

5

5

6

- іноземні

15

14

14

14

- з іноземним капіталом

14

16

18

18

Найбільшими банками, що здійснюють діяльність на території Чеської Республіки, є [108, с. 196]:

  • – Ceskoslovenska Obchodni Banka (CSOB) – один з найбільш надійних і ефективних банків в країні;
  • – Ceska sporitelna – найбільший ощадний банк з більш ніж 600 філіями по всій країні;
  • – Czech Export Bank (CEB) – спеціалізований державний банк, заснований у 1995 р. для підтримки експорту. Його місія полягає в наданні державної підтримки чеським експортерам у вигляді експортних кредитів і інших послуг для успішної конкуренції з іноземними компаніями на міжнародному ринку;
  • – Komercni banka – один з основних банків країни, що обслуговує більше 1,6 млн. клієнтів через 398 відділень. Загальні активи на 31.03.2010 р. сстановили 695,7 млрд, чеських крон;
  • – Patria Finance – перший інвестиційний банк в країні, заснований у 1994 р. Цей банк надає фінансові послуги для вітчизняних і міжнародних корпорацій, фінансових інститутів і приватних осіб. Він на 100% належить КВС Securities, інвестиційному підрозділу бельгійської КВС Group;
  • – Raiffeisenbank (Чеська Республіка) – підрозділ австрійської банківської групи Raiffeisen. З 1993 р. він надає широкий набір банківських послуг і нині має більше 100 відділень в країні. Чистий прибуток у 2009 р. становив 1,99 млрд, чеських крон;
  • – VUB banka – італійський банк, що функціонує в Чеській Республіці та Словаччині;
  • – Zivnostenska Banka – старий чеський банк, заснований у 1869 р. З 2002 р. входить до складу італійської банківської групи Unicredit.

Важливою відмінною рисою чеського банківського сектора можна вважати високий ступінь його монополізації, оскільки в ньому домінує невелика група великих банків. На частку чотирьох чеських банків припадає 58% загальних активів і понад 80% прибутку банківської системи. При цьому всі з вказаної категорії банків мають іноземних власників з країн-членів ЄС. Так, відповідно до правил ЄС на чеському банківському ринку, здійснюючи без ліцензії Національного банку Чеської Республіки трансграничні операції, функціонує 31 банківська установа з країн-учасниць ЄС [143, с. 375, 377]. Така концентрація фінансових ресурсів у руках вузької групи банків уже почала приносити негативні наслідки. Рівень встановлених ними тарифів є невиправдано високим. Крім того, чеські банки встановили складну, тривалу за термінами систему закриття рахунків, фактично перешкоджаючи вільному переходу клієнтів на обслуговування в інший банк. У першу чергу претензії щодо цього висуваються трьом провідним банкам, а саме Чеській ощадній касі (Ceska sporitelna), Комерційному банку (Komercni banka) і Чеському торговому банку (Ceskoslovenska obchodni banka) [143, с. 377].

Банківський сектор Чеської Республіки пропонує всі стандартні послуги – від здійснення платіжних операцій, операцій за внесками і кредитами, гарантій за торговими операціями до послуг у сфері ринку капіталу (зберігання, консалтинг, торгівля фінансами), включаючи електронні банківські послуги на сучасному рівні. Механізми банківського нагляду й управління ризиками діють на стандартному європейському рівні, як і система страхування внесків. Вона покриває широкий спектр вимог клієнтів (внески в євро і в інвалюті, депозитні сертифікати та інші облігації). Сумарний обсяг компенсації становить 90% величини депозиту в конкретному банку, але не вище суми, еквівалентної 25000 євро. В країні діють стандартні заходи з охорони банківської таємниці, заборони використання конфіденційної інформації, відділення інвестиційних операцій від інших банківських операцій, профілактики відмивання грошей, а також заходи, що перешкоджають зловживанню даними про клієнтів [143, с. 373].

Одним із найбільш сформованих в Чеській Республіці є іпотечний ринок. На первинному ринку заставних цієї країни діють будівельні товариства, які використовують програми будівельних заощаджень. Ці програми по суті є системою фінансування житлового будівництва, що заснована на цільових житлових заощадженнях. Превагою програм будівельних заощаджень є можливість доступу вкладників до дешевих кредитів. Мінімальна щорічна сума, яка має вноситися на накопичувальний рахунок, еквівалентна близько 1,5 середньомісячної зарплати. Такі рахунки є прибутковими, відсоткова ставка за заощадженнями становить до 25% річних. При вступі до товариства укладається контракт на певну суму для купівлі житла. Кредит видається під 6% за умови накопичення 50% контрактної суми. Середній період до отримання кредиту – близько п'яти років. Такі програми реалізовує б чеських банків. Важливим для функціонування чеської житлової іпотеки є те, що у цій країні існує 9 заставних банків, які мають право випускати облігації, забезпечені заставними. Фактично у такий спосіб створено вторинний ринок заставних. Згідно з чеським законодавством, крім спеціалізованих банків, іпотечною діяльністю можуть займатися й універсальні банки за наявності відповідної ліцензії, умовою отримання якої є роздільне ведення документації за звичайними та іпотечними операціями. Таким чином, накопичувальні вклади додатково захищаються від можливих ризиків. Законодавчо існує обмеження, яке вимагає приведення іпотечної діяльності банків у відповідність до діяльності спеціалізованих іпотечних банків із фіксованою ставкою за іпотечними кредитами. Встановлено також максимальний розмір іпотечного кредиту, який не може перевищувати 70% від вартості житла Стандартний термін кредиту на купівлю житла становить 20 років. Держава здійснює підтримку кредитування під заставу нерухомості для молодих сімей шляхом податкових пільг. Однак хоч іпотека у Чеській Республіці є наближеною до моделей розвинутих країн, по-справжньому масовою їй заважає стати низький рівень доходів багатьох сімей [108, с. 197].

Показники діяльності банківського сектора Чеської Республіки представлені в табл. 13.5.

Таблиця 13.5

Діяльність банківського сектора Чеської Республіки в цілому та за групами банків у 2007-2010 pp., млн, чеських крон [192]

Показники функціонування банківського сектора

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Великі банки

Активи, всього

2315245

2327479

2361651

2430180

Фінансові та операційні доходи і витрати

93273

90384

117340

54997

Чистий процентний дохід

58160

64678

66805

32862

Прибуток (збиток) після оподаткування

35,067

32,372

45,983

22,809

Достатність капіталу (%)

10,40

10,64

13,14

14,30

Ліквідні активи / Всього активи (%)

24,00

24,08

30,02

30,95

Середні банки

Активи, всього

386232

495181

556226

564365

Фінансові та операційні доходи і витрати

18910

21233

23499

12301

Чистий процентний дохід

12143

14628

16715

8987

Прибуток (збиток) після оподаткування

4977

6347

6319

3447

Достатність капіталу (%)

16,13

18,81

17,75

17,36

Ліквідні активи / всього активи (%)

9,97 і 15,97

18,63

18,33

Малі банки

Активи, всього

164613

215207

223177

254941

Фінансові та операційні доходи і витрати

4566

5490

5821

2933

Чистий процентний дохід

3287

4,324

3957

2,016

Прибуток (збиток) після оподаткування

1288

1,351

475

791

Достатність капіталу (%)

14,75

14,13

15.53

15,77

Ліквідні активи / всього активи (%)

6,50

17,44

17,16

22,29

Філії іноземних банків

Активи, всього

464459

568031

496487

494764

Фінансові та операційні доходи і витрати

10384

11795

11780

5515

Чистий процентний дохід

5356

6379

7021

3198

Прибуток (збиток) після оподаткування

2400

1140

1911

1466

Ліквідні активи / всього активи (%)

30,09

23,22

17,37

24,69

Будівельні товариства

Активи, всього

420100

438579

457084

461268

Фінансові та операційні доходи і витрати

7259

9123

9969

5386

Чистий процентний дохід

5752

8034

8775

4567

Прибуток (збиток) після оподаткування

3255

4495

5052

2847

Достатність капіталу (%)

12,02

13,72

13,30

14,27

Ліквідні активи / всього активи (%)

36,77

28,22

21,68

21,98

Банківські установи в Чеській Республіці також здійснюють свою діяльність за кордоном. Так, 5 банків пропонують свої послуги за кордоном за однією ліцензією і один банк має закордонну філію.

Зарубіжний капітал відіграє домінуючу роль в банківському секторі країни. Зарубіжні інвестори безпосередньо або побічно управляють понад 97% його загальних активів.

Основними зарубіжними гравцями на чеському банківському ринку є потужні західноєвропейські і американські банківські установи: австрійські Erste Bank і Raiffeisen Bank, бельгійський КВС, французький Societe Generale, німецький HVB, італійський UniCredito, американські Citibank і GE Capital [143, с. 377].

Кредитні спілки відрізняються від банківських установ з точки зору їх правової форми, оскільки вони можуть бути засновані лише як кооперативи. Кооперативна фінансова система країни регламентується законами "Про ощадні і кредитні кооперативи" № 87/1995 і №100/2000. Обсяг їх капіталу повинен становити 35 млн. чеських крон (у порівнянні з 500 млн. чеських крон банків).

За період 2007-2010 pp. кількість кредитних спілок в країні зменшилася (у 2007 р. – 19; у 2008-2009 pp. – 17; у 2010 р. – 16). З іншого боку, кількість членів кредитних спілок зростала і на кінець 2010 р. становила понад 61 тис. осіб (табл. 13.6).

Таблиця 13.6

Кількість кредитних спілок в Чеській Республіці у 2007-2010 pp. [191]

Кредитні спілки

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Кількість кредитних спілок, всього

19

17

17

16

Кількість членів кредитних спілок

44789

35942

4953

61785

Показники діяльності кредитних спілок наведено в табл. 13.7.

Таблиця 13.7

Діяльність кредитних спілок у 2007-2010 pp., тис. чеських крон [191]

Показники

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Активи, всього

8722157

11879387

17586236

22528509

Зобов'язання, всього

8537013

11631744

17324562

22260711

Діяльність цього сектора орієнтована в основному на збір депозитів і надання кредитів, на частку яких припадає майже 90% всіх активів.

Страхові компанії. Історія страхового ринку Чеської Республіки нараховує понад два століття. Найпопулярнішими видами даного сектора в країні є страхування життя і майна.

У 2010 р. в Чехії здійснювало діяльність 35 внутрішніх страхових організацій і 17 філій підприємств ЄС (табл. 13.8).

Таблиця 13.8

Кількість і структура страхових організацій в Чеській Республіці у 2007-2010 pp. [191]

Страхові організації

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Кількість страхових організацій, всього, з них:

52

53

54

52

Кількість страхових організацій за формами власності:

Контрольованих

державою

Всього

12

11

11

11

державних

1

1

1

1

чесько-контрольованих

11

10

10

10

Під іноземним контролем

всього

22

24

25

24

з ЄС

19

23

23

23

з інших країн

3

1

2

1

Філії іноземних

страхових

організацій

всього

18

18

18

17

з ЄС

17

17

17

17

з інших країн

1

1

1

-

Кількість страхових організацій за типом:

Життя

всього

б

7

7

б

внутрішніх

3

3

3

3

філій іноземних страхових організацій

3

4

4

3

Номери для життя

всього

29

29

29

зо

внутрішніх

16

17

17

17

філій іноземних страхових організацій

13

12

12

13

Життя і не-життя

всього

17

17

16

16

внутрішніх

15

15

15

15

філії іноземних організацій страхування

2

2

1

1

В Чеській Республіці існує договірне страхування двох видів. Першим видом є комплексне страхування здоров'я, що надає можливість застрахованій особі отримувати весь комплекс медичної допомоги, тобто звертатися до лікаря як у невідкладних випадках, так і у випадках виникнення тих чи інших симптомів хвороби. Таке договірне комплексне страхування здоров'я забезпечує тільки одна страхова компанія в країні – Vseobecna zdravotni pojist'ovna Ceske republiky (Pojist'ovna VZP, a.s.) Крім комплексного медичного страхування є ще й страховки на предмет надання невідкладної медичної допомоги. Цей вид страхування покриває витрати на лікування невідкладних випадків – переломів, нападів, високої температури тощо, але він не покриває витрат на звернення до лікаря за консультацією у разі виникнення симптомів хвороби та інше. Природно, цей вид страхування є обмеженим у порівнянні з комплексним страхуванням, але, як результат – і більш дешевим. Цей вид страхування надають такі чеські страхові компанії як VZP, Maxima, UNIQUA, Slavia, Victoria Volksbanken, АХА.

Серед філій підприємств ЄС відомими є: Renomia, Греко Інтернешнл (провідний страховий брокер в Центральній та Східній Європі), Стах групи (найсильніший страховий брокер щодо всіх основних видів промислового і особистого страхування ліній), Atlas, ING (третє місце в Чеській Республіці, що займає 12% страхового ринку), Inc (AIG) (світовий лідер в галузі страхування і фінансових послуг, провідна міжнародна страхова організація з філіями в більш ніж 130-и країнах та юрисдикціях), Allianz Pojistovna (пропонує страхові продукти життя і не-життя), Aviva (зосереджений на страхуванні життя).

Показники діяльності страхових організацій представлено в табл. 13.9.

Таблиця 13.9

Загальні активи страхового сектору Чеської Республіки у 2007-2010 pp., тис. чеських крон [191]

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Страхові організації

Активи, всього

344183140

368845599

396433848

403978476

Внутрішні страхові організації

Активи, всього

308430368

332109818

358264023

365189046

Філії іноземних страхових організацій

Активи, всього

35752772

36735781

38169825

38789430

Фінансові розміщення є найбільш важливим пунктом в активах страхових організацій, на які припадає 79,1% (за винятком фінансових розміщень блок-страхування життя). Фінансове розміщення активів внутрішніх страхових організацій, пов'язаних з блоком не-життя, складається в основному з облігацій, частка яких становить 67,0%.

Практично все доросле населення Чеської Республіки має страхові поліси. "Сильним поштовхом послужили природні катаклізми, зокрема, повені, від яких майже щороку потерпає Чехія. Досвід показав, що тим, хто застрахував життя, майно, житло, худобу, автомобілі, страхові суми повернулись.

Інвестиційні компанії. В кінці 2010 р. 58 інвестиційних компаній були уповноважені надавати інвестиційні послуги на внутрішньому ринку, з них 26 – вітчизняні інвестиційні банки-нефірми, 12 – вітчизняні банки з ліцензією інвестиційної компанії, 11 – філії іноземних банків, 4 – організаційні підрозділи іноземних інвестиційних компаній та 5 – вітчизняні інвестиційні компанії з управління активами клієнтів за контрактом (табл. 13.10) [211, с. 164].

Показники діяльності інвестиційних компаній в Чеській Республіці подано в табл. 13.11.

Таблиця 13.10

Кількість і структура інвестиційних компаній в Чеській Республіці у 2007-2010 pp. [191; 211, с. 164]

Інвестиційні компанії

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Кількість інвестиційних компаній, всього, з них:

64

61

63

58

Кількість інвестиційних компаній за типом:

Інвестиційні

компанїї-

банки

Всього

24

25

25

23

Інвестиційні компанії-банки

13

11

11

12

Інвестиційні компанії – філії іноземних банків

11

14

14

11

ЄС

11

14

14

12

Інвестиційні

компанії – не банки

Всього

34

30

32

30

Інвестиційні компанії-не банки

31

27

28

26

Організаційні одиниці іноземної МСФ

3

3

4

4

ЄС

3

3

4

4

Керуючі компанії з управління активами (у відповідності зі статтею 15 (3) або (4) Закону № 189/2004 Сб "Про колективні інвестиції")

6

6

6

5

Відомими інвестиційними компаніями, що функціонують у Чеській Республіці є: ЕСЕ European City Estates (Чеська Республіка), Vinci (Чеська Республіка), Descours& Cabaud (Словаччина), ТОВ Ross Holding (Габон), Vinci Construction Grands Projets (Чеська Республіка), Group Delhaize (Чеська Республіка), Groupe Financiere Duval (Чеська Республіка), ЕСЕ European City Estates AG (Україна), CDC Ixis (Чеська Республіка), Cegelec (Словаччина), Orco Property Group (Чеська Республіка), Sogeprom (Чеська Республіка), CFE Slovakia (Словаччина), Aew Europe (Чеська Республіка), CFE Group (Словаччина), Olredo (Чеська Республіка), AT Management Consulting (Чехія) [211, c. 165].

Таблиця 13.11

Основні показники діяльності інвестиційних компаній в Чеській Республіці у 2007-2010 pp., тис. чеських крон [191; 211, с. 164]

Показники

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Інвестиційні компанії

Активи, всього

3203330349

3423976743

3468182059

3503670098

Зобов'язання, всього

2971961366

3166277107

3223620063

3233712042

Інвестиційні компанії-банки

Активи, всього

2727144511

2848562510

2925594173

3004225783

Зобов'язання, всього

2511243790

2599198032

2688814800

2744112903

Інвестиційні компанії-банки – філії іноземних банків

Активи, всього

452240714

555282580

518347552

472445412

Зобов'язання, всього

441269810

552876434

515454820

468743263

Інвестиційні компанії – не банки

Активи, всього

22716763

18741840

22929583

25754617

Зобов'язання, всього

19089502

13771870

18880235

20359762

Організаційні одиниці іноземної МСФ

Активи, всього

47798

170332

335145

І 326619

Зобов'язання, всього

56184

140729

248683

284554

Керуючі компанії з управління активами

Активи, всього

1180563

1219481

975606

917667

Зобов'язання, всього

302080

290042

221525

211560

Керуючі компанії. У 2010 р. в Чеському секторі інвестицій здійснювали діяльність 23 керуючі компанії з управління. В цілому їх кількість з кожним роком зростала: у 2007 р. – 19; у 2008 р. – 20; у 2009 р. – 22.

Показники діяльності керуючих компаній в країні представлені в табл. 13.12.

Таблиця 13.12

Основні показники діяльності керуючих компаній у Чеській Республіці у 2007-2010 pp., тис. чеських крон Г1911

Показники

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Активи, всього

2953504

3245525

2424006

1919818

Зобов'язання

528916

892348

645184

610307

Протягом 2010 р. Національний банк Чеської Республіки отримав два дозволи щодо транскордонного надання послуг керуючими компаніями. Нині у рамках цього режиму в Чеській Республіці діють 49 керуючих компаній.

Всього у 2010 р. на ринку були активні 168 внутрішніх колективних інвестиційних фондів. Табл. 13.13 містить дані про їх кількість та структуру.

Таблиця 13.13

Кількість і структура внутрішніх колективних інвестиційних фондів в Чеській Республіці у 2007-2010 pp., од. [191; 211, с. 165]

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Кількість інвестиційних фондів, всього, в тому числі:

121

145

156

168

- інвестиційні фонди, з них:

7

14

25

29

- для громадськості

-

-

-

-

- для кваліфікованих інвесторів

7

14

25

29

- пайові інвестиційні фонди, з них:

114

131

131

139

- для громадськості, них:

102

109

110

114

- відкриті, з них:

102

109

110

114

- UCITS, з них:

37

39

36

36

- фонди грошового ринку

4

4

5

5

- фонди облігацій

7

9

10

10

- фонди акцій

11

12

12

12

- змішані фонди

4

4

2

2

- фонди фондів

11

10

7

7

- фонди нерухомості

-

-

-

- закриті

.

-

-

.

- для кваліфікованих інвесторів

12

22

21

25

Показники діяльності колективних інвестиційних фондів Чеської Республіки представлена в табл. 13.14. Залежно від типу інвестиційних фондів, то найбільший обсяг активів від їх загального обсягу (39,4%) мають пайові відкриті інвестиційні фонди для громадськості. Активи змішаних фондів становлять 21,1% активів всіх пайових інвестиційних фондів. Далі йдуть фонди облігацій (14%), активи фондів фондів (13%), фонди акцій (11,3%). На фонди нерухомості припадає мінімальна частка від загальних активів (1,2%).

Таблиця 13.14

Основні показники діяльності колективних інвестиційних фондів в Чеській Республіці у 2007-2010 pp., тис. чеських крон [191; 211, с. 165

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Активи, всього

166206513

115948076

118470635

119196404

Зобов'язання

1477773

1477773

1813162

1875926

Колективні інвестиційні фонди відкриті для громадськості

фонди грошового ринку

Активи

72759053

51111156

47233464

46988343

фонди облігацій

Активи

22200631

14899762

14999399

16657535

фонди акцій

Активи

17118283

8164196

14576075

13461147

змішані фонди

Активи

31274362

23404135

24623684

25187082

фонди фондів

Активи

21614866

16652808

15705033

15479651

фонди нерухомості

Активи

1239318

1716019

1332980

1422646

Пенсійні фонди. Основною особливістю чеської пенсійної реформи є збереження обов'язкової державної солідарної пенсійної системи й одночасний розвиток добровільних приватних пенсійних програм. На відміну від більшості країн Східної Європи (для яких характерна трирівнева пенсійна система), в Чеській Республіці функціонує лише два рівні пенсійної системи. При цьому відсутній другий рівень – обов'язкова накопичувальна пенсійна система. У ході проведення пенсійної реформи була збережена обов'язкова державна солідарна пенсійна система (перший рівень) і одночасно розпочався розвиток добровільних приватних пенсійних програм (третій рівень) [215].

Чеська Республіка була однією з перших європейських країн, у якій було запроваджено добровільний рівень пенсійної системи. У рамках цього рівня діють недержавні пенсійні фонди, до яких громадяни сплачують добровільні пенсійні внески [158].

Протягом 2007-2010 р. у Чеській Республіці були активними 10 пенсійних фондів. Це свідчить про стабільність чеського пенсійного сектора, який є високо концентрованим, оскільки три найбільших пенсійних фонди акумулюють більше 50% усіх коштів. Діяльність пенсійних фондів Чеської Республіки представлена в табл. 13.15.

Таблиця 13.15

Основні показники діяльності пенсійних фондів Чеської Республіки у 2007-2010 pp., тис. чеських крон [191]

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Активи, всього

167197569

191705071

215872536

222661917

Зобов'язання

163290883

188449192

202451352

210690085

Інвестиційна політика пенсійних фондів залишається досить консервативною. Більшість активів пенсійного фонду інвестуються у боргові цінні папери (83,7%), у той час як лише 4,3% – направляються в акціонерний капітал.

Чеська Республіка є єдиною європейською країною з досить високим рівнем охоплення населення добровільним пенсійним забезпеченням. У цій країні більше половини працюючих громадян вже є учасниками пенсійних фондів. Чеський уряд стимулює розширення участі населення в системі добровільного пенсійного забезпечення як через зниження оподаткування пенсійних внесків, так й за допомогою введення системи державних субсидій. Зокрема, щомісяця держава переводить на накопичувальні рахунки учасників НПФ невеликі суми, обмежені певним лімітом [158].

Однією з особливостей чеської системи добровільного пенсійного забезпечення є те, що певна частина недержавних пенсійних фондів створена іноземними фінансовими структурами.

Варто зазначити, що з квітня 2006 р. функції єдиного регулятора фінансових ринків країни виконує Національний банк Чеської Республіки, який здійснює контроль та нагляд за діяльністю пенсійних фондів.

Усі НПФ є членами Асоціації пенсійних фондів Чеської Республіки, заснованої у 1996 р. Основними функціями Асоціації є: координація та захист інтересів її членів; популяризація діяльності недержавних пенсійних фондів; надання інформаційних та консультаційних послуг; налагодження відносин з пенсійними фондами інших країн; сприяння наближенню стандартів діяльності пенсійних фондів Чеської Республіки до стандартів Європейського Союзу [158].

Таким чином, відносно тривала історія розвитку пенсійних фондів Чеської Республіки, у порівнянні з іншими країнами Центрально-Східної Європи, сприяла консолідації даного ринку.

Отже, кредитній системі Чеської Республіки характерні такі особливості: домінування банківських установ; присутність іноземного капіталу; різноманітність небанківських фінансово-кредитних установ та їх активна діяльність на ринку послуг країни.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >