< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЕКОНОМІКА ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА

Економічне і соціальне значення зернового виробництва

Природно-кліматичні умови та родючі землі України сприяють вирощуванню зернових культур і дозволяють отримувати високоякісне продовольче зерно, в обсягах, достатніх для забезпечення внутрішніх потреб і формування експортного потенціалу.

Зернове господарство є особливою галуззю агропромислового комплексу, що визначає в сучасних умовах рівень розвитку всього аграрного сектору економіки України. Серед базової сільськогосподарської продукції, яка гарантує продовольчу безпеку країни, зерно займає особливе місце. Це зумовлюється винятково важливим його значенням безпосередньо для виготовлення висококалорійних продуктів харчування і насамперед хліба. У більшості країн світу хлібові, як основному продукту харчування населення, немає альтернативи.

Зернове господарство України є стратегічною і найбільш ефективною галуззю народного господарства. Зерно і вироблені з нього продукти становлять основу продовольчої безпеки держави. Особливості й механізми

Зерно використовується у вигляді хліба, крупи, макаронів, кондитерських виробів. Ці продукти відзначаються високими поживними та смаковими якостями, містять достатню кількість білків, вуглеводів, вітамінів, амінокислот та мінеральних солей.

Водночас зерно головний і незамінний корм при виробництві тваринницької продукції. На корм використовується також побічна продукція вирощування зернових – солома і полова. Кожна тваринницька галузь потребує великої кількості комбікормів, а такі галузі, як свинарство і птахівництво, фактично не можуть існувати без комбінованих кормів, основою яких є зерно.

Продукція вирощування зернових культур є сировиною для виготовлення спирту, пива, медичних препаратів, ряду інших цінних видів продукції – крохмалю, целюлози, паперу тощо.

Майже на усіх історичних етапах розвитку суспільства зерно було і нині залишається важливим джерелом багатства України. Воно є важливим експортним продуктом, що забезпечує значні надходження валютних коштів, а в сільськогосподарських підприємствах є основою грошових надходжень і прибутків. При зберіганні зерно практично не втрачає своїх якостей, тому придатне для створення державних резервів для виробництва продуктів харчування та кормів.

За розмірами посівних площ зернових і зернобобових культур Україна займає серед зарубіжних країн 6-7, а за виробництвом зерна на одну особу – 5-6 місце.

Загальна потреба країни в зерні визначається кількістю його, що витрачається на харчування, переробку, корми, насіння, експорт та створення державних резервів. У цьому обсязі найбільшу питому вагу має зерно, що споживається тваринництвом та використовується населенням як продукт харчування.

Таблиця 13.1

Баланс зернових і зернобобових культур, тис. тонн

Показник

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

Виробництво

39271

56747

46216

63051

63859

Зміна запасів на кінець року

-2054

12784

-10052

6933

2977

Імпорт

175

273

228

242

263

Всього ресурсів

41500

44236

56496

56360

61145

Експорт

14239

14825

27798

27836

33423

Витрачено на корм

14787

16334

16147

16183

2883

Витрачено на посів

3222

3226

2953

2890

15678

Втрати

794

1570

1491

1506

1593

Переробка на нехарчові цілі

1650

1551

1454

1367

1281

Фонд споживання

6808

6730

6653

4933

6224

В Україні від загальної кількості виробленого зерна на корм худобі і птиці використовується 30-40%, на харчування -15-20, насіння – 8-10, переробку на харчові цілі – 2-3 і втрачається при зберіганні і доробці – 2-3%.

Виходячи з науково обгрунтованих норм споживання хліба та хлібопродуктів і потреб розвитку тваринництва у концентрованих кормах експорт зерна на світовий ринок щорічно становить 35-40% (табл. 13.1).

Отже, зернова галузь в Україні завжди була і залишається основою наповнення ринку і традиційно вважається стратегічною оскільки забезпечення всіх основних потреб здійснюється за рахунок власного виробництва. Україна за відповідних економічних умов спроможна забезпечити себе необхідною кількістю зерна і забезпечити експорт значної його кількості на світовий ринок.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >