< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Показники руху, відтворення, забезпеченості та ефективності використання основного капіталу підприємства

Відтворення та використання основного капіталу підприємства характеризується системою показників, які поділяють на три групи: 1) показники, які характеризують руху та відтворення основного капіталу;

2) показники, які характеризують оснащеність підприємства основним капіталом; 3) показники, які характеризують ефективність використання основного капіталу підприємства.

Показники, які характеризують рух, відтворення й технічний стан основного капіталу:

  • коефіцієнт оновлення визначається відношенням вартості введених основних засобів до їхньої наявності на кінець року.
  • коефіцієнт вибуття визначається відношенням вартості основних засобів, що вибули, до їхньої наявності на початок року.
  • коефіцієнт зносу визначається відношенням величини зносу основних засобів до їхньої вартості на кінець року. Цей показник показує, яка частина основних засобів уже перенесена на вартість готової продукції, тобто характеризує ступінь зносу основних фондів;

коефіцієнт придатності визначається відношенням недоамортизованої частини основних засобів до їхньої вартості на кінець року. Цей показник характеризує ступінь придатності основних засобів до експлуатації. При цьому слід мати на увазі, що сума коефіцієнтів зносу та придатності основних фондів дорівнює одиниці або 100 %.

Розвиток підприємства, темпи зростання виробництва продукції та підвищення продуктивності праці залежать від оснащеності підприємства основним капіталом.

Забезпеченість сільськогосподарських підприємств основним виробничим капіталом характеризують такі показники, як капіталозабезпеченість господарства та капіталоозброєність праці.

Капіталозабезпеченість господарства – це вартість основного виробничого капіталу із розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь.

Капіталоозброєність праці – це середньорічна вартість основного виробничого капіталу із розрахунку на одного середньорічного працівника.

Економічна ефективність використання основного виробничого капіталу підприємств характеризується такими показниками, як капіталовіддача, капіталомісткість продукції та норма прибутку.

Капіталовіддача – це вартість валової продукції з розрахунку на 1 грн виробничого капіталу.

Капіталомісткість продукції – це середньорічна вартість основного виробничого капіталу з розрахунку на 1 грн. валової продукції. Цей показник обернений до капіталовіддачі. Він визначає розмір основного капіталу, необхідний підприємству за певних умов для виробництва валової продукції вартістю 1 грн.

Для визначення економічної ефективності основного та оборотного капіталів сільськогосподарських підприємств обчислюють норму прибутку та рентабельність основного капіталу.

Норма прибутку () – визначається як відношення чистого прибутку до середньорічної вартості основного і оборотного капіталу і виражається у процентах:

Рівень рентабельності основного капіталу () показує скільки прибутку одержує підприємство на гривню функціонуючого основного капіталу за його взаємодії з іншими ресурсами. Визначається відношенням чистого прибутку до середньорічної вартості основного капіталу і визначається у процентах:

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >