< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Економіка виробництва цукрових буряків

Серед технічних культур в Україні цукрові буряки займають особливе місце і одне з провідних, що забезпечує цукрову промисловість сировиною. Із загальної кількості світового виробництва цукру на їх частку припадає 40%, а в окремих країнах вони – єдине джерело для одержання цього продукту. Коренеплоди культивованих сортів та гібридів цукрових буряків містять 16-18% цукру. При переробці на цукрових заводах його вихід становить 12-15%. Таким чином, при врожайності цукрових буряків 300 ц/га можна одержати 45- 50ц цукру з гектара.

Цінною для тваринництва є побічна продукція, яку одержують при вирощуванні цукрових буряків та переробці коренеплодів на цукрових заводах – гичка, жом, меляса. Використання всіх видів побічної продукції при урожайності коренеплодів 300 ц/га забезпечує 50ц корм.од. з 1 га посіву, а при використанні на корм коренеплодів і гички – до 100ц корм.од. Цукрові буряки є важливим джерелом грошових надходжень і прибутків для сільськогосподарських підприємств. Цукор є продукт стратегічний і має високий експортний потенціал.

Таблиця 14.2

Динаміка виробництва цукрових буряків в Україні (усі категорії господарств)

Показник

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.[1]

Зібрана площа тис. га

S01

532

458

280

331

Урожайність, ц/га

279

363

411

399

477

Валовий збір, млн т

13,7

18,7

18,4

10,8

15,7

Крім того, наявність цукрових буряків у сівозміні сприяє підвищенню культури землеробства, зайнятості населення та розвитку агропромислової інтеграції.

Цукрові буряки майже в повному обсязі їх виробництва направляються переробним підприємствам для випуску цукру.

Концентрація посівів цукрових буряків у більш сприятливих зонах вимагає розвитку агропромислової інтеграції, що поєднувала б їх виробництво та переробку. Необхідна раціональна організація сировинних зон цукрових заводів, коли досягається оптимальне співвідношення між виробничою потужністю заводу та можливостями господарств по виробництву сировини.

Співвідношення виробничих витрат з результатами характеризує рівень економічної ефективності виробництва цукрових буряків. До найважливіших результативних показників і показників економічної ефективності належать урожайність, продуктивність праці, собівартість 1 ц коренів, рівень рентабельності (табл. 14.3).

Таблиця 14.3

Економічна ефективність виробництва цукрових буряків у сільськогосподарських підприємствах

Показник

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.[2]

Урожайність, ц/га

280

375

421

419

500

Собівартість 1 ц, грн.

41,76

38,04

37,15

38,89

42,15

Ціна реалізації 1 ц, грн

48,73

51,92

43,00

39,96

49,70

Прибуток на 1 ц коренів, грн

6,97

13,88

5,85

1,06

7,55

Рівень рентабельності, %

16,7

36,5

15,7

2.7

17,9

Вирішальною умовою збільшення обсягів цукрових буряків та цукру і підвищення економічної ефективності галузі буряківництва є послідовна інтенсифікація процесу виробництва і на цій основі ріст урожайності коренів та підвищення їх якості.

На фактичну завантаженість цукрових заводів сировиною впливають щорічні коливання врожайності цукрових буряків, перерозподіл сировини між цукровими заводами та скорочення посівних площ під посіви в останні роки.

В сільськогосподарських та фермерських господарствах необхідно вжити заходів для відновлення родючості грунтів, здійснити оптимізацію посівних площ цукрових буряків в основних регіонах бурякосіяння переважно.

Одним з важливих напрямів підвищення врожайності цукрових буряків є розвиток селекції та насінництва, зокрема виведення сортів та гібридів, що забезпечують високий вихід цукру з 1 га посіву, тобто поєднують у собі високу врожайність коренеплодів та вміст цукру в них.

Необхідно повністю перейти на гетерозисну селекцію з широким використанням біотехнології, створити високопродуктивні гібриди цукрових буряків, які б відповідали кращим світовим аналогам, приділивши основну увагу підвищенню цукристості коренеплодів та поліпшенню їх технологічних якостей – підвищенню стійкості до хвороб та придатних для інтенсивних технологій.

Система заходів у підвищенні економічної ефективності бурякоцукрового підкомплексу повинна передбачати оптимізацію сировинних зон цукрових заводів з тим, щоб забезпечити заводи сировиною, зменшити витрати при перевезенні та зберіганні і збільшити вихід цукру при переробці.

  • [1] Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, М.Ссвастоноля та частини зони проведення АТО
  • [2] Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, М.Севастополя та частини зони проведення АТО
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >